Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Limited Şirket Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Figopara Admin Figopara Admin | 07.11.2023

Şirketler, farklı unvanlar üzerinden hizmet veren yapılardır. Tüzel kişiliğe sahip limited şirketler de bu kapsamdadır. Ticaret şirketleri olarak bilinen limited işletmelerin kuruluşunda bazı şartların sağlanması gerekir. Sizler için limited şirket kurmanın koşulları ve mevcut avantajlarını içeren bilgileri derledik. Limited şirketin detaylarını ve avantajlarını öğrenmek için devam edin. 

Limited şirket, tüzel ya da gerçek kişiler aracılığıyla kurulan ticari bir oluşumdur. Ticaret unvanına sahip olması ve ortaklar tarafından tespit edilen sermaye ile sınırlandırılması söz konusudur. Dolayısıyla ‘limited şirket ne demek?’ sorusunu cevaplarken sermaye konusuna özel bir parantez açmak gerekir.

 

Limited Şirket (LTD) Nedir?

Ticari faaliyette bulunmak isteyen tüm firmaların uygulamalarını şirket başlığı altında sürdürmesi gerekir. Limited işletmeler, net bir sermaye rakamı üzerine kurulması avantajıyla en çok tercih edilen şirket türlerinden birisidir. Ortakların sermaye olarak emeklerini ve itibarlarını ortaya koyamadığı ifade edilmelidir. Bu nedenle limited şirket ortaklığına maddi sermaye ile katılım göstermek mümkündür. 

Ayrıca limited şirkette ortaklar arasındaki borç ve ödemeler de belirli yasal düzenlemelere bağlanmıştır. Ortaklar şirkete ait borçlardan sorumlu değildir. Yalnızca garanti verdikleri ana sermaye payları ve ek ödeme gibi işlemlerde yükümlülük taşırlar. Dolayısıyla tüm işletme, mal varlığı üzerinden borç ve sorumluluk payına sahiptir. 

 

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketler genellikle bir diğer yaygın sermaye unsuru olan anonim şirketlerle karşılaştırılır. Bu yapıların kendine ait sermaye ve ortaklık koşulları vardır. Bir ticari girişimde uygulamaların yasal sürece oturması için ticarete dayalı unsurları bir araya getirmek önemlidir. 

Limited şirketin özellikleri şunlardır:

 • Limited şirket tek kişi ya da ortaklar tarafından kurulabilir. Bu kişiler tüzel veya gerçek olabilir. Ortaklık haricinde dışarıdan yönetici sağlamak da olanaklıdır. 
 • Ortaklar eşit paya sahiptir ve paylar 25 TL ya da katları şeklinde ilerler. 
 • Mevcut iş başlığıyla alakalı bir ticaret unvanı taşır ve sermaye şirketi olarak kurulurlar. 
 • Limited şirkette ortak kişilerin pay ve sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye üzerinden değerlendirilir. 
 • Esas olan kararların oy çokluğuna bağlı olmasıdır ve ortak kararlar yaygındır.
 • Limited şirketinin yapısından ötürü etkinlik alanı oldukça geniştir. Sigortacılık ya da bankacılık gibi istisnai alanlar ve yasa dışı sektörler haricinde farklı ekonomik alanlarda kurulabilir.
 • Şirketin kendisi vergilerin temel muhatabı olarak kabul edilir. Ayrıca bu firma türü kurumlar vergisi mükellefi olarak karşımıza çıkar. Borç kısmında ise kişisel bir sorumluluk mevcut değildir.
 • Bu şirket türünün tahvil ve hisse senedi gibi yetkileri bulunmaz. 
 • Ticaret sicili tescili yoluyla bu tür şirketlerin tüzel kişilik kazanması söz konusudur.
 • Sermaye miktarı belirlidir ve söz konusu ana sermayenin paylarının toplamını kapsar.
 • Limited şirketin ortaklık sayısı 1 ve 50 kişi parasını kapsar. Ortak sayısının 20'yi aştığı durumlarda firmada denetçi bulundurma zorunluluğu meydana gelir.
 • Anonim şirketlerde görülenin aksine bir limited şirketin halka arz edilmesi mümkün değildir.
 • Ticari bir oluşum olduğu için temel sermaye üzerinden kurulur ve alt limit 10.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu şirket türünde ortaklar tarafından garanti verilen pay oranınca vergi borcu sorumluluğu vardır.
 • Limited şirkette müdürlük ve genel kurul makamı olmak üzere iki zaruri yapı bulunur. Genel kurur karar mekanizması olarak hizmet verir. Müdürlükte ise temsil ve yönetim işleri sürdürülür.

 

Limited Şirket Avantajları Nelerdir?

