Giriş Yap Hemen Başvur
EN

2024 Vergi Takvimi ve 2024 Vergi Oranları

Figopara Admin Figopara Admin | 08.03.2024

Vergi, devletin gelir elde etmek ve bu gelir ile kamu hizmetlerini finansa etmek amacıyla vatandaşlardan aldığı ödemelerdir. Bu ödemeler, farklı başlıklar altında toplanabilir. Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere birçok farklı ödeme; vatandaşlar tarafından devlete ödenmek zorundadır. Her yıl ödemelerin miktarında çeşitli değişiklikler meydana gelir. Dolayısıyla vatandaşların değişikliklerden haberdar olması son derece önemlidir. Bu yazımızda 2024 vergi oranları ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri derlediğimiz kapsamlı bir yazı hazırladık.

2024 vergi oranları, bireylerin devlete ödemekle yükümlü oldukları paranın miktarının güncellenmiş halidir. 2024 yılında ödenmesi gereken vergilerin tarihleri ve ödeme miktarı belirlendi. Buna göre 2024 döneminde ödenecek vergilerin oranları ve tarihleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 

Beyanname Türü

Verilme Süresi

Son Ödeme Günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart ayının son günü

Mart ve temmuz ayının son günü

Yıllık Kurumlar Vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü

Katma Değer Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilmiş olan ayın 26’sı

Geçici Vergi

3 aylık dönemi izlemekte olan ikinci ayın 17. gününün akşamı

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamı

Damga Vergisi

2024 damga vergisi İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilmiş olan ayın 26’sı

Üç Aylık Muhtasar

3 aylık dönemi izlemekte olan ayın 26. günü akşamı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Özel Tüketim Vergisi

·         listede yer alan ürünler için ilk 15 gün için aynı ayın 25’i, ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’u.

·         2. listede bulunan ve kayıt ile tescile bağlı olmayan ürünler ve 3 ve 4 listedeki ürünlerin teslimini izlemekte olan ayın 15. günü akşamına değin.

·         2. sayılı listede yer alan ve kayıt ile tescile tabi olan ürünlerde işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde

Emlak Vergisi

Emlak Vergisi’nde herhangi bir beyanname verilme yükümlülüğü mevcut değildir.

Ödemenin birinci taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında yapılır.

İkinci taksit ödemesi ise kasım ayı içinde yapılır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde beyanname verme yükümlülüğü mevcut değildir.

·         Ödemenin birinci taksiti ocak ayının sonuna kadar yapılır.

·         İkinci taksit ödemesinin ise temmuz ayının sonuna kadar yapılması gerekir.

Çevre Temizlik Vergisi

·         İlk kez mükellefiyet olunması halinde 30 gün içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

·         İşyeri olarak kullanıma açılan binaları kullanan kişilerin tarifedeki derecelere intibak edilmesi halinde her yılın ocak ayında yıllık tutarı ile tahakkuk edilmiş sayıldığını belirtmek mümkündür.

·         Çevre Temizlik Vergisi’nin ilk taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödenir. Bununla birlikte ikinci taksitin kasım ayı içerisinde ödenmiş olması gerekir.

·         İlk kez mükellefiyet olunması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği tarihe göre ödeme süresi değişiklik gösterir.

 

İlan ve Reklam Vergisi

·         Mükellefin ilan ve reklam işini yapmadan önce

·         Mutad meslek olarak yapan kişiler ise ilan ve reklamın yapıldığı tarihi izleyen ayın 20. günü akşamına kadar beyannamede bulunması gerekir.

İlan ve Reklam Vergisi’nin beyanname verilen süre içinde ödenmesi gerekir. Bununla birlikte yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin yıl içinde iki eşit taksit halinde alınması olanaklıdır.

 

İlgili vergiler için belirtilen dönemlere dikkat edilmesi son derece önemlidir. Çünkü yapılması gereken ödemelerin gecikmesi halinde cezai durum oluşabilir.

 

2024 Yılı Vergi Takvimi Belli Oldu mu?

2024 vergi takvimi belirlendi. Hem beyanname verilmesi gereken süre hem de ödeme dönemi netlik kazandığından vergi yükümlülerinin takvimi detaylı bir şekilde incelemesi son derece önemlidir. Eğer ilgili verginin beyannamesi zamanında verilmezse ya da ödeme belirlenen süre içinde yapılmazsa cezai durum oluşabilir.

