Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Rakip Analizi Nedir? Rekabet Analizi Örneği

Figopara Admin Figopara Admin | 18.01.2024

İş dünyasında rekabet son derece önemli. Çünkü her sektörde aynı işi yapan pek çok firma bulunuyor. Ürün ya da hizmetin hangi firmadan alınması gerektiğini belirleyen firma gücü, firmanın rakiplerinden ne kadar önde olduğuyla yakından alakalı. Birçok firma, artık rekabete son derece önem verdiğinden yenilikçi rekabet stratejileri geliştiriyor. Peki rakip analizi nedir, rakip analizinde kullanılan teknikler ve geliştirilen stratejiler nelerdir? Bu yazımızda rakip analizi ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgileri derledik.

Rekabet, iş dünyasının en önemli kavramları arasında yer alıyor. Çünkü günümüzde aynı sektörde yer alan ve aynı işi yapan firmaların sayısı artmış durumda. Aynı ürün ya da hizmeti satan firmaların fazla olması, müşterilerin hangi firmaya yönelmeleri gerektiği konusunda birtakım kriterler belirlemesine neden oluyor. Örneğin A firmasının satışa sunduğu ürünler hem kaliteli hem de uygun fiyatlıysa A şirketleri, diğerlerinden bir adım önde yer alabiliyor. Aslında A firması, rakip analizi yaptığından müşterilerin dikkatini nasıl çekebileceğini biliyor.

Eğer iş dünyasına yeni giriş yapacaksanız sizinle aynı ürün veya hizmetlerin satışını gerçekleştiren firmalar hakkında detaylı bir şekilde araştırma yapmalısınız. Rakip analizi örneği kapsamında genel olarak analiz çalışmalarınızda şu ve şunun gibi sorulara cevap bulmalısınız:

 • Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri neler?
 • Rakiplerin ürün ve hizmetlerinin farklı yönleri neler?
 • Rakiplerin müşteri hizmetleri nasıl?

Bu soruların tamamı, firma çalışmalarınızı iyileştirmek ve piyasada diğer firmalarla rekabet edebilmek için son derece önemli. Gelin rakip analizi ve örneklerine yakından bakalım!

 

Rakip Analizi Nedir?

Bir şirketin pazara ürün getirebilmek ve var olan ürünlerini geliştirebilmek için aynı alanda faaliyet bulunan rakiplerini araştırması rakip analizi olarak adlandırılır. Rakip analizinde amaç, rakiplerin avantajları ve dezavantajlarını belirlemektir. Rakiplerin sahip olduğu avantajlar, müşteri sayısını arttırır. Bu nedenle oldukça önemlidir. Öte yandan dezavantajlar ise rakip firmaların bazı konularda eksik olduğunu gösterir. Dolayısıyla rakiplerin dezavantajlarına yönelmek de oldukça stratejik bir adımdır.

Burada önemli bir husus bulunuyor. Rakip analizinde amaç, aslında analiz edilen firmaların aynısı olmak değildir. Bunun yerine analiz ile gelecekteki iş planlamasında firma, nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini anlar. Rakiplerin faaliyetlerindeki iyi yanlar örnek olarak alınır. Böylelikle ilgili firma, kendi faaliyetlerinde neleri iyileştirmesi gerektiğini fark eder. Bununla birlikte yine gerçekleştirdiği analizlerle neleri yapmaması gerektiğini anlar.

Rakiplerin analizi, özellikle yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi öncesinde düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra yeni bir şirket kurulurken rakip analizinin yenilikçi stratejiler kullanılarak gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Rakip analizi nedir, avantajları nelerdir sorusuna bir cevap aralayanlar için rakip analizinin sağladığı avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri belirleyerek firmanız için daha doğru adımlar atarsınız.
 • Ürün/hizmet için uygun fiyatlandırma oluşturursunuz.
 • Firmanızdaki boşlukları bularak bu boşlukları doldurmak için çalışmalarda bulunursunuz.
 • Şirketinizi geliştirebilmek için inovatif stratejiler geliştirirsiniz.
 • Yanlış stratejilerin en gibi olumsuz durumlara neden olduğu hakkında bir fikir edinirsiniz.

Rakip analizinin doğru ve sistematik bir şekilde yapılması, yukarıda sıralanan avantajların elde edilmesini sağlar. Bu nedenle rakip analizini yapmadan önce ne tür stratejiler geliştirmeniz gerektiğini ve kullanacağınız rakip analizi çeşitlerini belirlemeniz faydalı olacaktır.

 

Rakip Analizi Türleri

Şirketlerin bulundukları konumda çok daha etkili olabilmek için kullanabileceği birtakım analiz yöntemleri mevcut. Rakip analizi türleri genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralanabilir:

PEST Analizi

PEST Analizi; rakiplerin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlarda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu analiz, rakiplerin dışsal etkenlere adaptasyon süreçlerinin etkili bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanır. Bunun yanı sıra yine aynı analiz sayesinde rakiplerinizin operasyon becerileri hakkında fikir edinebilirsiniz. Ayrıca sektördeki trendleri daha yakından daha takip edebilirsiniz.