‘Limited şirketi nasıl kurulur?’ sorusunu yanıtlarken mevcut ticari girişimin avantajlarını bilmek önemlidir. Sermayeye dayalı faaliyet kuruluşunun tercih edilmesini sağlayan faydalar aşağıdaki şekildedir:

 • Ortak sayısı esnekliği nedeniyle şirketin büyümeye açık olması: 1 kişi tarafından kurulan şirketin süreç içinde büyümesi ve 50 ortaklı bir oluşum haline gelmesi mümkündür. Bu esneklik, limited şirketlerin en önemli kolaylıklarından biridir. Firmanın düşük sermaye ve az sayıda ortakla kurulması, ileriye dönük büyüme hedeflerini olumsuz etkilemez; aksine kolaylık sağlar.
 • Sistemli yapısına güven: Bu gelişim türünde tüm aşamalar yasal bir şekilde belirlendiğinden, şirkete ait ayrıntılar güvence altındadır. Örneğin; ortaklara ait pay adedinin net olması ve bireysel varlıkların korunması gibi güvenceler sisteme katkı sağlar.
 • Verginin sabit bir düzene sahip olması: Mükellef olunan vergilerin kuruluş aşamasında netlik kazanması ve sürpriz ödemelerden uzak belirli bilgiler dengesinin olması limited şirketin olumlu özelliklerindendir.
 • Avukat tutma mecburiyetinin bulunmaması: Bazı şirket türlerinde avukat bulundurma zorunluluğu mevcuttur. Limited şirketlerde ise avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.
 • En düşük sermaye tutarından başlanabilmesi: En düşük sermaye tutarı olarak belirlenen 10.000 TL ile şirket kurulabilmesi bu yapının sağladığı kolaylıklardan biridir. Pek çok tüzel ve gerçek kişi için ticari girişimin masraf bedeli oldukça önemlidir. Sermaye temelli bu firmaların ulaşılabilir bir rakam üzerinden kurulması da yapının faydalarından biridir. 
 • Kurulum aşamasında asgari kişi sayısının yeterli olması: En az ortak sayısı 1 olarak belirlenmiştir ve bu durum şirket kurma kolaylığı sağlar. 
 • Kişisel varlıkları güvence altına alması: Ortakların kişisel varlıklarının korunması, şirket kuruluşunda finansal güvence sunar. 
 • Ortak artışında çıkan maliyetin pay edilmesi: Maliyet paylaşımı, şirketin yasal güvenceye dayandığını gösteren uygulamalardan birisi olarak önemlidir. 

 

Kimler Limited Şirketi Kurabilir?

‘Limited şirket kaç kişi ile kurulur?’ sorusunun 1 ve 50 kişi düzeyinde sınırlandırıldığını ifade etmiştik. Kimlerin limited şirket kurabileceği de konu dahilinde merak edilen bir başka unsurdur. Öncelikle gerçek ya da tüzel kişi olarak başvuru yapılabilir. 

Tüzel kişi bünyesinde de imkanlar geniştir ve özel hukuk tüzel kişisi ya da kamu tüzel kişisi olarak şirket kurulabilir. Bununla beraber mevcut sermaye sınırını ve azami-asgari ortak sayısını sağlamayanların limited şirket kurması olanaklı değildir. Limited bir işletme kurmak için öncelikle yukarıda sayılan özellikleri taşınması gerekir.

 

Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Sermaye, kişi sayısı serbestliği ve avantajları nedeniyle sıklıkla tercih edilen limited şirketin kuruluş evrakları da oldukça basittir. Limited şirket kurmak için gerekenler aşağıdaki belgeleri kapsar:

 • İkametgâh
 • Noter tasdiğine sahip sözleşme
 • Kuruluş bildirimine dair form ve hizmet bedeli
 • Kira kontratı
 • Sermayenin yatırıldığını gösterir dekont
 • Dilekçe
 • Ticaret odasına kayıt olduğuna dair beyanname ve tescil giderleri

Limited şirket kuruluş aşamasında önemsenmesi gereken hususlardan birisi de muhasebeci seçimidir. Şirketin masraf ve yasal işlemlerinin sürdürülmesi sırasında alanında yetkin bir uzman desteğine ihtiyaç duyulur. Ayrıca kuruluş aşamasındaki gerekli evrakların toplanması sırasında da eksiklerin kontrol edilmesi ve giderilmesi noktasında yardımcıdır. 

Ayrıca limited şirketler ticari krediler alabilirler. Ticari krediler, ticari faaliyette bulunan ve ticari belgelere sahip olan tüm işletmeler için mümkündür. Ticari kredi alınırken dikkat edilmesi gerekenler arasında en önemlisi faal bir işletme olmanız gerekir.

Firmanın ana sözleşmesinin oluşturulması ve banka süreçlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi de gerekli unsurlardan biridir. Bunun yanı sıra vergilendirme ve ticaret siciline kayıt aşamaları şirket için gerekli koşullar arasındadır. 

Beyanname, vekalet ve vergi dairesi bildirimi gibi aşamalar şirketin sağlam temeller üzerinde kurulmasını sağlar. Son olarak belediye ve oda kayıt işlemleri sermaye temelli mevcut şirketin kuruluşunun ana unsurlarıdır.

