Giriş Yap Hemen Başvur
EN

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Figopara Admin Figopara Admin | 07.03.2024

Pek çok mükellefi yakından ilgilendiren 2024 yılı gelir vergisi dilimleri sıklıkla araştırılmaktadır. Ödemenin özellikle gerçek kişilerden alınması ve milyonlarca kişinin gelir vergisi konusunda yükümlü olması nedeniyle konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak önemlidir. Yazımızda sizler için güncel gelir vergisi tarifeleri dışında mevcut ödeme hakkında merak edilen tüm ayrıntılara yer veriyor olacağız.

2024 yılı, milyonlarca çalışan ve işvereni yakından ilgilendiren yeni Gelir Vergisi Dilimleri ile başlıyor. Her yıl, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellenen bu oranlar, bireylerin gelir vergisi yükünü doğrudan etkiler. Gelir vergisi dilimleri, kazanılan gelir miktarına göre farklı oranlarda vergilendirilir ve bu, her bireyin net gelirini etkileyen önemli bir faktördür.

Bu yazımızda, 2024 yılı için belirlenen gelir vergisi dilimlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gelirinizi nasıl etkileyeceğini, hangi gelir aralığının hangi vergi dilimine girdiğini ve bu durumun mali planlarınıza nasıl yansıyacağını ele alacağız. Ayrıca, vergi dilimlerindeki değişikliklerin maaşlar, serbest meslek erbabı gelirleri ve diğer tüm kazançlar üzerindeki etkilerini de değerlendireceğiz.

 

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, toplumdaki gerçek kişilerin maddi kazanımlar üzerinden temin edilen vergi türüdür. Gerçek kişi denildiğinde yetki sahibi kurumlaşmamış kişiler ve yasalar doğrultusunda hak edilebilen kişiler anlaşılır. Gelir vergisi belirlemesinde ana unsur kişinin bir sene içinde elde ettiği irat ve kazançların safi miktarıdır. Peki gelir vergisine konu olan gelir unsurları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bu ayrıntılar netlik kazanmıştır. Dolayısıyla gelir kapsamında değerlendirilen irat ve kazançlar farklı başlıklara ayrılabilir. Örneğin ücret zirai kazanç ve ticari kazanç gelir kapsamına girer. Ek olarak serbest meslekten edinilen kazanımlar ve menkul sermaye iratları da gelir vergisinin söz konusu olduğu başlıklar arasında yer alır. Diğer kazanç ve irat türleriyle bu sermaye iratları da gelir vergisi yükümlülüğünün doğduğu alanlar arasındadır.

Mevcut konu incelenirken irat kavramının ayrıntıları sıklıkla merak edilmektedir. İrat temel olarak ve Türk Dil Kurumu açıklamasına göre gelir getiren mülk ve gelir anlamlarında kullanılır. Söz konusu gerçek kişilerin doğrudan muhatap olduğu ve yasal bir zorunluluk olan gelir vergisi olduğunda mükellefler yani ödeme mecburiyeti bulunan kesimler merak konusudur. Vergi ödemekle yükümlü olan temel gruplar aşağıda özetlenmiştir:

 • Bir tam yıl içinde devamlı şekilde ve 6 aydan fazla olmak üzere Türkiye'de oturanlar
 • İkametgahı Türkiye'de bulunan kişiler
 • Merkezi ülkemizde bulunan teşebbüs ve teşekküllere bağlı olarak yurt dışında çalışan Türk vatandaşları
 • Resmi müessese ve dairelere bağlı olarak çalışan Türk vatandaşları

Burada bahsi geçen mükellef yani vergi sorumluluğu bulunan kişiler, ülke içi ve ülke dışı olmak üzere edinilen tüm irat ve kazançlar üzerinden vergiye tabidir. Türkiye'ye yerleşmiş olmayan gerçek kişiler için yapılan uygulama biraz daha farklıdır. Bu uygulama dar mükellefler olarak tanımlanır ve yalnızca ülke içi elde edilen gelir üzerinden vergilendirme uygulanır. 

 

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu mu?

2024 yılı gelir vergisi dilimleri, kişilerin elde ettikleri gelir miktarına göre uygulanan farklı vergi oranlarını ifade eder. Bu sistem, gelirin artışına paralel olarak vergi oranlarının da arttığı progresif bir vergilendirme modelidir. Gelir vergisi dilimleri, gelirin belirli aralıklara bölünmesiyle oluşturulur; her bir aralık için farklı bir oran belirlenir. 