 

Vergi Oranı Nedir?

Vergi oranları, bazen kişinin maaşından otomatik olarak kesilir. Bunun yanı sıra bazı vergilerde kişinin bizzat ödeme gerçekleştirmesi gerekir. Türkiye’de vergi dilimi sistemi düşük gelirli kişilerden düşük oranda, yüksek gelirli kişilerden ise yüksek oranda olacak şekilde uygulanır. Sosyal eşitliğe dayanan bu sistemde ödeme tutarının kişinin kazancının yükseldikçe arttığını belirtmek olanaklıdır.

Gelir vergisinin uygulamasında dikkate alınacak maktu had ve tutarları, 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranında artış göstermiştir.

Yapılan değişikliklere göre 2024 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisinin tarifesini genel hatlarıyla aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

 

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL fazlası

40

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası (Ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000’si için 213.000 TL)

35

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası (Ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL)

27

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20

110.000 TL’ye kadar

15

 

Belirtilen oranların her biri, 2024 yılını kapsar. Devlete ödemede bulunması gerekli kişilerin ödeme dilimleriyle ilgili bilmesi gereken pek çok husus bulunur. Bu hususlar genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

2024 yılında elde edilen mesken kira gelirlerinin 33.000 TL’si gelir vergisinden hariç tutulacaktır.

Taşınmaz mal satışından elde edilecek değer artış kazançlarına dair istisna tutarın 87.000 TL olduğunu belirtmek mümkündür.

Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutarlar da çeşitli şartlara bağlıdır. Buna göre Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklenmiş olduğu ya da binek otomobilin ikinci el şeklinde ihtisap edildiği durumlarda 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

2024’te elde edilen ve istisnaya konu olmayan ya da vergi kesintisine tabi tutulmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırın 13.000 TL olduğunu ifade etmek mümkündür.

Türkiye’de uygulanan artan oranlı gelir vergisinin ön planda yer aldığını belirtmek mümkündür. Bu sistem pek çok avantajı bulunur. Bu avantajlar genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Toplumda gelir eşitsizliğini azaltmayı mümkün kılar. Daha yüksek gelire sahip birey ya da şirketler daha fazla vergi ödemekte olup bu durumda daha düşük gelirli kesimlerin ödedikleri verginin miktarı azalır.
 • Zengin kesimdeki bireylerin topluma çok daha adil bir şekilde katkıda bulunmaları mümkün hale gelir. Bu ise dayanışma ruhunun artmasını sağlar.
 • Daha yüksek gelirli kişi ya da şirketlerin daha yüksek ödemede bulunması, devlete daha çok mali kaynak sağlanmasını olanaklı hale getirir.
 • Devletin elde edeceği gelirin toplumun farklı kesimlerinde adil bir şekilde dağıtılması, ekonomik istikrarın korunması noktasında son derece önemlidir. Bu durum, ülkede ekonomik dalgalanmalara karşı bir tür önlem alınmasını sağlar.

Belirtilen avantajların her biri, artan oranlı gelir vergisinin neden önemli olduğunu son derece açık bir şekilde ifade eder.

2024 yılı için vergi istisnası miktarları ve koşulları, vergi mevzuatında belirlenen değişikliklere, yasal düzenlemelere ve yıllık olarak hükümet tarafından yayımlanan genelgeler veya tebliğlere bağlı olarak değişebilir. Vergi istisnası, belirli gelirlerin vergilendirme işlemine tabi tutulmamasını veya indirimli oranlarda vergilendirilmesini ifade eder. Bu istisnalar, bireylerin ve kurumların çeşitli gelir türlerine uygulanan vergi yükünü hafifletmeyi amaçlar.

