Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Figopara Figopara | 03.12.2021

Anayasada yeri olması sebebiyle vergilerin ödenmesi zorunludur. Bireylerin ve kurumların da bu zorunluluğa uyarak zamanında ödemelerini yapması beklenir. Peki, bu vergi türlerinden biri olan kurumlar vergisi nedir? Nasıl hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurum kazançlarından alınan ve mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kazanca göre hesaplanan bir vergi türüdür. Sermaye şirketleri bu vergiyi ödemekle yükümlüyken, şahıs şirketleri tüzel bir kişiliğe sahip olmaması sebebiyle vergiyi ödemekle yükümlü değildir. 

Bu verginin mükellefleri, vergi ödenmesi gereken kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak bu beyanname kişinin şubeleri, imalathaneleri, mağazaları veya alım-satım büroları için ayrı ayrı verilmez. Mükellefin tek bir beyanname sunması yeterlidir. Ödemelerin her nisan ayının sonuna kadar yapılması gerekir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, gelir vergisi kanunu gereğince gayri safi kazançtan giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden yapılır. Kurumlar vergisinin mükellefleri yılda dört kez geçici vergi ödemekle yükümlü olur. Bu geçici vergi dönemlerinde ödenen vergiler, ilgili yılın sonunda tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarından peşin ödenen vergiler adı altında düşülür.

2021 Kurumlar Vergisi Oranları Neler?

Her vergi türünün bir oranı olduğu gibi kurumlar vergisinin de bir oranı bulunur. Bu oran 2018-2020 yılları arasında %22’ydi. 1 Ocak 2021 itibariyle başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına %25 oranında vergi uygulandı. Bu oran, 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden %23 olarak belirlendi. Yıllara göre oranları görmek isterseniz, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimler?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ele alınan ilgili verginin mükellefleri kanunun 1.maddesine göre şu şekilde sıralanabilir:

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler),
  • İktisadi kamu kuruluşları,
  • Kooperatifler,
  • İş ortaklıkları,
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler.

Kurumlar Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Bu vergi türü, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine nisan ayının 1’ ile 30’u arasında sunmak zorunda oldukları kurumlar vergi beyannamesi ile beraber sunulur. Ayrıca, anlaşmalı olunan bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabilir. 2020 yılına ait vergi beyannamesinin en geç 2021 Nisan ayında teslim edilmesi ve beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar da beyan edilen miktarda vergi ödemesi yapılması gerekiyordu. Bu beyanname, GİB’in internet sitesinden indirilebilir.

Figopara ile İhtiyaç Duyduğunuz Finansal Desteğe Anında Ulaşın!

Figopara ile iş akışınızı hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ilerletirken daha verimli işletme sermayesi ve bilanço yönetimi sağlayabilirsiniz. Hem evrak sürecinizi en aza indirmeniz, hem de çoklu finans kurumu seçeneği ile daha yüksek kredi imkanına sahip olmanız Figopara ile mümkün. Figopara’nın sağladığı avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olmak. Siz de Figopara’ya katılın, sermayenizi hiç olmadığı kadar artırın!

Kurumlar Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?