Düşük gelirli bireyler daha düşük oranlarda vergilendirilirken, gelir arttıkça uygulanan vergi oranı da artar, bu da vergi sisteminin daha adil olmasını sağlar. Türkiye 2024 yılı gelir vergisi dilimleri belli olmuştur. Yazımızın devamında gelir vergisi dilimlerine ulaşabilirsiniz.

 

2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Her sene olduğu gibi gelir vergisi tarifesinde yıllık güncelleme oranları bekleniyordu. 30 Aralık 2023 tarihine sahip 32415 sayılı resmî gazete yayını uyarınca ve gelir vergisi genel tebliğine göre 2024 senesi için gelir vergisi tarifesi ile mevcut istisnalar ocak ayı itibariyle açıklanmıştır. 

Gelirler üzerinden hesaplama yapmak için kullanılan gelir vergisi dilimleri aşağıdaki şekildedir:

 • 110.000 TL tutara kadar olan kazanç için %15 vergi dilimi
 • 230.000 TL’ye kadar olan kazanç için ilk 110.000 TL 16.500; gerisi için %20 vergi dilimi
 • 570.000 TL’ye kadar olan kazanç için ilk 230.000 TL 40.500; gerisi için %27’lik vergi dilimi
 • 3.000.000 TL’ye kadar olan kazancın ilk 580.000 TL’si için 135.000 TL; gerisi için %35’lik vergi dilimi
 • 3.000.000 TL üzeri gelir için ilk 3.000.000 TL adına 982.000 TL; gerisi için %40 vergi dilimi.

Gelir vergisi dilimlerine ait geçmiş dönem artış oranlarını yakından incelemek ve konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz; ‘2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri’ başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Verilen gelir vergisi oranı bilgilerine ek olarak mevcut istisnalar hakkında açıklama yaparak konumuza devam edelim. 2024 senesi için gelir vergisi indirim miktarı söz konusu istisnalar içinde yer alır. Buna göre birinci derece engelliler için vergi indirim tutarı 6.900 TL olarak belirlenmiştir. İkinci derece engelli vergi indirim oranı ise 4.000 TL’dir. 

Sistemde üçüncü derece engelli vergi oranı üzerinden toplam 1.700 TL indirim tutarı uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca aynı Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle 2024 senesi için yol ve yemek yardımı gelir vergisi istisna tutarları hakkında da bilgi aktarılmıştır. Bu açıklama doğrultusunda yemek yardımı için gelir vergisi istisnası maddi ya da yemek kartı olacak şekilde toplam 170 TL’dir. Ulaşım kartı üzerinden belirlenen yol yardımı için gelir vergisi istisnası ise 88 TL olarak açıklanmıştır. 

 

Ücret Gelirine Göre Gelir Vergisi

Gelir vergisi ödeme uygulaması belirli parametreler göz önüne alınarak takip edilir ve belirlenir. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında kazanç türü ve miktarı belirleyici unsurlar arasında yer alır. Örnek olarak 2020 yılı itibariyle brüt tutar olarak 600.000 TL üzeri maddi kazanç elde eden kişiler mevcut tutarı geçen ücret gelirleri üzerinden gelir vergisine tabi tutulur.

Yukarıda 2024 yılı gelir vergisi tarifesinde ayrıntılı şekilde değindiğimiz gibi yıllık kazanç rakamlarına göre vergi ödeme yüzdesi değişiklik gösterir. Bu durum kazanç miktarına göre vergi alma sorumluluğunu içerir. Diğer vergi dönemlerinde olduğu gibi 2024 gelir vergisi tarifesi de genel olarak kar miktarı üzerinden hesaplama yapılan ve buna göre yüzdelik dilimleri belirlenen bir ödeme türüdür.