 • Gelir Vergisi İstisnası: Belirli tutarın altındaki gelirler (örneğin, asgari geçim indirimi, engelli indirimi) veya belirli türdeki gelirler (örneğin, yazar, besteci, bilim ve sanat eserlerinin yaratıcılarına sağlanan istisnalar) için uygulanabilir.
 • Kurumlar Vergisi İstisnası: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar, Ar-Ge faaliyetleri ve bölgesel teşvikler gibi çeşitli durumlar için kurumlar vergisi istisnaları uygulanabilir.
 • KDV İstisnası: İhracat, uluslararası taşımacılık, Ro-Ro hizmetleri ve bazı eğitim ve sağlık hizmetleri gibi belirli işlemler KDV'den müstesna tutulabilir.
 • Damga Vergisi İstisnası: Belirli sözleşme ve belgeler, damga vergisinden muaf tutulabilir.

 

Bu istisnaların uygulanabilmesi için belirli şartların ve koşulların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, her yıl maliye politikaları ve ekonomik koşullara bağlı olarak istisna miktarları ve kapsamı güncellenebilir.

 

2024 Yılı Vergi Oranları Nasıl?

2024 yılı vergilendirme sisteminde oranlar bir önceki yıla göre değişiklik gösterdi. Buna göre rakamların yeniden düzenlendiğini söylemek olanaklıdır. 2024 yılı vergi oranları nasıl sorusu kapsamında ilgili vergilerdeki oranlarda meydana gelen değişiklikleri şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 

 

2024 Vergi Oranları

Kurumlar Vergisi

%25 (Buna göre

Gelir Vergisi

·         Gelir 110.000 TL’ye kadarsa %15,

·         230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası %20

·         580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (Ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL) fazlası %27

·         3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si 135.000 TL, (Ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.000 TL), fazlası %35

·         3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL için 982.000 TL, (Ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.000 TL), fazlası %40

 

KDV

Katma Değer Vergisi’nde alınan hizmet ya da mala bağlı olacak şekilde %1, %8 ve %18 oranlarında değişiklik gösterir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

MTV’nin yeniden değerleme oranı %58,46 şeklinde belirlenmiştir.

Çevre Temizlik Vergisi

Su tüketim miktarı esas alınır. Büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 2,30 TL, diğer belediyelerde ise 1,70 TL’dir.

Belirtilen oranlar, 2024 yılı itibarıyla geçerlidir. Bu nedenle ilgili vergilerin ödenmesi sırasında tutar, belirlenmiş oranlar üzerinden belirlenir.

 

2024 Vergi Ödeme Tarihleri Ne Zaman?

2024 vergi ödeme tarihleri, verginin türüne göre değişiklik gösterir. Bu nedenle hangi ödemenin yapılacağının belirlenmesi son derece önemlidir. Ayrıca ödeme zamanı ile ilgili farklı unsurların da devreye girdiğini belirtmek olanaklıdır. Bu bağlamda, vergilerin türü ve ödeme zamanları ile ilgili şu şekilde bir sıralama yapılması mümkündür:

2024 Gelir Vergisinin Takvimi

Gelir vergisinin bir yılda ödemesi iki kere yapılır. İlk taksit 1-31 Mart, ikinci taksit ise 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılır.

2024 Katma Değer Vergisi’nin Takvimi

Türkiye’de zirai, ticari, serbest meslek faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu bilinir. KDV’nin ödeme tarihleri şu şekilde sıralanabilir:

 • KDV beyannamesi izleyen ayın 28. günü akşamına kadar olacak şekilde verilir.
 • (Sorumlu sıfatı ile beyan), izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir.  
 • 3 aylık KDV beyannamesi 3 aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilmiş olması gerekir.

Belirtilen hususlar ön planda tutularak beyanname verme işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması son derece önemlidir.

2024 Kurumlar Vergisi’nin Takvimi

2024 vergi takvimi kapsamında Kurumlar Vergisi’nin de ilgili yasa gereği düzenlenmiş olan beyanname ve ödeme süresinin bulunduğunu ifade etmek olanaklıdır. Kamu kuruluşları, kooperatifler, vakıflar ve sermaye şirketleri başta olmak üzere çeşitli kurumların ödemesi gereken Kurumlar Vergisi; 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ödenmek durumundadır.

2024 Özel Tüketim Vergisi’nin Takvimi

Zaruri olmayan çeşitli ihtiyaçlar için maktu veya oransal şekilde alınır. Ödeme, beyanname verme süresi içinde gerçekleştirilir. Bu nedenle beyanname süreleri hakkında da bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir.

