Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Türkiye’nin Ekonomik Konjönktürü ve Faktoring Sektörü

Figopara Figopara | 30.05.2019

Tedarikçi firmaların faktoring işlemlerinde temlik ettirdiği faturalara karşılık oluşan faktoring kredi limiti, Merkez Bankası Risk Raporları’nda faktoringe tabi kredi tutarı olarak görüntülenmektedir.

Tedarikçiler, borçlusu repütatif kurumsal firmalar olmasına rağmen iyi kredibiliteye sahip olmadıklarından ve bilançolarındaki yüksek kredi borç oranlarından ötürü işletme sermayesi ihtiyacını, Bankalar veya Faktoring Şirketlerinden teminat karşılığında yüksek faiz ve komisyon oranlarıyla sağlamaktadır.

Repütatif kurumsal şirketlerin faturalarının tedarikçiler tarafından faktoring şirketlerinden temliklenmesi, borçlunun tedarikçisi için güvensiz ve kalitesiz mal/hizmet sağlayacağı kanaatiyle iş ilişkilerinin bozulmasına sebep olabilmektedir.

Klasik ortamda düzenlenen kağıt faturalar, Faktoring Şirketleri tarafından doğru/gerçek ticarete konu olup olmadığın kesin olarak tespit edilememesi sahtekarlık ve dolandırıcılık olarak sektörün karşılaştığı en önemli sorundur.

Türkiye’nin Ekonomik Konjönktürü ve Faktoring Sektörü:

Türkiye’de 2014’te kurulan şirketlerin %22’si, 2015’te ise %18’i kuruldukları yıl kapandığı, Türkiye’de şirketlerin ortalama ömrünün 12 yıl olduğu ve kapanan her 4 şirketten birinin iflas ettiği İstanbul ve Ankara Ticaret Odaları tarafından paylaşılmıştır. Kapanan şirketlerin en önemli sorunu nakit akışı sorunu olup, geciken yada yapılmayan tahsilatlar nakit akışı sorunun başlıca sebebi olarak bilinmektedir.

Türkiye’nin Ekonomik Konjönktürü ve Faktoring Sektörü