Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletme İçin Önemi

Figopara Admin Figopara Admin | 10.01.2024

Ürün ya da hizmet satışı için en önemli unsurları kapsayan tedarik zinciri, işletmeler açısından oldukça önemlidir. Doğru yönetilen bir tedarik süreci, müşteri memnuniyetinin temelini oluşturur. Bu nedenle her işletmenin bilmesi gereken aşamalara sahiptir. Yazımızda tedarik zinciri yönetiminin işletmeler için önemine dair ayrıntılı bilgiler sunacağız. 

Tedarik zinciri yönetimi nedir? sorusu kapsamında Tedarik zinciri her şeyden önce üretici, dağıtımcı, tedarikçi, toptancı, perakendeci ve müşteri arasında bağlantıyı kuran işlemler bütünüdür. Bir ürün satışında mevcut bağlantıların tamamının kurulması gereklidir. Bir işletmenin satış başarısının büyük ölçüde sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ile ilişkili olduğu bilinen bir gerçektir. 

Tedarik zinciri yönetimi işletmeler için oldukça önemlidir çünkü bu yönetim, malzemelerin ve ürünlerin daha etkili ve verimli bir şekilde işletme içinde ve dışında hareket etmesini sağlar. Bu yönetim sayesinde işletmeler maliyetleri düşürebilir, müşteri memnuniyetini artırabilir ve pazardaki değişimlere daha hızlı yanıt verebilir. Kısacası, tedarik zinciri yönetimi, bir işletmenin rekabetçi kalmasını ve pazarda başarılı olmasını destekleyen temel bir unsurdur.

 

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri, bir müşteriye en uygun ürünün doğru şartlar altında sunumu olarak özetlenebilir. Elbette belli aşamalara ve ayrıntılara sahip olan tedarik zinciri yönetim sürecinde stratejik hareket etmek önem taşır. Doğru işlem adımları yardımıyla gerek maliyet gerekse bilgi ve ham madde kullanımında pratik ve başarılı uygulamalar gerçekleştirilir. 

Stok yönetimi, satış hammadde temini ve tedarik aşaması gibi çok sayıda farklı adım barındıran. Zincir yönetiminde nihai olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması hedeflenir. Bu sayede işletmenin satışları süreklilik kazanarak başarının devamlı kılınması yolunda adım atılmış olur.

 

Tedarik Zinciri Yönetiminin Verimliliğe Katkısı

Tedarik zinciri yönetimi, ticari bir girişimde ürünün üreticiden ham madde olarak işlenmesi ve müşteriye teslim edilmesi sürecine varana kadar her aşamayı içerir. Dolayısıyla etkin şekilde uygulanan tedarik zinciri yönetimi verimlilik üzerinde büyük ölçüde belirleyicidir. Bir sürecinin başarılı olarak değerlendirilebilmesi için tedarik zincirindeki tüm adımları eksiksiz ve doğru olarak yönetilmesi gerekir. Çünkü herhangi bir aksaklık zincirdeki diğer aşamaları olumsuz etkileme kapasitesine sahiptir.

Tedarik zinciri yönetiminin uygun biçimde takip edilmesi verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesiyle yakından ilişkilidir. Müşterinin eline ulaşan ürünün kalite, harcanan zaman ve sunulan maddiyat gibi ayrıntılar doğrultusunda yeterlilikleri karşılıyor olması beklenir. İşletmeler bünyesinde verimlilik denildiğinde daha fazla etkenin rol oynadığı öne sürülebilir.

Özellikle verimli şekilde uygulanan tedarik zinciri süreci bir işletmenin giderlerini doğru şekilde sınırlandırarak karlılığı önemli ölçüde artırabilir. Kar elde etme amacıyla kurulan ticari işletmeleri için bu verimlilik değerli bir unsurdur ve satışın fikir aşamasından, ürünün sunumuna dek her adım için belirleyici bir kıstas olacaktır.

İşletmenin kuruluşundan itibaren başlayan etkili bir tedarik zinciri yönetimi pek çok açıdan faydalıdır. Öncelikle zincirin planlanması ve tasarım aşamasının doğru belirlenmesi gerekir. Ardından plan uygulanırken öngörülemeyen farklılıklar üzerinde hesaplama yapılabilir ve buna dair güncellemeler geliştirilir.

Tedarik zincirinde yer alan her bir unsurun tek tek değerlendirilmesi, planın etkili ve etkisiz yönlerinin anlaşılması adına pratik bir uygulamadır. Yapılan tekil performans değerlendirmesinin yanı sıra tedarik zinciri dahilinde bulunan tüm ortaklarla devamlı iletişim halinde olmak avantaj sağlayacaktır.

 

Stok Yönetimi ve Talep Tahmini

Stok yönetimi, tedarik zinciri süreçleri arasında yer alan temel unsurlardan biridir. Yani bir tedarik zincirinde stok yönetiminin yapılması zorunluluk olarak öne çıkar. Tedarik adımlarında stok yönetimi kadar önemli bir başka konu da talep tahminini müşterinin eğilimi doğrultusunda gerçekleştirmektir.

