Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Figopara Admin Figopara Admin | 09.10.2023

Vergi levhaları; işletme faaliyetlerinin alanını, hacmini ve mükellefiyet türünü belirten belgelerdir. Böylece mükellefiyetin sorumluluk alanı belirlenir ve işletme sahipleri vergilendirme süreçlerini bu kurallara göre takip eder. Aynı zamanda işletme faaliyetlerinin yasal sınırlarına da bu levhanın atanan hacmine göre karar verilir. “Vergi levhası nedir, vergi levhası nereden çıkarılır?” soruları da dahil olmak üzere vergi levhası ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda sizin için derledik.

Ülkemizde uygulanan vergilendirme sistemi beyana bağlı vergilendirmedir. Bu beyan için de öncelikle vergi mükellefi olmak gerekir. Vergi mükellefiyeti dolaylı yoldan tüketici olarak olunabileceği gibi direkt olarak da vergi mükellefi olunabilir. Direkt vergi mükellefleri ticaret erbaplarıdır. Ticari faaliyetlerini kayıt altına alan ve elde ettikleri gelirin vergisini ödeyen mükellefler direkt vergi mükellefidir.   

Vergi levhası; vergi mükellefiyetinin belgesidir. Ticaret erbaplarının elde ettikleri ticaret gelirlerinin hangi kategoride, hangi hacim ve cinste elde ettiğini belgeler. Bu levhalar, işletme statüsündeki her faaliyet için zorunludur.   

“Vergi levhası nasıl alınır?” sorusuna yanıt arayan girişimciler, levhanın içerik ve kullanım alanını araştırmalıdır.  Vergi levhası alınırken takip edilmesi gereken metot ve başvuru kanalları birbirinden farklıdır. Son yıllarda yapılan düzenlemelerin ardından, e-başvuru süreçleri vergi levhası için de mümkün hale gelmiştir. Yani fiziki başvuru kanallarına, bir de e-vergi dairesi ve e-Devlet platformu eklenmiştir. e-Devlet bilgilerini kullanarak giriş yapılan platformda, e-vergi dairesi hizmetlerinden faydalanmanız mümkündür. Bu süreçte bireysel olarak başvuru yapabileceğiniz gibi yetkilendirdiğiniz müşavirlikler aracılığıyla da işlem yapabilirsiniz. 

Vergi Levhası Nedir?

“Vergi levhası nedir?” sorusu girişimciler ve mükellefler tarafından sıklıkla merak edilir. Vergi levhası; Gelir İdaresi Başkanlığının ticari faaliyetleri kayıt altında tutmak ve izin çıkarmak için düzenlediği belgedir. 

Vergi levhaları, vergiye tabi tutulan ve kazanca karşılık kabul edilen oranı göstermek için kullanılır. Böylece mükelleflerin ödemesi gereken ve yıl içinde sorumlu oldukları vergi oranının sınırları çizilir. Bu sınırlar belirlenirken, faaliyet alanı, işletme kategorisi, NACE kodu ve işlem tasnifi levha niteliğine bağlı gerçekleşir. Mükellefin kurumlar veya gelir vergisi ödemesi konusu başta olmak üzere sayısız yönetim alanında kararlar levha türüne göre alınır.  

Vergi levhası türleri ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak mükelleflere avantaj sağlar. Hangi tarihlerde ve hangi oranlarla vergilendirme yapılacağı vergi levhasının türüne göre belirlenir. Mükellefiyetin belgesi anlamına gelen vergi levhalarına dair bilgi edinmek ticaret erbaplarının işini kolaylaştırır ve başvuru süreçlerini hızlandırır.  

“Vergi levhası nasıl çıkarılır?” sorusu ticari faaliyet göstermek isteyen girişimci ve işletmelerin merak konusudur. Bu hususta öncelikle başvuru makamları tespit edilmeli, ardından alınacak levha türüne ve hacmine bağlı olarak prosedür gerekleri yerine getirilmelidir. 

Yeni nesil hizmet dönüşümü sonrası, vergi levhası almak isteyenler için de online hizmet kanalları devreye girmiştir. Bu bağlamda vergi levhası alırken kullanılan pek çok online kanal mevcuttur. Mükellefler hem fiziki hizmet müdürlükleri hem de online hizmet platformları üzerinden başvuru süreçlerini yönetebilir.  

