Giriş Yap Hemen Başvur
EN

İcra Takibi Nedir? Nasıl Başlatılır?

Figopara Figopara | 05.03.2021

Pandeminin yıkıcı etkileri birçok işletmeyi maddi ve manevi yönden olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte birçok işletme borcunu ödeyemeyince icra durumu ile karşılaşabiliyor. Peki icra takibi nedir? Nasıl yapılır?

İcra Takibi Nedir?

Borçlunun borcunu ödememesi nedeniyle alacaklının, borcun tahsilatını devlet aracılığıyla sağladığı resmi bir süreçtir. Bu sürecin amacı borçlunun, borçtan haberdar edilip ödeme yapmaya çağrılmasıdır.

İcra Takibi Türleri Nelerdir?

İcra takibi ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye ayrılır. İlamlı icra, mahkeme kararına dayanarak dava süreci ile başlatılan bir süreçtir. İlamsız icra ise mahkeme kararı olmaksızın başlatılır. İlamsız icra takibi kendi içerisinde 2’ye ayrılır.

1) Genel Haciz Yolu ile İlamsız İcra Takibi

İlamsız icra takibi kural gereği yetkili icra dairesinde açılır. Borçlu kişi ilgili icra dairesinin kararına itiraz edebilmektedir. Alacaklının elinde kambiyo senetleri; çek, senet, poliçe, bono, mahkeme kararı, ipotek bulunmuyorsa ya da rehin ile teminatta bulunulmamışsa; İcra Müdürlüğü vasıtasıyla genel haciz yolu ile ilamsız icra başlatılmalıdır. Kanıtlayıcı belge sunmak mecburiyeti ise bulunmamaktadır. 

2) Kambiyo Senedine Dayanan İcra Takibi

Alacaklının elinde kambiyo senetleri; çek, senet, poliçe, bono yahut  alacak ipotek ya   da rehinle temin edilmişse, kambiyo senedine dayanan icra takibine başvurulur. Alacaklı, kambiyo senedinin aslını icra merciine sunmakla yükümlüdür. Kambiyo senedi olduğu kanıtlanan ve vadesi gelen belgelerde borçluya ödeme emri gönderilir. Borçlu, 10 gün içerisinde emre uygun bir şekilde ödemeyi yapmakla yükümlüdür.  

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Alacaklı kişinin elindeki kanıt niteliği taşıyan belgeler, evraklar ya da sözleşmeler değerlendirilerek takibi yapılacak icra türüne karar verilmelidir. Karar sonrası uygun belgeler teslim edilip yetkili merciine başvurulur. Hazırlanan belgelere istinaden ödeme emri ve takip talebi de oluşturulmalıdır. Tüm evraklar hazır edildikten sonra İcra Tevzi Bürosu’na başvurup, takibi yapılacak borç miktarına istinaden belirlenen harç miktarı ödenmelidir. Bu işlem sonrası borçlu kişiye ödeme emri ulaştırılır. Borçlu kişi bu emre, genel haciz yolu ile takipte 7 gün; kambiyo senedine dayanan takipte ise 5 gün içerisinde itiraz etmezse veya belirlenen süre içerisinde borcunu ödemezse icra kesinleşir.

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir?

Kişiler borçlu olmadığını düşünüyorsa, 7 gün içerisinde yetkili icra dairesine yazılı olarak itirazını bildirmesi gerekmektedir.  Bu itiraz sayesinde takip durur; ancak alacaklı itirazını kaldırmak isterse, 6 ay içinde dava açmak zorundadır. Kambiyo senedine dayanan ilamsız icra takibinde ise; emir tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde İcra Mahkemesine şikayette bulunulmalıdır.

Kambiyo senedine dayanan icrada, şikayet sonrası tüm takip işlemler (satış işlemleri haricen) devam etmektedir. Bu nedenle borca itiraz edilmeden önce 10 gün içerisinde; itiraza red durumunda ise 3 gün içerisinde ivediyetle gerçeğe uygun mal beyanında bulunulmalıdır. İlamlı takipte ise mahkeme kararı ile kanıtlanan bir borcun varlığı kesinleştiğinden borca itiraz etmek mümkün değildir. Ancak, borç dışındaki diğer hususlar için ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmek gerekmektedir.

Figopara ile İstediğiniz Anda Nakde Ulaşın!

Figopara ile nakde sıkıştığınızda alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Uzun süren prosedürler yerine sadece e-faturanızı sisteme yükleyerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Tüm finans kurumlarının tekliflerini güvenli altyapıya sahip tek bir platformdan görüntüleyip size uygun olanını seçebilir ve istediğiniz anda nakde ulaşabilirsiniz. Tüm bu avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; ek şart veya ücret olmadan platformumuz üzerinden üye olmanız. Haydi siz de Figopara’ya katılın, istediğiniz anda nakde ulaşın!

İcra Takibi Nedir? Nasıl Başlatılır?