Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Faktoring İşlemlerinde Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS) Kullanımı

Figopara Figopara | 12.10.2021

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek bir çatı altına toplamıştır. Ardından fatura ve benzeri belgelerin kaydedildiği Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) kurulmuştur. Peki, faktoringe konu olan alacaklar ile ilgili belgelerin ve bilgilerin kaydedilmesini sağlayan MFKS nedir?

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) Nedir?

Faktoring şirketleri ve finans kurumları tarafından devralınan alacaklara ilişkin bilgilerin ya da belgelerin ortak bir sisteme kaydını, mükerrerlik kontrolünü ve raporlanmasını sağlayan bir servistir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 43. maddesine istinaden 2015 yılından beri kullanılmaktadır.

Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin İşleyişi Nasıldır?

Öncelikle şirketler, devralınan alacaklarına ilişkin bilgileri MFKS’ye girmesi gerekmektedir. Bunun için bilgilerin Web Servisler aracılığı ya da Web Ekranlar üzerinden sisteme girilmelidir. MFKS işleyişiyle ilgili girişi yapılacak olan bilgilerin kapsamı, içeriği ve biçimi hakkında kullanım kılavuzu ve uygulama esasları şirketlerle paylaşılır. Sistemin veri ambarı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) erişimine açılır.

Bu sistemin yönetiminden Sektör Temsil Kurulu sorumludur. Kurul, ayda en az bir kez görev ve işlemlere ilişkin bilgiyi Birlik Yönetim Kurulu’na vermek zorundadır. Sektör Temsil Kurulu, MFKS’nin faaliyetlerini Faktoring İktisadi İşletmesi aracılığı ile yerine getirmektedir. MFKS’nin işlemleri imza sirkülerinde belirtilen sınırlara ve şekillere göre Faktoring İktisadi İşletmesi tarafından yürütülmektedir.

Sisteme Dahil Olan Şirketlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ne dahil olan şirketlerin birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin;

  • Her bilgiyi zamanında ve doğru bir şekilde sisteme girmek,
  • Sistemden temin edilen bilgileri şirket içi işlemlerde kullanmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak
  • Alacağın devri tamamlanmadan bilgi girişi yapmamak,
  • Bir uyarı mesajı alındığı zaman müşteri ile veya Faktoring İktisadi İşletmesi ile iletişime geçilerek sorunun çözümü için çaba göstermek,
  • MFKS’ye bilgi girişi konusunda hizmet alımı gerçekleştiyse bilgi teknolojileri şirketleri ile bu faaliyetlerine ilişkin ayrı bir gizlilik sözleşmesi akdetmek, 
  • Sorumluluklarını yerine getirebilmek amacı ile gerekli alt yapıyı oluşturmak ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’nde Bilgiye Erişim Durumu Nedir?

Bu sistem üzerinden yapılacak bilgilerin ve belgelerin girişi, raporlama ve sorgulama işlemleri işlemleri gerçekleştiren kullanıcı bilgileriyle birlikte kayıt edilir. Bu kayıtların on yıllık saklama süresi bulunmaktadır.

Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ne e-Fatura Nasıl Eklenir?

e-Fatura için sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bağlantısı kurulur ve ardından fatura doğrulama işlemi yapılır. Bunun için HASH değerini bulunduran XML formatı kullanılmalıdır. XML dosyası alınamayan ya da HASH değeri içermeyen faturaların alıcısı ve satıcısı için mükellefiyet kontrolleri yapılır. Alıcının veya satıcının belgenin düzenlenme tarihinde mükellef olmaması durumunda sistem e-Fatura’nın kaydedilmesine izin vermez.

Faturaların Tashilatını Kolaylaştıran Platform: Figopara

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı platformu ile alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Tek sistem entegrasyonu sayesinde birçok finans kurumuna aynı anda ulaşabilir, e-Fatura’larınızın takibini tek bir platform üzerinden anında yapabilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleri yerine sadece faturanızı sisteme yükleyerek erken tahsilat talep edebilir, zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, faturalarınızın takibini kolaylaştırın!

Faktoring İşlemlerinde Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS) Kullanımı