Giriş Yap Hemen Başvur
EN

KDV Nedir? KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Figopara Admin Figopara Admin | 06.12.2023

KDV, mal ve hizmetlerin üretimi ve satışı sırasında eklenen bir tüketim vergisi türüdür. Nihai tüketici tarafından ödenir, ancak işletmeler bu vergiyi toplar ve devlete öder. Peki, öne çıkan ödeme kalemlerinden birisi sayılan KDV nedir? Hangi amaçla ve yöntemlerle tahsil edilir? KDV hesaplama adımları ticari dünyada etkin olan somut ve sanal işletmeler açısından önemlidir. Bu nedenle ayrıntıları bilinmesi gereken temel ödeme çeşitlerinden birisidir. KDV’nin kapsamı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgiler yazımızın devamında!

Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?

Katma değer vergisi, ortaya çıkan katma değer üzerinden hesaplanan ve ödemekle yükümlü olunan bir vergi türüdür. Katma değer vergisi son tüketici tarafından aylık olarak ödenir.

Türkiye'de KDV (Katma Değer Vergisi) uygulamaları, farklı KDV oranlarına sahip bazı özel durumlar dışında temel olarak standart oranda uygulanır. 2023 itibarıyla Türkiye'de uygulanan KDV oranları şunlardır:

Genel KDV Oranı: Türkiye'de en yaygın olarak uygulanan KDV oranı %20'dir.

İndirimli KDV Oranı: Bazı mal ve hizmet kategorileri için %8 veya %1 KDV oranları uygulanabilir. Örneğin, gıda ürünleri ve kitaplar gibi belirli ürünler için indirimli oranlar geçerlidir.

Muafiyet: Bazı mal ve hizmetler, KDV'den muaf tutulabilir. Örneğin, sağlık hizmetleri, eğitim, finansal işlemler gibi bazı alanlarda KDV muafiyeti bulunur.

Sıfır KDV: Bazı mal ve hizmetler için KDV oranı sıfır olarak uygulanabilir. Özellikle ihracat ve uluslararası taşıma işlemleri için sıfır KDV oranı geçerlidir.

Geçici KDV İndirimi: Hükümet, ekonomik krizler veya özel dönemlerde KDV oranlarını geçici olarak düşürebilir veya muafiyetler getirebilir.

 

KDV Hariç Hesaplama

KDV hariç hesaplama, katma değer vergisi ve ürün bedelinin ayrı şekilde hesaplanmasıdır. Bu sayede bir ürün ya da hizmet için ödenen KDV bedeli net bir şekilde ortaya konulur. Katma değer vergisi ölçümü için internet üzerinde çok sayıda hesaplama yöntemi mevcuttur. KDV hariç hesaplama, alınan kdv oranı ve mal bedeli üzerinden yapılır. 

KDV oranları değişken rakamlara sahip olabilir. Yasalarca belirlenen koşullara göre katma değer vergi oranı netlik kazanır. ‘KDV nasıl hesaplanır?’ sorusunu cevaplarken; net ve brüt tutarlar üzerinden belirleme yapmak önemlidir. KDV hariç hesaplama brüt tutar üzerinden yapılır. 

Bir ürün ya da hizmetle ilgili KDV hariç hesabını doğru yapmak için mevcut katma değer vergisi oranına ve brüt tutara ihtiyaç vardır. Hesaplama sırasında belirlenen KDV oranı 1 sayısıyla toplanır. Ardından bulunan sayı brüt tutara bölünür ve ortaya kdv hariç bedel çıkar. 

KDV hariç fiyatı hesaplamak için KDV dahil fiyatı ve KDV oranı kullanarak bulunulabilir. Örneğin, 360 TL (KDV dahil fiyat) ve KDV oranı %20

KDV Hariç Fiyat = KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı)

KDV Hariç Fiyat = 360 TL / (1 + 0.20)

KDV Hariç Fiyat = 360 TL / 1.20

KDV Hariç Fiyat ≈ 300 TL

Sonuç olarak, 360 TL KDV dahil fiyatın KDV hariç fiyatı yaklaşık olarak 300 TL'dir.

 

KDV Dahil Hesaplama

Katma değer vergisi hesaplamaları, vergi alanında önemli bir yere sahiptir. Doğru hesaplama adımlarıyla işletmenin giderleri net bir şekilde belirlenebilir. Aksi takdirde gelir ve gider dengesizlikleri meydana gelebilir. İşletmelerde bu alanda hizmet veren uzmanlar gerekli hesaplamaları yaparak toplam gelir ve gider olarak gösterebilir. Ayrıca KDV dahil ve hariç hesaplama yoluyla farklı bedelleri görmek mümkün olur. KDV hesaplama net bir şekilde yapılabilmesi için KDV oranını ve malın veya hizmetin fiyatını bilmek gerekir.

KDV hesaplama formülü oldukça basittir. KDV dahil hesaplama şu şekilde yapılır: (KDV %20 olarak hesaplanmıştır.)

 • Malın fiyatı: 300 TL
 • KDV Oranı: %20
 • KDV Miktarı = Malın Fiyatı x KDV Oranı
 • KDV Miktarı = 300 TL x %20 = 60 TL
 • KDV Dahil Toplam Fiyat = Malın Fiyatı + KDV Miktarı
 • KDV Dahil Toplam Fiyat = 300 TL + 60 TL = 360 TL

Yani, 300 TL'lik bir malın %20 KDV dahil toplam fiyatı 360 TL olacaktır.