2024 Damga Vergisi’nin Takvimi

Damga Vergisi, her türden sözleşme ve yazılı anlaşma adına belirlenen bir vergidir. Devlet tarafından alınır. Damga Vergisi’nin ödemesi beyanname verme süreci içinde gerçekleştirilir.

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Takvimi

Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2024 vergi takvimi kapsamında kayıtlı motorlu taşıtlar ve helikopter, uçak gibi hava taşıtlarında uygulanır. Dolayısıyla bu tür araçların sahibi olan kişilerin MTV’yi ödemesi zorunluluktur. MTV, yılda iki kere ödenmekte olup ilk taksitin ocak, ikinci taksitin ise temmuz ayında ödenmiş olması gerekir. 2024 araç vergisi kapsamında yer alan MTV ödemelerinin belirlenen zaman aralıklarında yapılması gerekir.

2024 Emlak Vergisi’nin Takvimi

Türkiye’de bulunan yapıların tamamı için Emlak Vergisi’nin ödenmesi gerekir. 2024 yılında Emlak Vergisi’nin ilk taksiti mayıs ve haziran aylarında, ikinci taksitinin ise kasıma ayı içinde ödenmesi gerekir.

2024 yılı için belirlenen takvime göre her vergi, belirlenmiş olan zaman dilimi içinde ödenmek durumundadır. Bazı vergiler iki taksit şeklinde ödenir. Bu nedenle ilk taksitin hangi zaman dilimine denk geldiğini, ikinci taksitin ne zaman ödenmesi gerektiği gibi konularda bilgi sahibi olunmalıdır. Bunun yanı sıra kimlerin hangi vergileri ödemekle yükümlü olduklarını bilmesi de son derece önemlidir.

 

2024 Yılı Kurumlar Vergisi Ödeme Zamanı

Kurumlar Vergisi, kurumların bir yıl boyunca elde etmiş oldukları kazanç üzerinden alınır. İlgili verginin alınabilmesi için firmanın tüzel kişiliğe sahip olması gerekir. Örneğin sermaye şirketleri, kurum olarak nitelendirildikleri için ilgili vergiyi ödemek durumundadır. Kurumlar Vergisi’nden muaf olan şirketler, şahıs firmalarıdır. Dolayısıyla şahıs firmalarının Kurumlar Vergisi’ni ödeme gibi bir yükümlülüğü mevcut değildir.

Kurumlar Vergisi’nin oranı her yıl değişiklik gösterir. Bu oran, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmekte olup 2024 yılında %25 olmuştur. 2010 yılında %20 olan bu oran, zaman içinde değişiklik göstermiş, nihayetinde bu rakam elde edilmiştir.

2024 yılında açıklanan takvime göre Kurumlar Vergisi’nin beyannamesinin verilme ve ödemenin yapılma zamanı nisan ayının son günüdür. Bu süre içerisinde kurumların beyanname vermesi, ardından ödeme gerçekleştirmesi zorunluluktur.

Kurumlar Vergisi’nin mükellefi olan bir kurumun vereceği beyanname, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden indirilebilir. Beyannamenin indirilmesi sonrasında ilgili alanlar doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmak durumundadır. İlgili beyannamede vergi oranları, istisnalar başta olmak üzere birçok konuda bilgi bulunur.

Kurumlar Vergisi’nin ödemesiyle ilgili merak edilen birçok konu bulunur. Bunlar arasında, verginin nasıl hesaplandığıdır. Mükelleflerin bir hesap dönemindeki net kazançları üzerinden hesaplama yapılır. Ardından ilgili kurumun ne kadar ödemede bulunacağı belirlenir.

 

2024 Yılı Gelir Vergisi Ödeme Zamanı

2024 vergi takvimi kapsamında Gelir Vergisi’nin beyannamesi mart ayının son gününde verilir. Ödeme ise mart ve temmuz ayının son gününde gerçekleştirilir. Gelir Vergisi, temel olarak gerçek kişilerin kazançları üzerinden ödenen bir tür vergidir. Bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri gelir üzerinden gerçek kişiler, belirli bir oranda ödeme yapmakla yükümlüdür.