SWOT Analizi

Bir diğer yöntem SWOT Analizidir. Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri, bu yönlerde bulunan fırsat ve risklerin değerlendirilmesi SWOT Analizinin kapsamında yer alır. Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi edinmeniz, kendi şirketinizi bu faktörler üzerinden değerlendirilebilmenize imkân tanır. Zayıf yönlerinizi geliştirebilecek inovatif stratejiler geliştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra güçlü yönlerinizi ön plana çıkarabilir, müşteri sayınızı arttırabilirsiniz.

Rakip Dizisi (Competitor Array) Yöntemi

Sektördeki rakiplerin performansını anlamaya yönelik bir strateji olan Rakip Dizisi Yöntemi temel olarak şu adımları içeriyor:

 • İlk olarak bulunduğunuz sektörü ve rakiplerinizi tanımalısınız.
 • Ardından hedef kitlenizi belirlemelisiniz. Kitleye yönelik başarı faktörleri neler, bu soruyu cevaplandırmalısınız.
 • Belirlediğiniz faktörler üzerinden rakiplerinizi sınıflandırmalısınız.
 • Bu adımların her biri, rakiplerin müşterilere ne gibi katkılar sağladığını belirleme açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla siz de benzer stratejiler uygulayarak müşterilere yönelik çalışmalarda bulunabilirsiniz.

FAVÖK

Rakip firma analizi kapsamında tercih edilen yöntemlerden bir diğeri de FAVÖK’tür. FAVÖK açılımı Faaliyetlerden Elde Edilen Kâr’dır. Temel olarak firmaların operasyon kârlarını ölçmek için kullanılır. Rakiplerin kâr durumunu öğrenerek işletmenizin bu konuda ne seviyede olduğunu belirleyebilirsiniz.

Belirtilen analiz çeşitlerinin her biri temel olarak;

 • Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme
 • Müşteri potansiyellerini analiz etme
 • Rakiplerin ürün satış stratejilerini anlama gibi konularda fikir sahibi olmayı hedefler.

 

Rakip Analizi Örneği

Rakip analizi örneği, işletmelerin rakiplerini ne şekilde analiz ettiklerini anlayabilmek açısından son derece önemlidir. X sektöründe ürün satışında bulunan A firması olsun. Diyelim ki A firmasının kurulmasının üzerinden geçen süre fazla değil. Dolayısıyla tam olarak istediği düzeyde değil. Dolayısıyla A firması bu aşamada sektörde faaliyet gösteren ve ön planda yer alan diğer firmaları incelemek durumunda. Peki bunu nasıl yapacak?

A firmasının etkili bir rakip analizinde bulunabilmesi için genel olarak şu adımları atması gerekiyor:

Sektör Analizi

Rakip analizinde ilk adım sektörün analiz edilmesidir. A firması, bulunduğu sektörün kendisinden ne talep ettiğini öğrenebilmek için sektörü çok iyi anlamak durumunda. Sektörün büyüme potansiyeli ne, sektördeki trendler neler; bu aşamada cevaplandırılması gereken sorular arasında yer alıyor.

Rakip Belirleme

Analiz edilecek rakiplerin belirlenmesi bir sonraki aşamadır. Her sektörde faaliyet gösteren pek çok firma bulunduğu için her firmanın analiz edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla sektörde yer alan ana rakiplerin belirlenmesi çok daha ideal olacaktır.

Rakip Profillerini Oluşturma

Belirlenen rakiplerin her biri son derece detaylı bir şekilde incelenir. Rakiplerin pazar payları, geliştirmiş olduğu stratejiler, aynı zamanda güçlü ve zayıf yönleri yapılan incelemeler sonrasında belirlenir. Böylelikle her firma için bir profil oluşturulur.

Rakip Analizinde Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi

A firması rakip analizini efektif bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsa hangi yöntemleri kullanması gerektiğini belirlemeli. SWOT, Rakip Dizisi Yöntemi ve FAVÖK bunlardan birkaçı. Her birinin farklı avantajları bulunduğu için tamamını kullanmak da mümkün.

Fiyat ve Ürünlerin Karşılaştırılması

A firması rakiplerin ürün/hizmetlerini ve bunların fiyatlarını analiz eder. Ürün ve fiyatları kendi işletmesiyle karşılaştırır. Böylelikle sektörün neresinde durduğunu çok daha rahat belirler. Ayrıca rekabet avantajını elde edebilmek için ürünlerini nasıl fiyatlandırması gerektiği hakkında bilgi edinir.

Pazar Payı ve Büyüme Analizi

Rakiplerin pazar payı ve büyüme analizi yapılır. A firmasının bu konuda ne durumda olduğu belirlenir. Ayrıca A firmasının büyüme potansiyeli analiz edilerek potansiyeli arttırmak için atılacak adımlar hakkında stratejiler geliştirilir.

Tedarikçi ve Dağıtım Analizi

Ürün satışı gerçekleştiren firmalarda ürünlerin sorunsuz bir şekilde tedarik edilmesi önemlidir. Bunun yanı sıra ürün dağıtımında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması, müşteri davranışlarını doğrudan etkiler. Dolayısıyla rakip analizi kapsamında rakip firmaların tedarikçi ve dağıtım stratejilerini anlamaya yönelik çalışmalar yapılabilir.