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

“Vergi levhası nereden alınır?” sorusuna yanıt arayanlar için birden fazla başvuru yolu bulunur. Vergi levhası almak için aşağıdaki yolları takip ederek başvuru sürecini başlatabilirsiniz: 

 • İnternet vergi dairesine giriş yapın. 
 • GİB resmi web adresine tıklayın. 
 • E-beyanname bilgilerini kullanarak ve e-Devlet şifresi ile girişi onaylayın. 
 • Girişi ardından sorgulama satırına tıklayın. 
 • “Vergi levhası” araması yapın ve çıkan ekrandaki form bilgilerini doldurun. 
 • Vergi levhası bilgileri başlığına tıklayın. 
 • Başvuru seçeneğini işaretleyip formu gönderin. 

Mükellef olmak isteyen ve işletme sahibi olacak kişiler için vergi levhası edinmek zorunludur. Bu belgeyi edinmek için de hem online hem de fiziki başvuru kanalları bulunur. Online kanalların haricinde işletme sahipleri ve girişimciler vergi dairesi müdürlüklerine bizzat başvurabilir. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız mali müşavirler yoluyla da vergi levhası edinmek için başvuru sürecini başlatabilirsiniz.  

Bağlı olunan esnaf ve sanatkarlar odası kullanılarak da vergi levhası edinmek mümkündür. İnternet vergi levhası ile fiziki levhalar arasında işlevsel bir fark bulunmaz. Her iki belge de yasa yoluyla belirlenen hak, yükümlülük ve denetimlere tabidir. Dolayısıyla fiziki veya online başvuru süreçleri sonunda elde edilen belgelerin kapsamı birbirine eşittir. İnternet vergi levhası fiyatları 2023 yılı için açıklanmış olup her yıl bu fiyatlar revize edilmektedir. 

Kimler Vergi Levhası Çıkarmalı?

Ülkemizde gelir elde eden mükelleflerin faaliyet kategorisi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi olarak ikiye ayrılır. Her iki kategoride yer alan mükelleflerin de vergi levhası alması zorunludur. 

“Vergi levhası ne zaman çıkar?” sorusu kadar merak edilen bir başka konu da kimlerin levha sahibi olması gerektiğidir. Bu bağlamda vergi levhası edinmesi gereken gelir sahibi gruplar şu şekilde sıralanabilir:  

 • Ticari kazanç sahipleri 
 • Gelir vergisine tabi olan zirai gelir sahipleri 
 • Serbest meslek icra edenler 
 • Adi ortaklık edinenler 
 • Komandit şirkete tabi olan mükellefler için ayrı ayrı olacak şekilde levha düzenlenmelidir 
 • Kurumlar vergisi mükellefleri 
 • Anonim şirket mensupları 
 • Limited şirket kurucuları 

Eshamlı komandit şirket adı verilen şirket türü kuran kişi veya kuruluşlar bu işletmeler için vergi levhası edinmelidir. Her gelir grubu kurumsal veya bireysel fark etmeksizin online ya da fiziki başvuru kanallarını kullanabilir. “İnternet vergi dairesi nedir ve ne için kullanılır?” sorularına yanıt bulan kişi ya da kurumlar söz konusu kanalları levha edinmek için kullanabilir. 

Vergi Levhası Nereden Alınır?

Vergi levhası almak için tercih edilebilecek alternatiflerin başında online kanallar yer alır. Çünkü yeni nesil hizmet dönüşümü kapsamında pek çok kurum hizmeti online kanallara geçmiştir. Dolayısıyla vergi dairesi hizmetleri için de online platformlarda birkaç form doldurma işlemiyle başvuru yapmak mümkündür. 

Vergi levhası başvurularında da vergi dairelerine ait internet adresleri kullanılabilir. Tıpkı e-fatura finansmanı gibi işletme kuruluşunun başlangıcında da internet adresleri ve online hizmetler işlevseldir.   

Online kanallar dışında kullanılabilecek diğer vergi levhası edinme yolu fiziki başvurudur. Vergi dairesi müdürlüklerine bizzat başvurarak ya da anlaşılan müşavirlik yoluyla fiziki başvuru yapılabilir. Fiziki başvurularda gereken prosedür işlemleri ve belgeleme, beraberinde belirli bir zaman kaybını getirebilir. Dolayısıyla online başvuru hizmetlerinden faydalanmak zaman tasarrufu da sağlar. Ancak fiziki başvuru gerekliliği bulunan faaliyet alanları için vergi dairesi müdürlüklerine bizzat başvuru yapılmalıdır.  

