Giriş Yap Hemen Başvur
EN

İmza Sirküsü Nedir? Nasıl Alınır ve Ne İçin Kullanılır?

Figopara Figopara | 20.09.2021

Günümüzde sahte imza kullanma ve evrakta sahtecilik gibi olaylara sık rastlanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin resmi işlemlerini güvence altına almak için ihtiyaç duydukları önlemlerden biri olan imza sirküsü nedir? Nasıl alınır? İmza beyannamesi ile farkı nedir?

İmza Sirküsü Nedir?

Bir kurumun ya da kuruluşun temsilcisinin kendisine ait imza örneklerinin yer aldığı belgeye denmektedir. Sahte imza kullanımının önüne geçmek amacıyla oluşturulur. Şirket adına görev yapan kişinin yetki sınırları tüzel kişinin talebi ile noter tarafından tasdik edilir ve resmiyet kazanan bir belge ile onaylanır. Onaylanmayan belgeler geçersiz sayılır. Belgenin üzerinde tüzel kişiye ait; adres, unvan, ticaret sicil no. bilgileri ve kurumu temsil eden yetkili kişinin; kurum içindeki unvanı, yetki alanları, nüfus bilgileri ve imza örnekleri bulunur. 

İmza Sirküsü Ne İçin Kullanılır?

İmza sirkülerindeki imzalar yasal bir değere sahiptir ve belirli kullanım amaçları vardır. Bu sirkü sayesinde;

 • Sahte imza kullanmanın ve buna bağlı olarak da dolandırıcılığın önüne geçilir.
 • Şirkette herhangi bir problem yaşandığında bu problemle ilgilenecek kişiler belirlenebilir.
 • İmza yetkisi olan kişiler güvence altına alınır.
 • Şirket adına izinsiz ticari faaliyette bulunulması önlenir.

İmza Sirküsü Nasıl Alınır?

İmza sirküsü, belirli bir ücret karşısında noterden alınmaktadır. Bu belge hem noterde hem de alan kişide bulunmak zorundadır. Notere yapılan başvuru esnasında gerekli evraklar şunlardır:

 • İmza sirküsünde adı geçecek olan yetkilinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Kurumun vergi levhası,
 • Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi ve yetkili kişiden alınan 3 adet imza ile sirkü alınabilir.

İmza Sirkülerini Kimler Kullanabilir?

İmza sirküleri, şirketin yetkili kişileri veya imza yetkisi bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. İmza yetkisini bir başkasına geçirebilmek için noterden vekalet alınmalıdır. Yetkiyi alan ve veren kişi vekaletnameyi imzalamalı ve notere sunmalıdır. Bunun için gerekli evraklar şunlardır:

 • İlgili kişilerin fotoğrafları,
 • İlgili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri,
 • Yetkili kişinin imza sirküleri,
 • Yetkili kişilerin talimatlarının bulunduğu belgedir.

İmza Sirküsünün Geçerlilik Süresi Nedir?

İmza sirkülerinin geçerlilik süresi, yetkili kişilerin görev süresine ve şirketin durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yetkili kişinin görev süresinin bitmesi ile birlikte geçerlilik süresi de sona ermektedir. Ayrıca, her imza sirküsü en fazla 3 yıl geçerlidir. Bu 3 yılın sonunda çalışanlar görevde olsa bile sirkünün yenilenmesi gerekmektedir. 

2021 İmza Sirküsü Ücreti Ne kadar?

İmza sirküsünün 2021 yılı için ücreti 98 TL olarak belirlenmiştir. Ödemenin notere yapılması gerekir. İki nüsha alınacak olursa, ödenecek ücret 186 TL olarak değil; 1.5 katı ile çarpılarak 147 TL olacaktır.

İmza Sirküsü ve İmza Beyannamesinin Farkı Nedir?

İmza örneklerinin yer aldığı ve noter tarafından onaylanan imza sirküleri ve imza beyannameleri benzerlik göstermesi sebebi ile çoğu zaman karıştırılmaktadır. İmza beyannamesi; gerçek kişilerin talepte bulunduğu, üzerinde kişinin nüfus bilgilerini içeren ve imzasına resmiyet kazandıran bir belgedir ve imza örnekleri ile nüfus bilgilerini içerir. İmza sirküsünden farklı olarak gerçek kişi tarafından talep edilir ve sirküler bir nitelik taşımaz. Şirket kurulurken alınması zorunlu olan bu beyanname, hem ticari hem de kişisel faaliyetler için kişinin kimliğini kanıtlar niteliktedir. 

e-İmza ve Mali Mühür Arasındaki Fark Nedir? yazımızı ziyaret edebilirsiniz. 

 

Finansal Süreçlerin Takibini Kolaylaştıran Platform: Figopara

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı sistemi ile alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Tek sistem entegrasyonu sayesinde birçok finans kurumuna aynı anda ulaşabilir, e-Fatura’larınızın takibini tek bir platform üzerinden anında yapabilirsiniz. Uzun prosedür işlemleri yerine sadece faturanızı sisteme yükleyerek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, tüm finansal süreçlerinizin takibini kolaylaştırın!

İmza Sirküsü Nedir? Nasıl Alınır ve Ne İçin Kullanılır?