Zorunlu ve yaygın bir vergi türü olması nedeniyle pek çok yükümlülük sahibini yakından ilgilendirir. Dolayısıyla vatandaşlık hakları ve sorumluluğu nedeniyle konu dahilinde ayrıntılı bilgi edinmek önemlidir. Herkesin kazanç durumu üzerinden belli yüzdelerle gelir vergisi ödemesi mevcut tutarının esnekliğine ve kişiye göre değişebilir olduğuna işaret eder. Herkes için ortak ve tek bir gelir vergisi tutarı söz konusu değildir. Doğrudan kazanca göre belirleniyor olması gelir vergisini kişisel bir ödeme türü kılan etmenler arasında yer alır. Hesaplanan kazanç üzerinden vergilendirme işlemi gerçekleşir.

Kar üzerinden hesaplama yapılması nedeniyle gelir vergisi çeşitleri oldukça farklı rakamlar üzerinden tahsil edilebilir. Ödenmesi gereken miktarın değişebilirliği tamamen gerçek kişilerin kazanç tutarlarının farklılık göstermesinden kaynaklanır. Ayrıca bu farklılıklara göre belirlenen yüzdelik dilimler hesaplamalar sırasında esas unsurlar arasında yer alır. Ek olarak taksitlendirme ve beyanname düzenlemesi gibi diğer ayrıntılar mevcut etkenler üzerinden tespit edilir.

Gelir vergisi ücret gelirine göre değişken olmakla birlikte, bu konuda belirleyici tek unsur değildir. Mükellefiyet çeşidi de gelir vergisi konusunda önemli ve ödeme miktarında değişikliğe yol açabilecek bir konudur. Örnek olarak bir gayrimenkul üzerinden kazanç elde edenler ile ticari işletme nedeniyle kazancı bulunanların vergi türleri ve ödeme miktarları farklılık gösterir. Kimi zaman devlet teşvikleri yoluyla vergi indiriminden faydalanılması söz konusu olabilir. Bu kapsamda yer alan vergiler mükellefin güncel durumu ve düzenlemeler doğrultusunda tespit edilir. 

 

2024 Gelir Vergisi Hesaplama

2024 yılı gelir vergisi hesaplaması, yıllık gelirinize uygulanacak oranları temel alır. Türkiye'de gelir vergisi, progresif bir tarife üzerinden hesaplanır; yani geliriniz arttıkça ödeyeceğiniz vergi oranı da artar. Gelir dilimlerine göre belirlenen oranlarla, kişisel gelirinize uygun vergi miktarı hesaplanır. Detaylı hesaplama için, yıllık gelirinizi belirtilen vergi dilimlerine göre ayırarak her bir dilim için uygulanan oranı çarpmalısınız. Bu işlem, toplam ödemeniz gereken vergiyi verir. Ayrıca damga vergisi, vergi matrahı, işsizlik sigortası, işçi payı, aylık gelir vergisi ve kümülatif vergi matrahı gibi pek çok unsur hesaplamaya dahil edilir. 

2024 gelir vergisi hesaplama örneği ile detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; diyelim ki yıllık ücret geliriniz 150.000 TL ve 2024 gelir vergisi dilimleri şöyle olsun:

110.000 TL'ye kadar %15,

110.000 TL üzeri 230.000 TL'ye kadar %20.

Bu durumda hesaplama şöyle olur:

İlk 110.000 TL için: 110.000 x %15 = 16.500 TL,

Kalan 40.000 TL için (150.000 - 110.000): 40.000 x %20 = 8.000 TL.

Toplam vergi yükünüz: 16.500 TL + 8.000 TL = 24.500 TL.

 

Gelir Vergisi Ödeme Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi ödemesi, Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) elektronik ödeme sistemleri, bankalar veya PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Ödeme için mükellefler, GİB'in internet sitesine giriş yaparak vergi borçlarını sorgulayabilir ve online olarak ödeme yapabilirler. Ayrıca, banka internet şubeleri, ATM'ler veya doğrudan banka şubeleri üzerinden de vergi ödemeleri gerçekleştirilebilir. Her yıl belirlenen ödeme takvimine göre hareket etmek ve gecikme zammı uygulanmaması için belirtilen tarihlerde ödemelerin yapılması önemlidir.

GİB üzerinden vergi borcunuzu ödemek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

 1. Gelir İdaresi Başkanlığı Web Sitesine Giriş Yapın: GİB'in (www.gib.gov.tr) internet sitesine giderek "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünü kullanın.
 2. Vergi Borcunuzu Sorgulayın: TC kimlik numaranızı ve gerekli bilgileri girerek vergi borcunuzu sorgulayın.
 3. Ödeme Yöntemini Seçin: Elektronik ödeme, banka havalesi, EFT veya kredi kartı ile online ödeme yapabilirsiniz.
 4. Ödeme Yapın: Ödeme bilgilerinizi girerek işlemi tamamlayın.
 5. Ödeme Onayını Kaydedin: Ödeme işleminizin onayını ve dekontunu kaydedin.

