Giriş Yap Hemen Başvur
EN

2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

Figopara Admin Figopara Admin | 06.07.2023

Her sene olduğu gibi 2023 yılında da gelir vergisi dilimleri güncellendi. Ücretliler ve ücret dışındaki gelirler için 2023 yılı gelir vergisi ne kadar? Vergi dilimi nedir? Vergi dilimi hesaplama ve 2023 gelir vergileri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları yazımızda cevapladık.

Her sene olduğu gibi 2023 yılında da gelir vergisi dilimleri güncellendi. Ücretliler ve ücret dışındaki gelirler için 2023 yılı gelir vergisi ne kadar? Vergi dilimi nedir? Vergi dilimi hesaplama ve 2023 gelir vergileri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları yazımızda cevapladık.

Gelir vergisi dilimleri ticari kazanç sahiplerini kapsayan vergilerdir. Ticaretle uğraşan ve kâr amaçlı işletme sahibi olan ya da farklı gelir kategorilerinde yer alan mükellefler, kazançlarına oranlanmış tutarlarda gelir vergisi öder. 

Bu vergilerde uygulanan oran ve indirimler çalışma alanlarına ve kazanç tutarlarına bağlı olarak değişebilir. Ancak ödeme yöntemleri iki ana kategoride değerlendirilir. Mükellefler yıllık gelir vergisi ödemeyi tercih edebileceği gibi belirli vergi dilimleri üzerinden ve ödeme aralıklarıyla da gelir vergisi ödemesi yapabilir. 

 

2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri  

Vergi dilimi hesaplama işlemlerinde dikkate alınan en önemli unsur, devlet tarafından açıklanan vergi dilimi uygulamalarıdır. Bu uygulamalarda gelir tutarları üzerinden mükelleflerin yapması gereken ödemeler hesaplanır. Çünkü alınan ücret veya elde edilen gelir ile o mükellef grubuna atanan vergilendirme yüzdesine göre ödeme yapılmalıdır. 

Sonuç olarak 2023 yılında ücretliler için uygulanacak gelir vergisi dilimleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir: 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

70.000 TL

%15

150.000 TL

%20

550.000 TL

%27

1.900.000 TL

%35

1.900.000 TL üzeri

%40

 

“Vergi dilimleri nasıl hesaplanır?” sorusuna yanıt olarak kullanılabilecek beş farklı yüzdelik dilim bulunur. Bunlardan sonuncusu için 1.900.000 üzerinde elde edilen gelirlerin yüzdesi için vergi usül kanununda yer alan dilimler kullanılır. Böylece söz konusu gelirin 880 bin Türk lirası için (%35), kalan tutarı için atanan yeni yüzdelik dilim söz konusu olur. 

 

Vergi Matrahı Nedir?  

Vergi matrahı; esas kazancın belirlenmesinde temel alınan bir hesap yöntemidir. Bu yöntemde gelirlerden düşülen vergiler ile elde edilen tutar tespit edilir. Böylece matrah vergisi için gereken asıl tutara ulaşmak mümkün hale gelir. Belirlenmiş tutarlar için yapılan matrah hesabı advalorem matrah (değer esaslı) olarak adlandırılır. 

“Vergi matrahı nedir?” sorusuna cevap arayanlar için önemli konulardan bir diğeri de vergiye konu gelirler için yapılan özel hesaplamalardır. Vergiye dahil edilen gelirlere ilişkin matrah hesabı yapılabileceği gibi vergi borçlarının kendi içinde de matrah hesabı yapılabilir. 

 

Vergi Dilimi Nedir? 

“Gelir vergisi dilimleri nasıl hesaplanır?” araştırmalarına dair kritik unsurlardan biri de vergi dilimlerinin tanımıdır. Vergi dilimi; mevzuata uygun olarak yapılan tarifelere yönelik kavramlardan biridir. Çalışanların gelirleri için tanımlanan yüzdelik oranlarda devlete ödemeleri gereken vergiyi belirlemek için kullanılır. 

Gelir sahipleri veya çalışanlar kazançlarına oranlanan hesaplamalar üzerinden vergi öderler. Bu bağlamda elde edilen gelire göre artan dilimlerle vergilendirme uygulanır. Yani gelir yükseldikçe, vergi dilimi artar ve ona göre vergi tahsili talep edilir. İçinde bulunulan çalışma veya gelir grubuna göre farklı indirim ve istisnalar uygulanabilir.  

 

2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi  

Gelir vergisi matrahı araştırmalarında karşılaşılan kavramlardan biri de vergi tarifeleridir. Vergi tarifesi; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesi ile belirlenir. İlgili maddenin birinci fıkrası gelir vergisine konu edilen gelirler için uygulanacak tarifeyi tanımlar. 

Bu bağlamda 2023 yılında gelir vergisi tarifesi şu şekilde tanımlanmıştır:  

  • 70.000 TL’ye kadar %15 
  • 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20 
  • 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27 
  • 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası %35 
  • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası %40 

“Gelir vergi dilimi nedir ve hangi tarife ile hesaplanır?” öğrenmek isteyenlerin 2023 yılı için baz alması gereken yüzdelik dilimler açıklandı. Maliye Bakanlığı tarafından istisnai durumların da bildirildiği bu uygulamalar üzerinden vergi ödemesi yapılır. Çalışan ya da gelir sahiplerinin hangi grupta yer aldığına ve hangi hesaplama bandına göre hesaplama yapacaklarına dikkat etmeleri gerekir. 

 

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?  