Gelir Vergisi Kanunu’nda ilgili vergiye dahil olan kazanç ve iratlar bulunur. Bunlar genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • Menkul sermaye iratları
 • Serbest meslek kazançları
 • Ticari kazançlar
 • Ücretler
 • Zirai kazançlar
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Diğer kazançlar ve iratlar

Gelir Vergisi’nin kapsamında yer alan kazanç ve iratlar yukarıdaki gibidir. Bunun yanı sıra vergiyle ilgili merak edilen hususlar arasında, kimlerin ödemeyi gerçekleştirmekle yükümlü olduğudur.

Gelir Vergisi’nin tam mükellefi olan kişiler genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 • İkametgahı Türkiye’de bulunan kişiler
 • Bir takvim dönemi içinde devamlı olarak altı aydan fazla Türkiye’de oturan kişiler
 • Resmi daire ve müesseselere ya da merkezi Türkiye’de yer alan teşebbüs ve teşekküllere bağlı olan ve adı müessese, daire, teşebbüslerin işleri nedeniyle yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları

Gelir Vergisi’ni ödeme yükümlü tam mükellefler, daha önceden belirlenen takvim dönemi içinde beyanname vermek durumundadır. Gelir Vergisi beyannamesi, kişinin gelirini gösterir. Bunun yanı sıra verginin tarhının gerçekleşmesi için ilgili beyannamenin verilmesi zorunludur. Beyannameye Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ulaşılması olanaklıdır.

Gelir Vergisi’nin beyannamesi verildikten sonra belirlenen süre içinde ödemenin yapılması gerekir. Ödenecek miktara belirlenen oranlar üzerinden karar verilir. Gelir dilimleri ve oranları, genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

 

Gelir Dilimleri

Vergi Oranları (%)

110.000 TL’ye kadar

15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 20

20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.5000 TL, ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası

27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.000 TL), fazlası

35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası

40

 

Gelir Vergisi’nin miktarı, yukarıdaki tabloda yer alan oranlar üzerinden belirlenir. Örneğin 70.000 TL’nin altındaki gelirlerde oran %15’dir. Hesaplama bu oran üzerinden yapılır. 70.000 TL’lik geliri olan bir kişinin ne kadar Gelir Vergisi ödeyeceği ile ilgili hesaplama yapılabilir. Diyelim ki verginin matrahı 6.000 TL olsun. Gelir Vergisi temel olarak vergi tarifesinin birinci diliminde yer alır. Bu nedenle %15’lik oran üzerinden vergi ödenir. Dolayısıyla ödenmesi gereken vergi miktarının 6000x%15= 900 TL olacağını söylemek olanaklıdır.

Gelir Vergisi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Gelir Vergisi Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.  

 

2024 Yılı KDV Ödeme Zamanı

2024 yılı mevzuatına göre KDV beyannamesi izleyen ayın 26’sında verilmelidir. Bununla birlikte beyanname verilen ayın 26’sında ödeme yapılmalıdır. Açılımı Katma Değer Vergisi olan KDV, mal ve hizmet teslimlerinde mal ve hizmeti teslim edenin ödemesi gerektiği, teslim alana yüklenen bir tür vergidir. KDV Kanunu’na göre KDV’nin mükellefinin satıcılar olduğunu belirtmek mümkündür.

KDV, son derece önemli bir uygulamadır. Çünkü devlet, ülkedeki vatandaşlara sunmuş olduğu hizmetler nedeniyle gider kalemi elde eder. Giderlerin karşılanabilmesi için çeşitli vergilerin alınması gerekir. KDV, bu tür vergiler arasında yer alır. Birçok ülkede bulunan KDV, farklı oranlar üzerinden işleme konulur.

2024 vergi takviminde yer alan KDV, %18’den %20’ye çıkarılmış olup mal ve hizmetlerin bedeli, ilgili oran üzerinden belirlenir. Mal veya hizmetin fiyatına eklenen KDV’nin hesaplanabilmesi için son derece basit bir formül bulunur. Bu formül;

KDV tutarı=Fiyat x KDV oranıdır.