Her adımı dikkatlice takip ederek vergi borcunuzu kolayca ödeyebilirsiniz.

Ayrıca konu dahilinde önemli ayrıntılardan birisi olan gelir vergisi beyannamesi üzerinde duralım. Söz konusu verginin yasalarca belirtilen oran ve matrah hesaplanarak tam tutarın belirlenmesi ancak beyanname ile mümkün olur. 

Gelir vergisi konusunda hazırlanan beyannameler senelik şekilde sunulur. Yine araştırılan ve vergiye tabi olan kazanç miktarı yıllık değeri üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla mevcut belgeler yıllık şekilde kazanılan ücretin beyanını gösterir. Açıklanan senelik kazanç ise vergi dilimini belirleyen ana unsurdur.

Gelir kaynağına sahip olan herkesin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunur. Bu sorumluluk yalnızca aktif kazançlar için söz konusu değildir. Aynı zamanda ücret dışı kazanımlarda da beyanname hazırlanması gerekir. Teşvik amaçlı muafiyet ve indirimlerden faydalanmak adına mevcut belgeyi düzenlemek önemlidir. Bu belgelerin uygulama esasına bağlı kalınarak senelik olarak teslim edilmesi esastır. 

Özellikle şirket beyanlarında ayrıntılı işlemlerin söz konusu olmasının nedeniyle sıklıkla uzman desteğine başvurulur. Mali müşavir ya da muhasebeciler hizmet verdikleri şirketle ilgili gelir vergisi beyannamesi ayrıntılarını da yönetir. Peki gelir vergisi beyanı nasıl yapılır?

Vergi daireleri, gelir vergisi beyanının yapıldığı kurumlar olmakla birlikte zorunluluk değildir. Teknolojik gelişmelerin yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında internetteki yetkili kanallar üzerinden işlem gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet hesabına giriş yaparak e-beyanname kısmını doldurmak yeterli olacaktır.

İnternet üzerinden herhangi bir uygulama gerçekleştirirken yetkili ve güvenli uygulamalar üzerinden hizmet aldığınızdan emin olmalısınız. Bu uygulamalardan bir diğeri de vatandaş işlemlerinin çoğunluğunun kolaylıkla gerçekleştirildiği e-devlet sistemidir. E devlete şifre ve kullanıcı bilgileriyle giriş yaptıktan sonra yine Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasına geçiş yaparak beyanname işlemini tamamlayabilirsiniz. E-devlet sistemi daha önce yayınladığınız beyannameleri de görebileceğiniz bir uygulamadır.

Vergi uygulaması senelik olarak ve belli bir düzen içinde gerçekleşir. Toplam borç miktarının taksitler halinde ödeme olanağı vardır. Bununla birlikte her taksit için belirlenmiş olan bir son ödeme tarihi bulunur. Taksitlendirme işlemi beyanname adamından sonra başlar. Vergi ödemeleri gelirle orantılı şekilde belirlendiği için ödeme miktarı genel olarak 2 ya da 3 taksit olacak şekilde uygulanır. Ek olarak gelir vergisi taksitinin son ödeme tarihine kadar taksitlere bölünmeden yatırılması mümkündür. Zamanında ödenmeyen taksitler için maddi bir yaptırım olarak aylık faiz ödemesi söz konusu olur. 

 

Figopara ile Alacaklarınızı Vadesinden Önce Alın! 

Figopara’nın e-fatura finansmanı ile, elektronik faturaların teminat olarak kullanılması yoluyla işletmenize likidite sağlayabilirsiniz. Bu finansman şekli, işletmenizin e-faturalarını finans kuruluşlarına sunarak, bu faturaların tahsilat tarihinden önce nakit elde etmenize yarar. İşletmenizin, mal veya hizmet sattıktan sonra faturalarını ödeme tarihini beklemek yerine, e-fatura finansmanı sayesinde faturanın değerinin bir kısmını veya tamamını, bir finans kuruluşundan önceden alabilirsiniz.

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri