Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Tedarikçi Finansmanı Nedir?

Figopara Figopara | 30.05.2019

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin neticesi kendini en çok ticaret çevrelerinde göstermiş, firmaların alacak sorunları ve tahsilat vadelerinin uzaması problemleri hissedilir derecede artmıştır. Bu etkiyi en çok hisseden tekstil, beyaz eşya, otomobil, teknoloji, gıda gibi sektörlerde yeralan lokomotif firmalar ise yeni finansman modelleri üzerinde çalışmaya başlayarak finans kurumlarına da bu konuda adeta yön gösterici olmuşlardır.

Firmaların yukarıdaki sorunlarına ek olarak finans kurumları da işlemlerinden en fazla nasıl kar edeceklerini hesaplarken aynı zamanda en az riski en uygun hangi teminat yapısıyla sağlayacaklarını bulmaya çalışmaktadırlar. Buraya kadar çizilen tablo bize göstermektedir ki tüm tarafların faydasına bir yapı hem ticaretin tarafları olan alıcı firma ve tedarikçinin hem de bu iki tarafı da destekleyici nakdi sağlayan finans kurumlarının aynı ortamda buluşarak ortak bir çalışma sayfası oluşturmasıyla mümkündür. İşte belirttiğimiz bu ortak çalışma sayfasının adı son yıllarda yapılan yeni geliştirimlerle Tedarikçi Finansmanı olarak belirlenmiştir.

Tedarikçi Finansmanı Nedir?

Tedarikçi Finansmanı, alıcı firmaya mal veya hizmet sağlayan tedarikçinin, yapmış olduğu satıştan doğan alacaklarını ihtiyaç duyduğu zamanda nakde dönüştürmesini sağlayan finansal bir enstrümandır. Tedarikçi Finansmanı ile alıcı firma ve tedarikçi, ödeme ve tahsilatlarda nakit akışına ve/veya bilanço hedeflerine uygun olarak düzenleme yapma imkanına sahip olur. Bu sistem ile alıcı firma ödemelerini vadede yaparken tedarikçi firma ise yine aynı alacak için erken ödeme alma imkanını elde eder. Finans kurumunun, tedarikçiye uyguladığı finansman oranının, alıcının yüksek kredi değerliliğine istinaden oluşturulması ve alıcının daha düşük olan finansman maliyeti ile tedarikçinin daha yüksek olan finansman maliyeti arasında denge sağlaması, kapalı devre bir yapı oluşturan bu sistemin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktadır. Ana hatlarına yukarıda değindiğimiz Tedarikçi Finansmanı sisteminin akışını ve firmalar için avantajlarını aşağıda kısaca özetlemeye çalıştık.

Tedarikçi Finansmanı’nın Alıcılara Faydaları

  • Ödeme Vadesinde Esneklik
  • Daha verimli işletme sermayesi ve bilanço yönetimi
  • Stratejik tedarikçilere kesintisiz nakit akışı
  • Tedarikçi ile ödeme ve fiyatlandırma konusunda müzakere imkanı
  • Bankalar ile tek noktadan entegrasyon
Tedarikçi Finansmanı Nedir?