Vergi levhası alınırken tercih edilen kanallar, vakit yönetimi ve maliyet açısından rol oynar. Çünkü online kanallardan yapılan başvurular daha hızlı sonuçlanır. Aynı zamanda fiziki başvuruların gerektirdiği belgeleme ve damgalama işlemleri için vergi ödemek gerekebilir. Dolayısıyla e-dönüşüm kapsamında faaliyete geçen online başvuru imkanı sayesinde mükellefler için daha kolay başvuru süreçleri dizayn edilmiştir.   

Vergilendirme metodu olarak beyana dayalı vergilendirmenin uygulandığı ülkemiz, mükelleflerin belge edinmesini gerektirir. Dolayısıyla gelir elde eden ticaret erbaplarının vergi levhası edinmesi gerekir. 

Vergi levhası alırken dikkate alınması gereken önemli konulardan biri de faaliyet alanına uygun başvuru oluşturmaktır. Yani gelir vergisi ödemekle yükümlü olanlar ve kurumlar vergisi mükellefleri farklı başvurular yapmalıdır. Dolayısıyla faaliyet alanının doğru tespiti ve kanalların işlevsel kullanılması kritiktir. Online başvuru süreçlerinde başvuru adresleri, mükelleflere yol gösteren kılavuzlar içerir. Bu bağlamda mükellefler internet adreslerindeki başvuru kılavuzlarını kullanabilir.  

Vergi Levhası Ne Kadar Sürede Çıkar?

Vergi levhası için yapılacak başvuruya dair belge ve bilgilerin eksiksiz şekilde sunulmasıyla birlikte, levhaya sahip olma süresi ortalama 1-3 iş günüdür. Belgelerini tamamlayan, bilgi formlarını dolduran ve başvuru sürecini başlatan mükellefler en geç üç gün içinde belgelerini edinebilir. Fiziki başvuru zorunluluğu bulunan başvuru türleri için de bu süreç en fazla 5 iş günü içinde tamamlanır.   

2011 yılından önce yasaya göre vergi levhalarında ıslak mühür bulundurulması zorunluydu. Fakat 2011 yılında yapılan düzenlemeyle birlikte bu zorunluluk ortadan kalktı. Çünkü internet üzerinden yapılan başvuruların rağbet görmesi için bu fiziki zorunluluğun yarattığı prosedür yükü fazlaydı. Dolayısıyla imza için bile olsa vergi dairesine gitmek zorunda olan mükellefler, başvurularını da bu kanalla yapmayı tercih ediyordu. Ancak mühür zorunluluğunun kalkmasıyla birlikte vergi levhaları online kanallar üzerinden edinilebilir hale geldi. Hem başvuru hem de sonuç süresi kısalmış oldu.  

Ticari faaliyete başladıktan sonra vergi mükellefi olan erbapların, usule uygun şekilde levha edinmesi zorunludur. Dolayısıyla gelir vergisi ya da kurumlar vergisi mükellefi fark etmeksizin, fiilen ticari faaliyete geçiş yapan kişi ve kurumlar levha başvurusu yapmalıdır. Bu başvuru süreci son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde kolaylaşmıştır. Birkaç gün içinde tamamlanan süreçlere dönüşen levha başvuruları sayesinde, işletme sahipleri ticaretlerine başladıkları an başvurularını başlatabilir. Böylece mükellefiyetlerini bir haftayı aşmayan sürelerde onaylatabilirler. 

Figopara ile Nakit Akışınızı Hızlandırın

Tedarikçi Finansmanı sistemi sayesinde Figopara, uzun süren prosedür işlemleri ile uğraşmanıza gerek kalmadan, yalnızca e-Faturalarınızı sisteme yükleyerek vadesi gelmemiş alacaklarınızı tahsil etmenizi sağlar. Figopara’nın tek sistem entegrasyonu ile aynı anda birden çok finans kurumundan teklif alabilir, tüm teklifleri tek ekrandan görüntüleyerek zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Avantajlarımızdan yararlanmak için tek yapmanız gereken hiçbir ek ücret ve şart olmadan platformumuza üye olmak. Siz de hemen Figopara’ya katılın, nakit akışınızı anında hızlandırın!

Vergi Levhası Nasıl Alınır?