Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Figopara Figopara | 10.09.2021

Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre şirketler, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapılacak ticaret faaliyetine göre tercih edilecek şirket türü de farklılık göstermektedir. Peki, sermaye şirketi nedir? Nasıl kurulur ve özellikleri nelerdir?

Sermaye Şirketi Nedir?

Ortakların şirketteki paylarının kişisel olmadığı ve gücünü sermaye yönetiminden alan bir şirket türüdür. Ortakların paylarını başkalarına satmasına veya devretmesine imkan verir. Bu şirketler kurumlar vergisi mükellefidir ve her türlü iktisadi amaç için kurulabilir.

Sermaye Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

  • Tüzel kişiliği vardır. Yani, eğer şirket alacaklılarına borçlarını ödeyemezse faaliyetleri kontrol eden kişilerin şirketin bu borçlarını ödemesine gerek yoktur.
  • Üzerinde adres ve isim bulunan bir damgaya veya mühre sahiptir ve bunlar şirketin imzası niteliğindedir.
  • Şirket ortaklarının sorumlulukları şirkete yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır.
  • Şirketin varlığı çalışanlarından, hissedarlarından, yönetim kurulundan ve sahiplerinden bağımsızdır.
  • Bir kişinin yasal olarak yapabileceği tüm faaliyetlere -şirketlere ve şahıslara dava açabilme, başka şirketlerle ortak olma vb. sahiptir.

Sermaye Şirketi Türleri Nelerdir?

TTK’ya göre sermaye şirketleri; limited şirketler, anonim şirketler ve paylı komandit şirketler olarak ayrılmaktadır. Şirket kurarken izlenecek yol, o şirketin türüne göre farklılık göstermektedir.

1) Limited Şirket:

Limited şirketlerin hissedar sayısı en fazla 50 olabilir ancak tek bir ortakla da kurulabilir. Gerçek ya da tüzel kişi olabilen bu ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değillerdir. Onların sorumluluğu sadece taahhüt ettikleri sermaye payını ödemektir. Ana sermayeleri en az 10.000 TL olmalıdır. Nakit olarak ödenen bu sermayenin şirket tescilinden sonraki 2 yıllık süre içerisinde ödenmesi gerekir.

2) Anonim Şirket

Gerçek ya da tüzel en az 5 kişiden oluşan şirketlerdir ve ana sermayenin en az 50.000 TL olması gerekir. Bu şirketin sermayesi eşit paylara bölünmüş olmalıdır ve ticari ünvanı belli olmalıdır. Hisse sahipleri sadece taahhüt ettikleri sermaye payı ile şirkete karşı sorumluluk sahibidirler. Pay sahipleri paylarını serbest bir şekilde devredebilir. Anonim şirketin maliyeti limited ve paylı komandit şirkete göre daha fazladır.

3) Paylı Komandit Şirket

Anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümlere tabidir. Ortaklardan bir veya birkaçı şirket alacaklarına karşı kolektif bir yapıdadır. Komandit şirketlerde ortakların bir kısmının sorumluluğu sınırsızken bir kısmının sınırlıdır. Sınırsız sorumluluğu olan ortak, komandite ortaktır ve şirketi yönetir, sınırlı olan ise komanditerdir ve şirket yönetiminde yer alamaz.

Sermaye Şirketi Kurmak için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anonim ve limited şirketi kurarken istenen evraklar şunlardır:

  • Ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopisi, ikamet belgeleri ve vesikalık fotoğraf,
  • Şirkete ait adres bilgileri,
  • Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisidir.

Ayrıca, ortaklara ait sermaye paylarının ve oranlarının ve şirketin temsilcilerinin belirlenmesi gerekir. Limited şirket için en az 10.000 TL, anonim şirket için de en az 50.000 TL sermaye payının belirlenmesi de önemlidir.

Hızlı Tahsilat Platformu: Figopara

Figopara ile alacaklarınızı istediğiniz anda nakde çevirebilir ve vadesini beklemeden ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleri ile vakit kaybetmeden erken tahsilat yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey; sisteme e-Fatura’larınızı yüklemek. Böylece tüm finans kurumlarının tekliflerini güvenli altyapıya sahip tek bir platform üzerinden görüntüleyebilir, size en uygun olan teklifi seçebilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, anında nakde ulaşın!

Sermaye Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?