Stok yönetiminin müşteri talep tahminleri üzerinden sağlanması sayesinde tedarik sürecinin tüm aşamaları için etkili yönetim başlamış olur. Ürünün kalitesi ve lojistik süreçleri de stok yönetimine bağlanabilecek diğer unsurlar arasındadır. Tedariğin doğru yapılması, müşterinin ürün satın alması sırasında ürünün kargoya verilme hizmetinin kısa sürmesi ve satışın pratik şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Zaman faktörü tedarik zincirinin önemli unsurlarından birisidir. Ek olarak talep tahminlerinin ortalama değerlerde tutulması gereksiz stok maliyetlerinin önüne geçeceği için karlılık sağlar.

 

Tedarikçi İlişkileri ve İş birliği

Genellikle bir tedarikçi desteğiyle ilerleyen satış sürecinde bağlantıların seri ve pratik şekilde kurulması oldukça önemlidir. Ürünün kaliteli olması ve sorunsuz şekilde müşterinin eline ulaşması kadar hızlı işlem yapılması da tedarik zincirinde gerekli unsurlar arasında yer alır. Tedarikçi ilişkileri konusunda doğru iş birliklerinin uygulanması ve profesyonel iletişim yöntemlerinin tercih edilmesi gerekir. 

Tedarik zinciri adımlarında; firma adına üretim yapan şirket tedarikçi ya da lojistik süreçleri yöneten iş birlikleri için devamlı iletişime gerek duyulabilir. Bu adımların başarılı bir şekilde yönetilmesi adına kurumsal kaynak planlama sistemleri devreye girer. 

 

Teslimat Süreleri ve Müşteri Memnuniyeti

Tedarik zincirinin belirleyici unsurları arasında birkaç farklı etken göstermek mümkündür. Ürün kalitesi ve lojistik uygulamalardaki başarı bunlardan bazılarıdır. Ayrıca teslimat süresinin doğru sınırlar içerisinde tutulması da müşteri memnuniyetini belirleyen önemli aşamalardan biridir. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi bir ürünün sorunsuz şekilde müşterinin eline ulaşması ve olumlu dönüş açısından önemlidir. 

Müşteri memnuniyeti için tedarik zincirinin her satış sırasında uygun şekilde değerlendirilmesi mecburidir. Bu bakış açısı müşteri memnuniyetinin devamlı kılınması ve satış hacminin giderek artmasıyla bağlantılı bir süreçtir. Belli adımların uygulanmadığı tek bir satışta bile müşteri memnuniyetinin önemli ölçüde azalması ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla işletmeler için tedarik zinciri yönetiminin dikkatle takip edilmesi tavsiye edilir.

Teslimat süreci müşteriye öngörülen aralıkta tutulmalı ve mümkünse en erken tarihte tamamlanmalıdır. Bunun için doğru bir lojistik ağı kurmak ve uygun yönetim adımlarını değerlendirmek faydalı olacaktır. İşletmeler genellikle tedarik zincirinde herhangi bir sorun olmaması adına profesyonel lojistik firmalarından destek alır. Lojistik hizmetlerini sağlayacak firmanın ihtiyaç doğrultusunda küresel tedarik adımlarını takibi tercih edilir. Bu unsur özellikle yurt dışı bağlantılı çalışan işletmeler açısından dikkate değer bir noktadır.

Müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlanması, tedarik zincirinin tüm aşamalarının doğru yönetimiyle mümkün olur. Bu nedenle lojistik aşamasında olduğu gibi firmanın hakimiyeti dışındaki bazı alanlarda uzman ekiplerden destek alınması uygun bir seçimdir.

 

Tedarik Zinciri Yönetiminin Risk Yönetimine Katkısı

Satın alma yönetimi, tedarik yönetimi ve risk yönetimi gibi uygulamalar işletmelerin ilerleyen süreçlerde ortaya koyacağı başarıyı büyük oranda belirler. Özellikle tedarik zincirinin doğru şekilde kurulması risk yönetimi açısından elverişli bir ortam oluşmasını sağlar. Çünkü doğru zaman ve doğru şekilde müşterinin eline ulaşan kaliteli bir ürün işletmenin başarısını gösteren temel unsur olarak akılda kalıcı olacaktır. 

Müşteri memnuniyetinin yanı sıra eldeki kaynakları, verimli ve tasarruflu şekilde kullanmayı öngören tedarik zinciri yönetimi sayesinde ileriye dönük risk yönetiminin başarılı şekilde uygulanması mümkün olur. 

Çevreci bir tedarik aşamasını öngören yeşil tedarik zinciri gibi faydalı yöntemlerin uygulanması da hem çevreye duyarlılık hem de bu duyarlılığı taşıyan müşteri kitlesine ulaşmak açısından değerlidir. Tüm bu adımlar risk yönetiminin sağlanmasında etkilidir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için ‘Tedarik Zinciri Yönetimini İyileştirmenin 5 Yolu’ yazımızı inceleyebilirsiniz. 

 

Figopara İle Tedarik Zincirinde İhtiyaç Duyduğunuz Nakit Akışını Sağlayın!

Figopara’nın e-fatura finansmanı desteği ile işletmenizin nakit akışını hızlandırmak ve e-faturalarınızı avantajlı koşullarla nakde çevirmek için daha fazla beklemeyin! Figopara ile finansal esnekliğinizi artırın, farklı finansal kuruluşların tekliflerini tek bir platform üzerinden kolayca karşılaştırın. İşletmenizin finansal ihtiyaçlarını bugün karşılamak için Figopara'ya katılın ve finansman süreçlerinizi yenilikçi ve etkin bir şekilde yönetin!

Tedarik Zinciri Yönetiminin İşletme İçin Önemi