Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Figopara Figopara | 28.07.2021

İşveren ve çalışan açısından büyük öneme sahip olan maaş bordrosu nedir? Nasıl hesaplanır?

Maaş Bordrosu Nedir?

İşverenin çalışanlara ödediği ücretlerin tüm vergi ve kesintilerle birlikte kaydedildiği, işveren tarafından her ay periyodik olarak düzenlenen resmi belgeye maaş bordrosu denir. Aylık kazancın resmi olarak ispatlanmasını sağlayan bir evraktır. Bu sebeple maaş bordrosunun tanzim edilmesi ve uygulanması çalışan ve işveren için büyük öneme sahiptir.

Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

Memurlar bordro sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilirler. Özel sektörde çalışanlar ise çalıştıkları kurumun muhasebe ya da insan kaynakları departmanına başvurarak alabilirler. 

Maaş Bordrosunda Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekir?

Maaş bordrosu resmi evrak niteliğinde olduğu için İş Kanunu, Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na göre dikkat edilmesi gereken hususlar ve bulunması zorunlu olan bazı bilgiler vardır. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

1) 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Bulunması Gereken Bilgiler:

 • İşçinin adı ve soyadı,
 • Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem,
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her türlü kesintinin tutarı
 • Ücretin ödeme günü,
 • Ekstra çalışma, haftasonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her türlü eklemenin tutarı, 
 • İşverenin imzası bulunması maaş bordrosunda bulunması gerekir.

2) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Bulunması Gereken Bilgiler:

 • İşyerinin sicil numarası,
 • Bordronun ait olduğu ay ve dönem,
 • Sigortalının adı ve soyadı,
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası,
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı,
 • Sigortalının ücreti,
 • Ödenen ücret miktarı,
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası maaş bordrosunda bulunması gerekir.

3) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Bulunması Gereken Bilgiler:

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası veya mührü,
 • Varsa vergi karnesinin tarihi ve numarası,
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti),
 • Çalışma süresi ya da ücretin ait olduğu süre,
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin tutarı maaş bordrosunda bulunması gerekir.

2021 Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu hesabı, işçiden ve işverenden yapılacak kesintiler olmak üzere iki hesaplamadan oluşmaktadır.

1) İşçiden Yapılacak Kesintilerin Hesaplanması

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret X %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret X %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15 
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759 
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

2) İşverenden Yapılacak Kesintilerin Hesaplanması

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı = Brüt ücret x %2

Maaş bordrolarının usulüne uygun ve hatasız bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince ceza uygulanmaktadır. İlgili mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

Finansal Süreçlerin Takibini Kolaylaştıran Platform: Figopara

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı platformu ile alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilir, şirketinize kesintisiz nakit akışı sağlayabilirsiniz. Tek sistem entegrasyonu sayesinde birçok finans kurumuna aynı anda ulaşabilir, e-Fatura’larınızın takibini tek bir platform üzerinden anında yapabilirsiniz. Uzun prosedür işlemleri yerine sadece faturanızı sisteme yükleyerek zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, tüm finansal süreçlerinizin takibini kolaylaştırın!

Maaş Bordrosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?