 

Limited Şirketi Kaç Kişi ile Kurulur?

Limited şirket sistemi sermaye şirketleri kapsamına girer. Paylı komandit ve anonim şirketler de aynı sınıfta değerlendirilir. Bir şahıs şirketi yerine sermaye temelinde kurulan limited şirket kuruluş masrafları ortak sayısına göre değişebilir. Ticari faaliyet kurarken mevcut işletme tipinin sıklıkla tercih edilmesi kurucu sayısının serbestliği ile de yakından ilgilidir. Limited şirket, tek bir kişi ile kurulabileceği gibi 50 ortaklı bir firma olarak da hizmet verebilir. Ortak sayısı, firmanın kuruluş amacı ve ihtiyaçlarına bağlı olarak şekillenir.

Şirketin kuruluş aşamasında sözleşmede yer alacak hususların ayrıntılı şekilde belirtilmesi gerekir. Örneğin; ortağa ait olan pay sayısı ve sermaye paylarının belirlenen itibari değerinin net olarak ifade edilmesi önemlidir. 25 TL ve katları, limited şirket bünyesinde belirlenen ortaklık sermaye payıdır.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta ortak sayısının 20'nin üzerine çıktığı durumlarda denetçi bulundurma zorunluluğudur. Ortaklar gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilir ve birlikte karar alma sorumluluğu söz konusudur. 

Yasal tüm ticari maksatlar için limited şirket çatısı kullanılabilir. Bu işletmeler, sunduğu kolaylıklar nedeniyle avantajlıdır ve e-ticaret uygulamaları için de sıklıkla tercih edilir. E-ticaret firmalarının günümüzün gözde ticari girişimleri arasında sayılması, limited şirket başvurularının da artmasına yol açmıştır. 

Limited yapılanmanın internet girişimlerinde tercih edilmesinin temel sebebi, esnekliği ve sermaye kolaylığıdır. Belirli sermaye planı ve yasal haklarla hareket edilmesi de bu işletme türünün faydaları arasındadır. Somut işletmeler için de limited şirketlerin ilk seçimlerden birisi olduğunu söylemek mümkündür. 

Herhangi bir işletme, kendi ticari girişim türü ve şartlarına uygun olacak bir şirket yapılanmasıyla süreci çok daha kolay hale getirebilir. Limited ve anonim şirketler başta olmak üzere bu konudaki seçenekleri çoğaltmak olanaklıdır. 

 

Limited Şirket Kuruluş Maliyeti Nedir?

Ticarete dayalı girişimlerin yasal şekilde ilerlemesini sağlayan aşamasında edilen konulardan birisi kuruluş maliyetidir. Her bir faaliyet türünün kendine has kuruluş masrafı olduğundan söz etmek gerekir. Dolayısıyla şahıs ve sermaye şirketleri kendi içinde farklı masraflara sahiptir. 

Limited işletme sermaye girişimi bünyesinde hizmet verir ve birkaç temel masraf kalemiyle öne çıkar. Öncelikle asgari 10.000 TL tutarındaki sermaye birikimine sahip olmak gerekir. 

Limited şirket kurma maliyeti yasal olarak belirlenen sermaye miktarının dışında ek masraflar içerebilir. Bunun dışında gerekli olan belgeleri bir muhasebecinin desteğiyle oluşturmak mümkündür. Günümüzde ticari faaliyet yürütmek isteyen pek çok tüzel ve gerçek kişi çevrimiçi şirket kuruluşuna yönelmiş durumdadır. Bunun sebebi kuruluş maliyetlerinin daha uygun fiyatlı olması ve kolaylık sunmasıdır.

Limited işletmeyi kurarken temel maliyetlerin dışında firmanın türü ve ek masraflar da önem taşır. Kurulacak işletmenin kaç ortaklı olduğu, pay miktarı olarak belirlenen rakam vb. unsurlar bu konuda belirleyicidir. Limited şirket, kar odaklı bir ticari girişim olduğu için kuruluş maliyeti de önemlidir. Bu işletmelerin esnek ve uygun fiyatlı sermaye birikimiyle kurulabilmesi nedeniyle sıklıkla tercih edildiğini görürüz. 

 

Figopara ile Limited Şirketinizi Kolaylıkla Kurun ve Yönetin!

Bir tedarikçi finansmanı platformu olan Figopara e-faturalarınızın nakde çevrilmesi konusunda yardımcı olur. Alacaklarınızı henüz süresi dolmadan zamanından önce tahsil etmenizi sağlar. e-Fatura finansmanı ile e-fatura işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tek bir platformdan yürütebilirsiniz. 

Teklifleri tek ekranda inceleyerek seçim yapmak ve nakit akışı sağlamak için Figopara’ya dahil olun, işletme sermayenizi hızlıca oluşturun! Figopara ile nakit akışı işlemleriniz her zamankinden çok daha kolay!

Limited Şirket Nedir? Özellikleri Nelerdir?