Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Figopara Figopara | 19.03.2021

İşletmelerde, işverenlerin çalışanları adına ödemekle yükümlü oldukları vergi çeşitleri vardır. Peki, bu vergi türlerinden biri olan kümülatif vergi nedir? Kümülatif vergi matrahı nasıl hesaplanır?

Kümülatif Vergi Nedir?

İşverenlerin çalışanları adına ödemekle yükümlü oldukları bir gelir vergisi türüdür. Her ay bir önceki ayın toplamına eklenerek birikir. Bir işletmede çalışanların aylık brüt kazancı esas alınarak; genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı gibi kesintilerin brüt kazançtan düşülmesi ile kalan ücretin, bir önceki aydaki toplam ücrete eklenerek birikmesi ve belirlenen oranlarda vergi ile matrahının yüzdesi alınarak hesaplanan bir gelir vergisi türüdür.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif vergi matrahı, işçinin kazancından, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı kesintilerinin çıkarılması ile kalan kısımdır. Matrahı üzerinden işçinin gelir vergisi oranı tayin edilmektedir. İşletmelerde sigortalı çalışanlar için işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası kesintileri işverenlerin çalışanları adına ödemekle yükümlü oldukları ücretlerdir. Bu kesintilerin işçinin brüt maaşından çıkarılması ile işçinin vergi matrahı bulunur. Bu matrah değerinin üzerinden de işçinin tabi tutulacağı gelir vergisi dilimi ve kesimi bulunur.

Gelir vergisi oranını kararlaştırılan çalışanın, yıl içerisinde biriken gelir vergisi matrahları toplamı esas alınarak belirlenen oranda gelir vergisi kesilir. Bu toplam matrahlar yılın başı olan ocak ayından itibaren yıl sonuna kadar toplanan matrahlardır. Ocak ayı harici diğer aylarda vergi matrahı hesaplanırken, kendinden önceki ayların vergi matrahları toplanır. Yeni yılda matrahlar sıfırlanarak yeniden toplanır. 

Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

İşçinin brüt maaşından genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı kesintilerinin eksiltilmesi ile bulunur. Herhangi bir işletmede sigortalı bir çalışanın kümülatif vergi matrahı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

– Kümülatif Vergi Matrahı = Brüt kazanç – (SGK primi + işsizlik primi)

Kümülatif Vergi Matrahı Taşınabilir mi?

İşverenlere bağlı ve oldukça özenle kaydı tutulan verginin, taşınması için 2 ekstrem koşul vardır. Gelir Vergisi Kanunu esas alınarak 2 şart aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Aynı işverene ait farklı bir iş yerine geçen işçi kümülatif vergi matrahını taşıyabilmektedir.
  • Aynı yıl içerisinde daha önceden başka bir işletmede çalıştıysa, o gelire ait kümülatif vergi matrahını da taşıyabilmektedir.

Figopara ile İstediğiniz Anda Nakde Ulaşın!

Uzun süren prosedür işlemleri yerine Figopara’nın güvenli alt yapısını kullanarak e-faturanızı sisteme yükleyebilir ve anında nakde ulaşabilirsiniz. Tüm finans kurumlarının tekliflerini tek bir platformdan görüntüleyip size en uygun olanını seçebilirsiniz. Alacaklarınızın vadesini beklemeden istediğiniz anda nakde ulaşabilirsiniz. Tüm bu avantajlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey; ek şart veya ücret olmadan platformumuz üzerinden üye olmanız. Haydi siz de Figopara’ya katılın, istediğiniz anda nakde ulaşın!

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir? Nasıl Hesaplanır?