Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Figopara Figopara | 31.08.2021

Türk Ticaret Kanunu’na göre ülkemizde 5 tür şirket vardır: Anonim, Limited, Kollektif, Kooperatif ve Komandit. Bu şirket türleri, çalışma sistemi, ortak sayısı ve kuruluş biçimlerine göre farklılık göstermektedir. Peki, komandit şirket nedir? Nasıl kurulur ve kuruluş işlemleri nelerdir?

Komandit Şirket Nedir?

İki ya da daha fazla kişi tarafından ticari faaliyet gösteren bir işletmeyi müşterek olarak aynı ticari unvan altında işletme amacı ile kurulan şirket türüdür. Hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı ve tüzel kişiliğe sahiptir. Ortakların bir kısmının sorumluluğu sınırlıyken, bir kısmının sınırsız olmaktadır. İki çeşit komandite şirket bulunur: Adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünen komandit şirket.

Adi Komandit Şirket Nedir?

Ticari faaliyet gösteren bir ticari unvan ile işletme amacı güdülerek kurulan, ortaklardan birinin sorumluluğunun sınırlı, diğerlerinin ise sorumluluğu belli bir sermayeyle sınırlandırılmış şirket türüdür. Adi komandit şirketler, yapısı itibari ile doğrudan ticaretle uğraşmadan da kazanç elde etme fırsatı tanımaktadır. Böylece ticari bilgi ve yeteneği olup yeterli sermayesi olmayanlara ticaret yapma imkanı sunulur.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Nedir?

Sermayesi paylara bölünen ve ortaklardan bir veya daha fazla kişinin şirket alacaklılarına karşı kollektif şirket ortağı olduğu, diğer ortakların ise anonim şirket pay sahibi olduğu şirket türüdür. Bu şirketlerde ortak sayıları beşten az olmamaktadır ve ortaklardan en az biri komandite ortak olmak zorundadır.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Şirketi kurmak için en az iki ortak gereklidir. Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumlulukları sınırlı olanlara komanditer denmektedir. Komanditer ortak gerçek ya da tüzel kişi olabilirken; komandite ortak sadece gerçek kişi olmaktadır. Bu iki ortağı olmayan firmalar, komandite şirket başvurusu yapamamaktadır. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.

Komandit Şirketin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Öncelikle komandite şirket açma başvurusu yapılmalıdır. Bu başvuru sırasında kanuni defterin, Ticaret Sicil Memurluğuna verilecek belgelerin ve vergi dairesine verilecek evrakların tamamlanması gerekir. 

1) Ticaret Sicil Memurluğuna Verilecek Belgeler:

 • Şirketi kurmak isteyen kişiler tarafından imzalanacak dilekçe,
 • Noter onaylı sözleşme,
 • Şirkete ortak olacak kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Ticaret Sicil Memurluğundan temin edilecek bir taahhütname,
 • İmza yetkisi verilen kişinin noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi,
 • Merkez Bankasına yatırılan sermayenin fotokopisi.

2) İstenen Kanuni Defterler

Kanuni defterler komandit şirketin tutmasının zorunlu olduğu defterlerdir ve noterde tasdik edilmelidir. Bunlar:

 • Pay,
 • Yevmiye,
 • Defteri Kebir,
 • Envanter,
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri,
 • Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri,

3) Vergi Dairesine Verilecek Evraklar

 • İmza sirküleri,
 • Matbu dilekçe,
 • İkametgah belgeleri,
 • Kontrat fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Belgelerin tamamlanmasının ardından komandit şirketi kurmak için başvuru yapılmalıdır. Ticari oda kaydı, sanayi odası kaydı, esnaf ve sanatkarlar odası kaydı gibi kayıt işlemleri tamamlanmalıdır. Oda kayıtlarından sonra firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemleri tamamlanmalı ve işe giriş bildirgeleri verilmelidir.

Nakde Ulaşmanın En Kolay Yolu: Figopara

Çeşitli finans kurumlarının uzun süren prosedür işlemleri ile uğraşmak yerine Figopara ile sadece e-Fatura’larınızı sisteme yükleyerek bu işlemi tamamlayabilir ve anında nakde ulaşabilirsiniz. Tüm finans kurumlarının tekliflerini güvenli altyapıya sahip tek bir platform üzerinden görüntüleyerek size en uygun olanını seçebilirsiniz. Figopara’nın sağladığı avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olmak. Siz de Figopara’ya katılın, anında nakde ulaşın!

Komandit Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?