Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Figopara Figopara | 05.06.2021

Şirketlerin ve kişilerin iş süreçlerinde karşılarına çıkan, tüzel veya gerçek kişi ayrımı olmadan belirli durumlarda alınan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nedir? Nasıl hesaplanır? Kesinti oranları nelerdir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Nedir?

Gerçek veya tüzel kişi ayrımı gözetilmeksizin, kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fon olan Kaynak Kullanımı Destek Fonu, anapara ve faiz kur farkı üzerinden %15 oranında uygulanır. Uygulanmasına ilişkin esaslar, 12.05.1988 tarihli 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin olarak 26.08.1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de KKDF hakkında 6 sıra no.lu Tebliğ’de yer almaktadır. KKDF kesintileri genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir.

KKDF Mükellefleri Kimlerdir?

Merkez Bankasının 1988 yılında para politikası ve kredi aracı olarak uygulamaya koyduğu KKDF’nin mükellefleri; finans kurumları, finansman şirketleri ve vadeli ithalat yapan kişilerdir. Fon kesintileri; endeksli krediler dahil Türk lirası kredilerde faiz tahakkukunu, döviz kredilerinde kredinin kullanıldığı tarihi ya da kredili ithalatta tahsilatı izleyen ayın 15. gününe kadar Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na yatırılmak zorundadır. 

KKDF Kesinti Oranları Nelerdir?

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu; yurt içinde tüketici kredisi kullanan kişilerden, yurt dışında ise TL ya da döviz cinsinden tüketici kredisi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınmaktadır. Genel bütçeye gelir olarak kaydedilen bu kesintiler; finans kurumları ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde %15, diğer krediler ve yurt dışından kullanılan kredilerde %0 oranında uygulanır. Bunların dışında Türkiye’de ikametgahı olan kişilerin yurt dışından sağladıkları TL kredilerinde %3, altın ve döviz kredilerinde %0,5 ile %3 arasında ve vadeli ithalatta %6 oranında uygulanır.

KKDF Nasıl Hesaplanır?

Finans kurumlarının resmi internet sitelerindeki ödeme planlarında KKDF ve BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi) tutarları yazılıdır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu hesaplanırken finans kurumları tarafından tahsil edilen aylık faiz oranları dikkate alınır ve alınan faiz üzerinden %15’lik bir oranda hesaplanır.

KKDF Kesintisi Yapılmayan Durumlar Nelerdir?

  • Konut kredileri, 
  • Yurtiçi finans kurumları arası krediler ve finansman şirketlerin finans kurumlarından kullandıkları krediler, 
  • Finans kurumları tarafından yurt dışında yerleşik kişilere verilecek krediler, 
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler, 
  • Kuyumculukla iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerce kullanılan altın kredileri,
  • Kitap ithalatının finansmanında kullanılan krediler, 
  • Faktoring şirketlerince yurt dışından ihracat faktoring amacıyla sağlanan ya da bu amaçla kullandırılan fonlarda kesinti yapılmaz. Ayrıca; petrol, gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ithalatının ve bunlardan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla verilen kredilerde kesinti yapılmamaktadır. Kaynak Kullanımı Destek Fonu kesintiler hakkında yayımlanan kararın detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

KKDF İade Yöntemi Nasıl Yapılır?

Fazladan veya yetersiz ödenen KKDF kesintileri, kesintiyi uygulayan finans kurumları veya finansman şirketinin kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gerekli evraklar ile başvurmak şartıyla geri alınabilir.

Nakde Ulaşmanın En Kolay Yolu: Figopara

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı sistemi ile nakit ihtiyacınızı uzun prosedürlerle uğraşmadan anında karşılayabilir, alacaklarınızı vadesi gelmeden önce tahsil edebilirsiniz. Finans kurumlarının tekliflerini tek bir platform üzerinden görüntüleyerek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Figopara’nın sağladığı avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; platformumuza herhangi bir ek şart ve ücret olmadan üyelik oluşturmanız. Haydi, siz de platformumuza katılın ve anında nakde ulaşın!

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Nedir? Nasıl Hesaplanır?