Bir mal ya da hizmetin satış fiyatı, KDV oranı ile çarpılır. Böylelikle mal/hizmetin KDV’li fiyatı belirlenmiş olur. Diyelim ki bir ürünün fiyatı 200 TL. KDV oranı da %20. Dolayısıyla;

KDV tutarı=200 x 0.20= 40 TL olacaktır.

Bu durumda;

Toplam tutar=fiyat + KDV = 200+40= 240 TL olacaktır.

2024 yılında güncellenen KDV oranları; %1, 8, 10, 18 ve 20 olmak üzere değişiklik gösterir. Hesaplama işlemleri, belirlenen oranlar üzerinden gerçekleştirilir. Böylelikle ürün/hizmetin KDV’li tutarı belirlenmiş olur.

Belirtilen oranların hangi ürünlerde geçerli olduğunu şu tablo üzerinden açıklamak mümkündür:

 

KDV Oranı

Ürün Türü

%1

Kitap, ilaç, gazete ve bazı diğer özel ürünler

%10

Ulaşım, gıda, konaklama, kültür ve sanat ile başta olmak üzere çeşitli diğer özel ürünler

%20

Diğer mal ve hizmetlerin tamamı

 

Bazı mal ve hizmetler KDV oranından muaf tutulabilir. Sağlık hizmetleri ve ihracat işlemlerinin yanı sıra bazı tarım ürünlerinin KDV oranından muaf olabildiklerini belirtmek mümkündür.

Türkiye’de faaliyet gösteren mükellefler, KDV beyannamesini belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır. Her ay ya da üç aylık dönemlerde verilen beyanname, KDV yükümlülüklerinin yerine getirildiğini gösterir. Dolayısıyla son derece önemlidir.

İlgili beyannamede mükelleflerin daha önceki dönemlerde ödemiş oldukları KDV’ler ve bu dönem içinde yaptıkları KDV’li işlem bulunur. Türkiye’de faaliyetlerine devam eden mükelleflerin, 2024 yılı takvimi içerisinde yer alan dönemde beyannameleri vermeleri bir zorunluluktur. Ardından yine belirlenen dönemde ödemelerin yapılması gerekir. Eğer vergi mükellefleri beyannamelerini yanlış veya takvim dönemi içinde vermezlerse çeşitli cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilirler.

 

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Zamanı

Mtv 2024 ödeme zamanı nedir sorusu, özellikle araç sahipleri tarafından merak edilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi ya da MTV, iki taksit şeklinde ödenir. Buna göre ilk taksit ödemesi ocak ayında yapılır. İkinci taksitin ödemesinin ise temmuz ayında yapılması gerekir. İlk taksit için son ödeme dönemi 31 Ocak, ikinci taksit ödemesinde son gün 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.

Uçak, helikopter gibi hava taşıtları ya da araç sahibi olan kişilerin ödeme yükümlü oldukları bir tür vergidir. Araçların doğaya salmış oldukları emisyon oranı, araçtaki koltuk sayısı ve aracın yaşına göre ödenecek MTV miktarları değişiklik gösterir. Bu nedenle her araç sahibinin ödediği miktar birbirinin aynısı olmayabilir.

Araçların sicil kayıtlarının oluşturulması sonrasında kişi ilgili vergiyi ödemekle yükümlüdür. Araçların trafik sicil kayıtlarının silinmesi durumunda ise artık kişi, MTV ödemesinde bulunmaz. MTV ödemeleri, 2024 yılı takviminde belirlenen süre içerisinde ve miktar üzerinden gerçekleştirilir.

Aracın kayıtlı olduğu illerde yer alan vergi dairelerinde ödeme işlemlerinin yapılması olanaklıdır. Bunun yanı sıra kamu ve devlet bankaları, internet bankacılığı, banka şubeleri kullanılarak da ödemeler gerçekleştirilebilir. Ödemelerde banka kartı kullanılabildiği gibi kredi kartı üzerinden de ödemelerin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Ocak ve temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenen MTV sorgulama işlemleri ise araç sahipleri tarafından e-devlet kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra internet bankacılığı şubeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden de sorgulama işlemlerini yapabilir. Bunun için ödeme dönemi, araç plaka bilgisi ve taksit bilgileri girilmelidir. İlgili alanların doldurulması ile birlikte kişinin ödemekle yükümlü olduğu MTV ile ilgili detaylı bilgi edinilebilir.