Gelecek Beklentisi ve Olası Tehditlerin Belirlenmesi

Sektördeki gelişmeler, gelecek trendleri ve daha pek çok husus; gelecek beklentisi kapsamına girer. Bu konuda yapılacak analizler, A firmasının ne tür faaliyetlerde bulunması gerektiğini çok daha iyi anlamasını sağlar.

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

Rakip analizinin kapsamına giren bir diğer konu stratejik hedeflerin belirlenmesidir. Gerçekleştirilen analiz sonrasında A firması eksikliklerini belirler. Bu eksikliklerin nasıl giderilebileceği son derece önemlidir. Dolayısıyla analiz tamamlandıktan sonra stratejik hedefler belirlenmeli ve bu hedeflere yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Güçlü ve Zayıf Yönleri Belirlemek

Rakip analizi nasıl yapılır sorusu, rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ile yakından ilgilidir. Rakiplerin hangi konularda ön planda olduğu, ne gibi eksikliklerinin bulunduğunun analiz edilmesi; ilgili firmanın gelişim adına ne tür adımlar atması gerektiğini anlamasını sağlar.

 • Bir rakibin güçlü yanları şunlar olabilir:
 • Etkili pazarlama stratejisi
 • Kaliteli ürün ve hizmet
 • Yüksek inovasyon kapasitesi

Analiz edilen rakiplerin pazarlama stratejileri son derece yenilikçi olabilir. Firma; marka bilinirliği, reklam gibi faktörlere önem veriyorsa ve bu konularda başarılıysa müşteri sayısını kısa sürede arttırabilir. Bunun yanı sıra ürün ve hizmet kalitesi yüksekse müşterilerin ilgisini daha fazla çekiyordur. Çünkü kalite, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de olumlu yönde etkiler. Öte yandan rakip firmalar gelişmiş teknolojiye ve yenilikçi ürünlere önem veriyorsa, inovasyon kapasitesi yüksek demektir. Bu ise firma için gelecek planlamalarının çok daha profesyonel şekilde yapılmasını mümkün hale getirir.

Bir şirketin mali performansı iyi olmayabilir. Ya da operasyon süreçlerini çok iyi yönetemeyebilir. Bu ve bunun gibi hususların her biri firmanın zayıf yönleri arasında yer alır. Rakipler analiz edilirken rakip firmaların hem güçlü hem de zayıf yönleri tespit edilir. Çünkü bunların tamamı, ilgili firmanın hangi yönlerine odaklanması gerektiğini anlamasını sağlar.

Rakip Analizi Sonuçlarına Göre Strateji Belirlemek

Rakip analizinin yapılması, birtakım sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Peki rekabet analizinin değerlendirilmesinde hangi hususlar ön planda tutulmalıdır? Rakip analizine göre işletme stratejisi nasıl belirlenir?

Rakip analizinin tamamlanması sonrasında elde edilen sonuçlar şu şekilde değerlendirilmelidir:

 • Elde ettiğiniz bilgileri kullanarak iş stratejisi geliştirin.
 • Rakiplerin zayıf yönlerinden yararlanarak firmanızın zayıf yönlerini güçlendirmek için çalışmalarda bulunun.
 • Rakiplerin güçlü yönlerini belirleyerek firmanızın bu konuda ne durumda olduğunu belirleyin.

Bu adımların her biri, rakip analizinden sonra atmanız gereken adımları anlamanızı sağlar. İş Planı Nedir? Nasıl Hazırlanır? yazımızı inceleyerek iş planınızı rakip analizine göre çok daha efektif bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Rakiplerle Rekabet Etmek

İş dünyasında rakiplerle rekabet etmek, firmaların gelişmelerine katkıda bulunduğu için oldukça önemlidir. Bir firmanın rekabet gücünün gelişmesi, genel olarak şu konularda avantaj elde etmesine katkıda bulunur:

 • Piyasa dinamikleri hakkında detaylı bilgi edinir.
 • Rekabet, işletmenin sürekli inovatif atımlar atmasını mümkün kılar.
 • Firmaların müşteri memnuniyeti konusuna çok daha fazla odaklanmasını sağlar.
 • Rekabet, firmaların mali açıdan çok daha verimli olmalarını zorunlu kılar.

Bu ve bunun gibi hususların her biri, rakip analizinin sağladığı avantajlar olarak değerlendirilebilir. Siz de rakip firma analizi örnekleri üzerinden rakiplerinizi belirleyerek onları analiz edebilirsiniz.

 

Vadesi Gelmemiş E-fatura ve Çeklerinizi Figopara ile Nakde Çevirin!

E-fatura Finansmanı konusunda işletmelere destek olan Figopara, vadesi gelmemiş e-faturalarınızı kısa sürede nakde çevirmenizi sağlıyor. Siz de Figopara hizmetlerinden yararlanabilir, nakit finansmanında uzman desteği alabilirsiniz.

Rakip Analizi Nedir? Rekabet Analizi Örneği