Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Tevkifatlı Fatura Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Figopara Figopara | 21.03.2021

İşletmelerin satış sonrası kestikleri fatura türlerinden biri olan tevkifatlı fatura nedir? Nasıl hesaplanır? Kimler tevkifat yapabilir?

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifat, kesinti anlamına gelmektedir. Tevkifatlı fatura ise; Gelir Vergisi Kanununca (GVK) belirlenmiş sektörlerdeki gelir hizmetlerini gerçekleştiren işletmelerin, faturalarında ödemekle yükümlü oldukları KDV tutarını, tevkifat oranına göre alıcı ile birlikte ödemelerine denir.

Hangi Kurumlar Tevkifat Yapabilmektedir?

Gelir İdaresi Başkanlığına göre kısmi tevkifat yapabilecek kurumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Genel bütçe adı altında yer alan; katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların oluşturduğu  birlikler,
  • Döner sermaye yöntemiyle çalışan kuruluşlar,
  • Kamu kurumu mahiyetinde mesleki kuruluşlar,
  • Kanunlarla kurulmuş veya tüzel kişiliğe sahip emekli ve yardım sandıkları, bankalar,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri) özelleştirme niteliğinde yer alan kurumlar,
  • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler ve vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
  • Hisselerinin yarısından fazlası doğrudan yukarıda farz edilen idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler,
  • Hisseleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlenen şirketler kanuna göre tevkifat yapabilirler.

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Gelir Vergisi kanunun 94. maddesi kapsamında belirtilen gelir türlerinde tevkifat uygulanabilir. Bu gelir türleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri
– Özel güvenlik hizmetleri
– Yemek servisi hizmetleri
– Belirli yapım işlemleri ve bunlara ait mimarlık, mühendislik hizmetleri
– Danışmanlık, yapı denetim ve genel denetim hizmetleri
– Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ilişkin tamir, bakım ve onarım hizmetleri

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle tevkifatlı fatura kesebilecek özelliklere sahip bir işletme türünde olmak gerekmektedir. Daha sonra faturaya yansıyan KDV fiyatı üzerinden hesaplama yapabilmek için hizmet verilen gelir türüne özgü belirlenmiş tevkifat oranı dikkate alınmalıdır. KDV fiyatı üzerinden, sektöre özgü belirlenen 5/10 ve 9/10 arasında değişim gösteren tevkifat yüzdesi oranlandıktan sonra hesaplanan tutar alıcının ödeme yükümlülüğü olur ve alıcıdan tevkif edilir.

Örneğin: KDV hariç fiyatı 3.000 TL’lik bir ürün ya da hizmet satın alındığını varsayalım. 1.000 TL’lik faturanın üzerine eklenmesi gereken KDV oranı da %18 olarak alalım. Bu durumda ödenmesi gereken KDV vergisi 540 TL olmaktadır. KDV tutarına uygulanacak tevkifat yüzdesini 5/10 olarak alırsak, 270 TL’lik KDV tutarını satıcı ödemektedir. Kalan 270 TL’lik tutar da alıcıdan tevkif edilmektedir. Böylece satıcı için faturanın genel toplamı 3.540 TL’den 3.270 TL’ ye inmiş olur.

Figopara ile Vade Beklemeye Son!

Figopara’nın Tedarikçi Finansman sistemi sayesinde, alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. E-faturanızı sisteme yükleyerek tüm finans kurumlarının tekliflerini güvenli altyapıya sahip tek bir platform üzerinden görüntüleyebilir, size en uygun olan teklifi seçerek istediğiniz anda nakde ulaşabilirsiniz. Tüm bu avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; ek şart veya ücret olmadan platformumuz üzerinden üye olmanız. Haydi siz de Figopara’ya katılın, vade beklemeden nakde anında ulaşın!

Tevkifatlı Fatura Nedir? Nasıl Hesaplanır?