Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları Nelerdir?

Figopara Figopara | 03.09.2021

İşletmeler için vergi işlemleri oldukça önemli bir konudur. Peki, işletmelere birçok açıdan avantaj sağlayan basit usulde vergilendirme nedir? Mükellefleri kimlerdir?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Bir hesap dönemi içindeki gelir-gider ve satılan malların alış bedelleri arasındaki farka uygulanan vergilendirmedir. Vergi mükellefi, vergi usul kanununun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Gelir vergisine tabi olanlar kazancın tespiti açısından iki gruba ayrılır: Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar. Her iki grup için de ödenecek tutar elde edilen kazanca göre değişmektedir. Basit usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler sadece basit usulde ticari kazançlarının vergilerini öder. Gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mükellefler ise KDV, gelir vergisi gibi vergileri de öderler.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

Basit usule tabi olan mükelleflere Vergi Dairesi tarafından çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan faydalanmak için Gelir Vergisi Kanununda belirtilen özel ve genel şartları sağlamak gerekmektedir.

1) Genel Şartlar

 • Kişinin kendi işinde bilfiil çalışması ve işinin başında bulunması gerekir. Askerlik ve hastalık gibi işten zaruri ayrılmalar sonucunda işin başında bulunmamak bu şartı bozmamaktadır.
 • İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2021 takvim yılı için 12.000 TL’yi, diğer yerlerde 2021 takvim yılı için 7.600 TL’yi aşmamalıdır.
 • Zirai, ticari ve mesleki faaliyetler sebebi ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmamalıdır.

2) Özel Şartlar

 • Alım-satım işi yapanların satın aldıkları malların yıllık alım tutarlarının 2021 yılı için 150.000 TL’yi aşmaması veya yıllık satış tutarlarının 2021 yılı için 240.000 TL’yi aşmaması gerekir.
 • Hizmet sektöründekilerin bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2021 yılı için 76.000 TL’yi aşmaması gerekir.
 • Alım-satım ve hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması durumunda yıllık satış tutarı ve iş hasılatı toplamı 2021 yılı için 150.000 TL’yi geçmemelidir.

Basit Usule Tabi Mükellefler Hangi Bilgileri Bildirmekten Sorumludur?

Mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle sorumlu oldukları birtakım hususlar vardır. Bunlar şu şekildedir:

 • İşe başlama günü ve tarihi,  
 • Değişiklikler (adres değişikliği, iş değişikliği, işletmede değişiklik), 
 • İşi bırakma günü ve tarihi.

Basit Usule Tabi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Bu vergilendirmeye tabi olan mükellefler gerçek usulde vergilendirmeye tabi olanlara göre çeşitli avantajlara sahiptir. Örneğin, bu mükelleflerin hizmetleri KDV’den istisnadır ve KDV beyannamesi vermezler. Üçer aylık dönemlerde Geçici Vergi Beyannamesi beyan etmekten muaftırlar. Yasal muhasebe defteri tutma zorunlulukları yoktur ve vergi tevkifatı yapmazlar. Engellilik indiriminden ve vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden faydalanabilirler. Ayrıca, GİB’in resmi sitesinde ilgili mükellefler için vergi rehberi de bulunmaktadır. İncelemek için burayı tıklayabilirsiniz.

Basit Usulde Vergilendirmeden Kimler Faydalanamaz?

 • Kollektif şirket ortakları ve komandit şirketlerin komandite ortakları,

 

 • Sigorta prodüktörleri,

 

 • Ödünç para verme işleriyle uğraşanlar,

 

 • Kıymetli maden ve mücevherat alım-satımı ile uğraşanlar,

 

 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,

 

 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahibi veya işletmecileri,

 

 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,

 

 • İlan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere aracılık edenler yararlanamaz.

Hızlı Tahsilat Platformu: Figopara

Figopara ile alacaklarınızı dilediğiniz anda nakde çevirebilir ve vade beklemeden ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleriyle vakit kaybetmeden erken tahsilat yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey; sisteme e-Fatura’nızı yüklemek. Böylece tüm finans kurumlarının tekliflerini güvenli altyapıya sahip tek bir platform üzerinden görüntüleyebilir, size en uygun olan teklifi seçebilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, anında nakde ulaşın!

Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları Nelerdir?