Vergi hesaplamalarında kategori ve uygulama yüzdelerine ek olarak standart bazı formüller de kullanılabilir. Gelir vergisi dilimleri hesaplanırken, kanunda belirtilen basamaklara uygun şekilde ve güncel yüzdelik dilimler üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 

Örneğin; 30 bin Türk lirası geliri olan bir kişi için %15’lik vergi dilimi üzerinden bir hesaplama gerçekleşir. Bu durumda çalışanın 4.500 Türk lirası gelir vergisi ödemesi yapması zorunludur. Yıllık geliri bu tutarı aşan çalışanlar, gelirlerinin 30 bin Türk liralık kısmı için %15, kalan kısımlar için de %20’lik vergi dilimi hesaplamasına tabi olur. 

“Vergi dilimine ne zaman girilir?” sorusuna yanıt arayanlar, hesaplamaları yaptıktan sonra, vergi dilimine girdikleri süreçte ödemelerini yapmalıdır.  

 

Vergi Dilimine Ne Zaman Girilir?  

Vergi dilimlerine ilişkin merak konularından bir diğeri bu uygulamaya hangi dönemlerde tabi olunduğudur. Çalışanlar ya da gelir sahibi mükellefler için en basit haliyle vergi dilimleri yıl sonunda sıfırlanmaktadır. 

Yani ödemelerini yıllık olarak tek seferde yapabilecekleri gibi belirlenen aralıklarla ödeme yapmaları da mümkündür. Ancak yıl sonunda o yıla ait tüm vergi borçlarının kapatılmış olması gerekir. Ayrıca vergi dilimine girebilmeleri için en önemli kural, belirlenen minimum yıllık kazanç tutarını aşan gelirler elde etmektir. 

Bir çalışan veya gelir sahibi, en düşük vergi diliminde bulunan minimum tutara yıllık zaman diliminde ulaşamıyorsa vergi dilimine dahil edilmez. Kümülatif vergi matrahı üzerine araştırmalar yapmadan evvel mükellefin hangi dilime dahil olduğunu tespit etmek gerekir. 

 

Ücretliler İçin 2023 Gelir Vergisi  

Gelir vergisine tabi olan kişilerin büyük bir çoğunluğunu ücretli çalışanlar oluşturur. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ücretli çalışanlara ilişkin vergi dilimleri için kazanç limitleri yenilendi. 

Bu bağlamda 2023 yılında yıllık kazancı 32 bin Türk lirası olması gereken ücretli çalışanların ilk vergi dilimi limiti 70 bin Türk lirasına çıkarıldı. İkinci vergi diliminde ise bu yükseliş 70 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseltildi. 

Yıllık kazanç tutarları üzerinden vergi dilimine dahil edilen ücretliler böylece; bu limitlerin altındaki ücretlendirmelerle çalışmaları halinde gelir vergisi dilimine girmeyecekler. 

Ücretliler için uygulanacak 2023 yılı gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir:

 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

70 bin TL’ye kadar

%15

150 bin TL’nin 70 bin TL’si için 10 bin 500 TL, fazlası

%20

550 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26 bin 500 TL, fazlası

%27

1 milyon 900 bin TL’nin 550 bin TL’si için 134 bin 500 TL, fazlası

%35

1 milyon 900 bin TL’den fazlasının 1 milyon 900 bin TL’si için 607 bin TL, fazlası

%40

 

Ücret Dışındaki Gelirler İçin 2023 Gelir Vergisi 

e-Fatura finansmanı veya vergi dilimi araştırmaları bir işletme yönetiminin ve vergiye tabi mükelleflerin kritik araştırma konularından biridir. Vergi dilimi uygulamalarında, açıklanan oranlar ve limitlerin baz alındığı hesaplamalar yapılır. Dolayısıyla mevcut yıl için açıklanan oranlar ve alt limitlerin takip edilmesi gerekir. 

Bu bağlamda 2023 yılı için ücret dışındaki gelirler için uygulanması öngörülen vergi dilimi tarifesi şu şekildedir: 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

70 bin TL’ye kadar

%15

150 bin TL’nin 70 bin TL’si için 10 bin 500 TL, fazlası

%20

370 bin TL’nin 150 bin TL’si için 26 bin 500 TL, fazlası

%27

1 milyon 900 bin TL’nin 370 bin TL’si için 85 bin 900 TL, fazlası

%35

1 milyon 900 bin TL’den fazlasının 1 milyon 900 bin TL’si için 621 bin 400 TL, fazlası

%40

 

Gelir vergisi hesaplamaları yapılırken en kritik unsur, güncel vergi dilimi uygulamalarını takip etmektir. Aynı zamanda devlet tarafından uygulanan alt ve üst limit revizeleri de dikkate alınmalıdır. Böylece o yıl elde edilen gelirin hangi limit dahilinde ve hangi vergi diliminde kaldığı öğrenilerek vergi hesabı sağlıklı şekilde yapılabilir. Hesaplamalara ek olarak muafiyet ve indirim uygulamalarının da eğer vergi dilimine denk geliyorsa dikkate alınması gerekir. 

 

Figopara ile Anında Nakde Ulaşın

Figopara ile e-Faturalarınızı birkaç dakika içinde sisteme aktarıp evrak süreçleri ile uğraşmadan, vadesi gelmemiş faturalarınızın tahsilatını yapabilirsiniz. Figopara’nın tek sistem entegrasyonu, aynı anda birden fazla finans kuruluşuna ulaşmanızı ve vadesi gelmemiş faturalarınızı sistemden seçerek anında erken finansmana kavuşmanızı sağlar.

Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir şart ve ek ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de hemen Figopara’ya katılın, nakit akışınızı iyileştirin!

2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?