‘KDV ne kadar?’ sorusunu yanıtlarken birden fazla etken söz konusu olur. Öncelikle ürün için talep edilen KDV oranı belirleyicidir. Her ürün ya da hizmetin KDV oranları farklıdır. Bazı ürün ya da hizmetler için kalıcı ya da geçici KDV indirimleri vardır. Tüm bu etkenler bilindikten sonra KDV oranı kolay bir şekilde hesaplanabilir.

KDV indirimleri nelerdir ve bu indirimlerden nasıl yararlanılacağını merak ediyorsanız, KDV indirimi Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

 

KDV Matrahı Nedir?

KDV matrahı, bir işletmede toplam satışa dair faturaların kdv dışındaki aylık tutarını ifade eder. KDV hesaplama formülü denince akla gelen temel işlemlerden birisi de matrah hesabıdır. Katma değer vergisi miktarının seçilen KDV’nin yüzde birine bölünmesiyle ortaya çıkar. KDV matrahı hesaplanırken, KDV oranıyla KDV dahil fiyat arasındaki ilişki kullanılır. 

KDV matrahını hesaplamak için ihtiyacımız olan temel bilgiler, KDV dahil fiyat ve uygulanacak KDV oranıdır. KDV matrahını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

KDV Matrahı = KDV Dahil Fiyat / (1 + KDV Oranı)

Örneğin, 360 TL KDV dahil fiyatı olan bir ürünün % 20 KDV oranıyla hesaplamak için:

KDV Matrahı = 360 TL / (1 + 0.20)

KDV Matrahı = 360 TL / 1.20

KDV Matrahı ≈ 300 TL

Bu örnekte, KDV matrahı yaklaşık olarak 300 TL olur. Bu, KDV'nin 360 TL olan KDV dahil fiyattan 60 TL olduğunu gösterir.

Aşağıdaki unsurlar KDV kapsamına giren alanları ifade eder:

 • Serbest meslek, sınai, zirai ve her türlü ticari işlerdeki hizmet ve ürün teslimi
 • Hizmet ve mal alanlarının tümünü kapsamak koşuluyla ürün ve hizmet ithalleri 
 • Petrol, gaz ve boru hattı taşıma işlemi gibi çalışma alanlarındaki hizmetler
 • Televizyon ve radyo hizmetleri
 • Diğer etkinlik kalemlerinin sağladığı hizmet çeşitleri
 • Telefon ve posta gibi işlemlerin sağlandığı sektörler
 • Çeşitli şans ve talih oyunlarının düzenlendiği alanlar
 • Yarışma, konser ve sportif etkinlikler
 • Müzayede satışları
 • GVK kapsamında netlik kazanan hak ve malların kiralanması süreci

Yukarıdaki temel unsurlar, KDV’nin temin edildiği alanlara örnektir. Katma değer sağlanan her işte KDV yükümlülüğünü görmek mümkündür. 

 

KDV Beyannamesi Nedir?


KDV beyannamesi, Türkiye'de Katma Değer Vergisi'nin (KDV) ödenmesi ve hesaplanması için kullanılan resmi bir belgedir. KDV, Türkiye'de hizmetler ve mal teslimleri üzerinden alınan bir tür tüketim vergisidir. İşletmeler, bu vergiyi tahsil eder ve devlete öderler. KDV beyannamesi, işletmelerin bir belirli dönemde (genellikle aylık veya üç aylık olarak) topladıkları KDV'yi ve bu dönemde ödedikleri KDV'yi ayrıntılı bir şekilde bildirdikleri bir belgedir.

KDV beyannamesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için “KDV beyannamesi nedir?” yazımıza göz atabilirsiniz.

 

KDV Beyanname Verme Süresi

KDV beyanname verme süresi, yasal bir zorunluluk dönemini kapsar ve dikkatli takip edilmelidir. Büyük işletmelerde uzman kişi tarafından yönetilen bir sürece tekabül eder. İşletme sahipleri tarafından da takip edilerek ödeme yapılabilir. Her ay ödenen bir vergi türü olan KDV’nin beyannamesi de aynı şekilde her ay bildirilir. KDV beyanname verme süresi ayın 28. Günün akşamına kadar verilmelidir. Hizmet ya da ürün alan kişi ise; mevcut ödemeyi peşin olarak satın alma sırasında yapar. 

 

KDV Beyannamesi Ödeme Zamanı

Stok ve gelir gider takibi gibi konular KDV hesaplama adımlarında önemli yardımcılardır. Mevcut KDV oranı üzerinden yapılan bir hesaplamada doğru işlem yapıldığı takdirde net ve sorunsuz sonuçlara ulaşmak mümkündür. Beyanname yapıldıktan sonra sıra ödeme adımına gelir. KDV beyannamesi ödeme zamanı, beyanname yapılan ayın 28. günüdür. Doğrudan mal ve hizmet satın alan kişiler, işletmelerden farklı olarak KDV tutarını ürün bedeliyle birlikte öder. 

KDV Nedir? KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?