Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?

Figopara Figopara | 25.05.2021

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları gibi süreçlerde, işletmelerin bütçelerini aşmamak ve risk yönetimini kolaylaştırmak için satın almak yerine kiralamayı tercih etmeleri finansal kiralama sistemine olan ihtiyacı artırmaktadır. Peki finansal kiralama (Leasing) nedir? Kimler leasing yapabilir?

Finansal Kiralama Nedir?

Finansal kiralama (Leasing), kiralanan yatırım eşyasının, mülkiyet haklarına sahip leasing şirketinin belirlediği şartlar doğrultusunda, noter güvencesiyle korunan, bir sözleşme vasıtasıyla belirlenen süre için malın kullanım haklarının kiracıya verilmesi sistemidir. Bu süreç boyunca kullanım hakları kiracıya ait olsa da mülkiyet hakları leasing şirketine aittir. 

Kimler Leasing Yapabilir?

Hukuki işlemlerde bulunabilen her şirket leasing yapabilir. Finansal kiralama sistemi yapabilen şirket ve şahıslar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Şahıs Şirketleri
– Anonim Şirketler
– Limited Şirketler
– Kolektif Şirketler
– Serbest Meslek Sahipleri
– Girişimciler

NOT: Sözleşme yapılabilmesi için sözleşme taraflarından birinin anonim şirket olması gerekmektedir.

Leasing Yapmanın Avantajları Nelerdir?

İşletmeler bu yöntem sayesinde, finansal durumlarından dolayı almalarının zor olduğu inşaat, endüstriyel makine teçhizatlarını kiralayarak sermayelerini doğru yönetmeyi ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. Bu yöntemin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Diğer ödeme biçimlerine göre daha uzun vadeli ve esnek bir geri ödeme düzeni oluşturularak ödenebilir. Bu sayede işletmelerin nakit akışını kontrol etmeleri kolaylaşmaktadır.
  • Ödemesi yapılan kiranın kâr payı tutarı, kiracı tarafından gider olarak gösterilebilmektedir.
  • Yatırım yapılan sabit kıymetlerde amortisman ayırma ve yeniden değerlendirme imkanları bulunmaktadır.
  • Finansal kiralama sözleşmesi ile kullanım hakları kiralanan yatırım malının mülkiyet hakları, leasing şirketi ile yapılacak sözleşme yoluyla cüzi bir miktara satın alınabilmektedir.
  • Yatırımlarda %8-18 KDV ödemek yerine leasing yöntemi sayesinde %1 KDV ödeyebilir, KDV tutarını kira ödemeleri ile taksitlendirebilirsiniz.

Hangi Ürünler ile Leasing Yapılabilir?

Bir ürünün finansal kiralama yapılabilmesi için gereken koşullar aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bunlar:

– Yazılım, fikir ya da patent hakları bulunan ürünler hariç olmak üzere yatırım malı özelliğini taşıyan eşyalar olması,
– Amortisman ayırma koşullarına uyan bir eşya olması,
– Uzun süre kullanılmasına rağmen sahip olduğu özellikleri koruyabilen yapıda bir eşya olması gerekmektedir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Finansal kiralama sözleşmenin geçerli olabilmesi için belgenin noterde düzenlenmesi gerekmektedir. Kiralanan eşya taşınır özellikte ise kiracının ikamet ettiği adresteki noterde özel sicile tescil ettirilmektedir. Kiralanan eşya taşınmaz ise taşınmaz eşyanın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilmesi (yorumlatılması) gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme geçerliliğini yitirmektedir. Finansal kiralama sözleşmesinde; kiralanan bir yatırım malı, kira fiyatı, kiracı ve mülk sahibi taraflar, kefiller, tarafların yükümlülükleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca sözleşme minimum 4 yıl ile sınırlandırılmıştır. Bu süreden daha az zaman ile sınırlı bir sözleşme yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığınca karar verilen birtakım sabit kıymetlerin bulunması gerekmektedir. Sözleşmesi yapılan malın leasing şirketince sigortasının yapılmış olması gerekmektedir. Sözleşme süresince malın aylık sigorta primleri kiracı tarafından ödenmektedir.

Finansal Süreçleri Kolaylaştıran Tahsilat Platformu: Figopara

Figopara ile alacaklarınızı prosedür işlemlerine takılmadan vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Figopara sayesinde faturalarınızın takibini yapabilir ve her faturaya özgü, vade ve faiz oranları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, vadeli alacaklarınızı vadesi gelmeden önce tahsil edebilir, tek tuşla vadelerini esnetebilirsiniz. Sadece e-Faturanızı sisteme yükleyerek bu işlemleri tamamlayabilirsiniz. Finansal süreçlerin takibini kolaylaştırmak ve tüm avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; ek şart veya ücret olmadan platformumuz üzerinden üye olmanız. Haydi siz de Figopara’ya katılın, istediğiniz anda nakde ulaşın!

Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?