Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Yevmiye Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?

Figopara Figopara | 06.09.2021

Ticari işlemlerin kaydını tutmak işletmeler için oldukça önemli bir konudur. Bu sebeple işletmeler için birtakım kanuni zorunluluklar bulunmaktadır. Bunlardan biri olan yevmiye defteri nedir? Nelere dikkat edilmelidir?

Yevmiye Defteri Nedir?

Günlük işlemleri ifade ederken yevmiye kelimesi kullanılmaktadır. Örneğin, yevmiye üzerinden işveren ile anlaşma yapan çalışanlar ödemelerini günlük olarak alırlar. Yevmiye defteri ise, ticari işlemlerin tarih sırasına göre madde madde kayıt altına alındığı defterlerdir. 

Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri Farkı Nedir?

Defter-i Kebir, yevmiye defterine geçirilmiş tüm muhasebe kayıtlarını toplayan defterdir. Yevmiye defterinin tüm kayıtları muhasebe kayıtları olarak ayrı bir şekilde gösterilirken; Defter-i Kebir ise tüm kayıtları gruplandırarak hesapların ayrı ayrı görünmesini sağlar.

Yevmiye Defteri Kaydı Nasıl Tutulur?

 • Defter kaydı eksiksiz, doğru ve düzenli bir şekilde zamanında tutulmalıdır.
 • Kayıtlar arasında herhangi bir boşluk bulunmamalı ve satır atlanmamalıdır.
 • Kayıtların tutulma süresi 10 günden fazla olmamalıdır.  
 • Türkçe tutulmalıdır. Türkçe bir kaydının olması halinde yabancı dilde kayıt da yapılabilir.
 • Defter eğer ciltli ise herhangi bir sayfası koparılmamalıdır. 
 • Bir hata tespit edildiğinde kaydın üzerinin anlaşılır bir şekilde çizilebilir ve bu sadece düzeltme amacı ile yapılabilir.
 • Sembol, harf ya da bir kısaltma içeriyor ise anlamlarının da kayıtta yer alması gerekir.

Yevmiye Defteri Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Hesap isimleri büyük harfle yazılmalıdır ve bu isimler arasında boşluk bırakılmamalıdır. 
 • Defterdeki her sayfanın altına o sayfadaki tutarların toplamı yazılmalıdır. 
 • Ay sonlarında veya dönem sonlarında verilen beyannamelerin bu defterle uyumlu olması gerekmektedir. 
 • Çalışanlara yapılan ödemelerin belgeleri muhakkak yevmiye kayıtlarında yer almalıdır. Muhasebe sisteminde evraksız işlem yapılmaması sebebi ile yevmiye defterlerine kaydedilen her bilginin mutlaka bir evrakının olması gerekmektedir. 
 • Kanunen geçerli sayılması için noter onaylı olmalıdır. 
 • A4 sayfasında formatında olan bu defterin sayfa sayısı 100 ve 100’ün katları kadar olmalıdır.

Yevmiye Defteri Ne Zaman Yazdırılmalıdır?

Vergi Usul Kanunu’na göre kayıtların en geç 10 gün içinde işlenmesi gerekmektedir. Muhasebe fişine işlenmesi ve işlenen fişlerin yetkili kişiler tarafından imzalanması ile kayda geçmesi durumunda 45 günlük bir süre tanınmaktadır. Bu 45 günün sonunda fişlerin deftere işlenmesi zorunludur. Muhasebe fişlerinin kağıt üzerinde imzalı halde olmayıp bilgisayarda kayıtlı olması halinde süre 45 günden 10 güne düşmektedir.

Yevmiye Defteri Tutmak Zorunlu mudur?

Resmi Gazete’de yayımlanan 28502 sayılı Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’e göre ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin tutması zorunludur. Bu kişiler ticari işletmelerinin mali durumunu, borçlarını ve her hesap döneminde elde ettikleri kazançlarını açık bir şekilde belirtmekle yükümlüdür.

Ne Kadar Süre Saklanmalıdır?

Herhangi bir ticari davada delil niteliği taşıması açısından belgelerin ve defterlerin saklanması önemlidir. Bu sebeple defter kayıtlarının saklanması, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıldır.

Yevmiye Defteri Elektronik Ortamda Tutulabiliyor mu?

e-Dönüşüm sisteminin hayatımızı girmesiyle beraber birçok uygulama artık elektronik ortamda faaliyetlerini sürdürebiliyor. Yevmiye defteri ise e-Defter sistemiyle standartlara uygun bir şekilde hazırlanarak hızlı bir şekilde GİB’e iletilmektedir.

Finansal Süreçlerin Takibini Kolaylaştıran Platform: Figopara

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı sistemi ile alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Tek sistem entegrasyonu sayesinde birçok finans kurumuna aynı anda ulaşabilir, e-Fatura’larınızın takibini tek bir platform üzerinden anında yapabilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleri yerine sadece faturanızı sisteme yükleyerek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, tüm finansal süreçlerinizin takibini kolaylaştırın!

Yevmiye Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?