Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Faktoring İşlemlerindeki Gerekli Evraklar

Figopara Figopara | 03.12.2021

Faktoring, bir malın veya hizmetin satışından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesini ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından tahsil edilmesi esasına dayanır. Peki, Faktoring işlemlerinde gerekli olan evraklar nelerdir? Faktoring sistemi nasıl işler?

Faktoring Sistemi Nasıl İşler?

Faktoring sürecinde satıcı, malları ve faturayı alıcıya gönderir. Bu fatura ve varsa birebir ilişkili olan ödeme belgeleri faktoring şirkete verilir. Faktoring firmanın satıcı ile yapacağı sözleşmeyle bu fatura temlik alır ve belirli bir yüzdesini satıcıya nakit olarak öder. Firma, vadesinde fatura bedelini alıcıdan tahsil eder.

Faktoring İşlemleri Hangi Hizmetleri Sunar?

Faktoring üç ayrı hizmetin tek tek ya da bir arada sunulduğu bir finansman yöntemidir. Faktoring işlemini tüzel şirketler gerçekleştirebileceği gibi şahıs şirketleri de faktoring işleminden yararlanabilir. Faktoring işlemlerindeki hizmetler şunlardır:

 • Finansman: Müşteri tarafından faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarının belirli bir oranının vadesinden önce satıcı firmaya ödenmesidir. Ödeme oranı temlik alacakların vadesine, işlem hacmine ve bu alacakların kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.
 • Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun borcunu ödememesi riskinin faktoring şirketince üstlenilmesini kapsar.
 • Tahsilat: Alacakların vadesinde tahsilatının, takibinin ve raporlanmasının faktoring şirketi tarafından sağlanmasıdır.

Faktoring İşlemlerinde İstenen Şirket Belgeleri Nelerdir?

Faktoring sözleşmesi yapabilmek için şirketin hukuki statüsüne göre gerekli belgelerin asılları ya da noter onaylı suretleri gereklidir. Bu belgeler şahıs şirketleri ve tüzel şirketler için farklılık gösterir. Sonraki işlemlerde ise ödeme bilgileri ve belgeleri, tanzim edilmiş faturalar yeterli olacaktır.

Şahıs Şirketleri için Gerekli Belgeler

 • Vergi levhası
 • İmza beyanı
 • Kimlik fotokopisi
 • İkametgah
 • Bilanço
 • Banka hesap cüzdanı veya hesap bilgilerini gösteren dekont

Tüzel Şirketler için Gerekli Belgeler

 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri ve yetkililerin kimlik fotokopileri
 • %25 üstü pay ortaklarının kimlikleri
 • Ortakların ikametgah ve fatura belgeleri
 • Bilanço, gelir-gider tablosu
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Yetkililerin adreslerini beyan eden belge

Faktoring Maliyetleri Nelerdir?

Faktoring işlemlerinde temel olarak iki çeşit maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve iskonto masrafı.

1) Faktoring Komisyonu

Temlik alınacak alacaklar üzerinden hesaplanan bir maliyettir. Bu komisyonun oranı; alıcı sayısı ve riski, fatura büyüklüğü ve sayısı, alacağın vadesi, satıcının taahhüt ettiği yıllık ciro vb. faktörlerin dikkate alınması ile belirlenir.

2) İskonto Masrafı

Kullanılan finansman tutarının esas alınmasıyla kullanım süresi ve belirli bir iskonto faiz oranı üzerinden tahakkuk eder. Faktoring hizmetleri karşılığında alınan ücret ve komisyon gibi gelirler BSMV’ye (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) tabidir. Yurt içi faktoring işlemlerinde iskonto tutarı ve faktoring komisyonu toplam tutarının üzerinden %5 oranında BSMV alınır. Bunlara ek olarak, ülkemize döviz kazandıran işlemlerden doğan faktoring komisyon ve masraflar BSMV’den muaftır.

Faturaların Tahsilatını Kolaylaştıran Platform: Figopara

Bir Tedarikçi Finansmanı platformu olan Figopara ile alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Tek sistem entegrasyonu sayesinde birçok finans kurumuna aynı anda ulaşabilir, e-Fatura’larınızın takibini tek bir platform üzerinden anında yapabilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleri yerine sadece faturanızı sisteme yükleyerek erken tahsilat talep edebilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Haydi, siz de Figopara’ya katılın, zamandan tasarruf sağlayın!

Faktoring İşlemlerindeki Gerekli Evraklar