Giriş Yap Hemen Başvur
EN

2021 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve İndirimleri Nelerdir?

Figopara Figopara | 13.09.2021

Gelir elde edecek bir işte çalışan ya da bir yan geliri olan kişilerin 2021 yılı gelir vergisi dilimlerine göre ödemesi gerekmektedir. 2021 yılı asgari ücretin güncellenmesi ile birlikte gelir vergisi dilimleri de güncellenmiştir. Peki, 2021 yılı gelir vergisi dilimleri ve indirimleri nelerdir?

Vergi Dilimi ve Vergi Matrahı Nedir?

Vergi dilimi, çalışan tarafından elde edilen ücretten alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edilen gelir toplamının yüzde kaç oranında vergiye tabi tutulacağını gösteren vergi tarifeleridir. Bu vergi, mükellefin yıllık geliri üzerinden belirlenmektedir. Vergi matrahı ise işçinin brüt ücreti baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu ücret üzerinden SGK işçi payı, işsizlik sigortası, işçi payının düşülmesi sonucunda elde edilen yeni tutardır ve vergi hesabı yapılırken değerlendirilmelidir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

2021 yılı gelir vergisi oranları; %15, %20, %27 ve %35 olarak hesaplanmaktadır. 2021 yılı itibari ile bu oranlara %40 oranında gelir vergisi eklenmiştir ve oranlar Maliye Bakanlığı tarafından her yılın başında belirlenmektedir.

2021 Gelir Vergisi Dilimleri Nedir?

2021’de uygulanacak olan maktu had ve tutarlar 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 313 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilmiştir. Belirlenen esasa uygun tarife 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerlidir. Vergi dilimleri, ücretli çalışarak kazanç elde edenler ve ücret dışındaki gelirlerden kazanç elde edenler olarak iki farklı kategoriye ayrılmaktadır.

1) Ücretliler için

Gelir Dilimi Vergi Oranı
24 Bin TL’ye kadar %15
53 Bin TL’nin 24 Bin TL’si için 3600 TL, fazlası %20
190 Bin TL’nin 53 Bin TL’si için 9400 TL, fazlası %27
650 Bin TL’nin 190 Bin TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
650 Bin TL’den fazlasının 650 Bin TL’si için 207.390 TL, fazlası %40

2) Ücret Dışındaki Gelirler için

Gelir Dilimi Vergi Oranı
24 Bin TL’ye kadar %15
53 Bin TL’nin 24 Bin TL’si için 3600 TL, fazlası %20
130 Bin TL’nin 53 Bin TL’si için 9400 TL, fazlası %27
650 Bin TL’nin 130 Bin TL’si için 30.190 TL, fazlası %35
650 Bin TL’den fazlasının 650 Bin TL’si için 212.190 TL, fazlası %40

Vergi hesaplaması için brüt maaştan, brüt maaşın %14’ü olan SGK İşçi Payı ve brüt maaşın %1’i olan İşsizlik Sigortası İşçi Payı düşülmektedir. Elde edilen tutarın ait olduğu vergi dilimi bazında oranı alınmaktadır. Çıkan sonuç, çalışan kişinin gelir vergisi tutarını oluşturmaktadır.

2021 Yılı Gelir Vergisi İndirimleri Nelerdir?

2021 yılı gelir vergisi dilimlerinden sonra merak edilen konulardan biri de gelir vergisi indirimleridir. Peki, 2021 yılı gelir vergisi indirimleri hangi konularda uygulanıyor?

 

1) Engellilik İndirimi Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları; birinci derece engelliler için 1.500 TL, ikinci derece engelliler için 860 TL, üçüncü derece engelliler için 380 TL’dir.

2) Kira Geliri İstisna Tutarı

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ndeki açıklamaya göre 2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 TL’si gelir vergisinden müstesnadır.

3) Çalışanlara yemek vermek sureti ile sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ndeki açıklamaya göre 2021 yılında işyeri ve işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarın 25 TL’dir.

4) Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

Bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan mallara ”Taşınmaz” denir. 2021 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre 19.000 TL’dir.

Figopara ile Nakit İhtiyacınızı Anında Karşılayın!

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı sistemi ile alacaklarınızı prosedür işlemlerine takılmadan vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleri yerine sadece e-Fatura’larınızı sisteme yükleyerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Tüm finans kurumlarının tekliflerin güvenli altyapıya sahip tek bir platform üzerinden görüntüleyebilir, size en uygun olan teklifi seçerek istediğiniz anda nakde ulaşabilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olmak. Siz de Figopara’ya katılın, anında nakde ulaşın!

2021 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve İndirimleri Nelerdir?