MTV ödemesiyle ilgili birçok husus merak edilir. Bunlar arasında, MTV hesaplamasının nasıl yapıldığıdır. 2024 Mtv hesaplama, son derece basit şekilde yapılır. 197 sayılı MTV Kanunu’nun 10. maddesinde konuyla ilgili detaylar bulunur. İlgili maddede bulunan tarifeler üzerinden vergi miktarları belirlenir.

Motosiklet, tır, otomobil olmak üzere her kara aracı için miktar ayrı şekilde hesaplanır. Araçlarda motorun yaşı ve silindir hacmi ön planda tutulur. Bunların yanı sıra farklı hususların da miktarı belirleme konusunda son derece etkili olduğunu belirtmek mümkündür.

 

2024 Aylık Muhtasar Ödeme Zamanı

2024 vergi takvimine göre aylık muhtasar vergisinin beyannamesi izleyen ayın 26’sında verilmelidir. Beyanname verilen ayın 26’sında ödemenin gerçekleştirilmesi zorunludur. Aylık muhtasar, işveren ya da vergi kesilmesi gerçekleştirilenler tarafından kesilen verginin matrahları ile birlikte vergi dairesine beyan edilmesini ifade eder.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesinde muhtasar beyannamesi ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir. İlgili beyannameyi vermekle yükümlü olan kişiler ve kuruşların belirtilen işlemleri yapması gerekir. Aşağıdaki gibi sıralanan kişi ve kuruluşlar, aylık muhtasar beyannamesi vermek durumundadır:

 • Çalışanlarına belirli bir maaş ödeyen ve bu maaşlardan Gelir Vergisi kesintisi yapmakta olan işverenler
 • Bağımsız çalışanlar, serbest meslek sahipleri başta olmak üzere diğer vergi mükellefleri
 • Serbest çalışan kişilerin kendi ödemeleri ve gelirlerini bildirebilmeleri için ilgili beyannameyi vermekle yükümlü olduklarını belirmek mümkündür.

Bir işletmeye ve çalışan sayısına bağlı olarak aylık muhtasarın aylık ya da üç aylık olacak şekilde verilmesi gerekir. Üç aylık muhtasar beyannamesi için işletmenin durumla ilgili vergi dairesini bilgilendirmesi zorunluluktur. Ayrıca üç aylık muhtasar için işyerinde çalışan kişi sayısı 10 ve daha az olmalıdır.

Muhtasar beyannamesinin 2024 yılı takviminde belirlenen sürelerde verilmesi gerekir. Buna göre izleyen ayın 26’sında beyanname verilir. Ödeme işlemleri ise beyanname verilen ayın 26’sında yapılması gerekir. 

 

2024 Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Zamanı

Çevre Temizlik Vergisi, ev sahiplerinin ödeme yükümlü oldukları vergiler arasında yer alır. Her yıl Çevre Temizlik Vergisi miktarında değişiklik meydana gelir. Buna göre 2024 yılında metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2.30 TL, diğer belediyelerde ise 1.70 TL tutarında olacak şekilde ortaya çıkan miktarın ödenmesi gerekir. Belediye Gelirler Kanunu’na göre konutlarda su tüketim miktarları merkeze alınmıştır. Bu nedenle Çevre Temizlik Vergisi’nde su tüketim miktarı üzerinden bir ödeme gerçekleştirilir.

2024 vergi dönemi kapsamında yer alan Çevre Temizlik Vergisi’ni konut sahiplerinin ödemesi bir zorunluluktur. Belediyelerin vermiş oldukları temizlik hizmetleri adına gerçekleştirilen ödemeler, gayrimenkul sahiplerinden alınır. Bu vergilerin tutarları belediyelerden kamuya aktarılarak belediyelerin temizlik uygulamalarına sorunsuz bir şekilde devam etmesi sağlanır.

Çevre Temizlik Vergisi’ni ödemekle yükümlü olan fakat ödeme işlemlerini zamanında yapmayan kişiler için çeşitli cezai yükümlülükler bulunabilir. Bu nedenle yükümlülerin Çevre Temizlik Vergisi’ni zamanında ödemesi gerekir.

İlgili verginin ödeme işlemlerini internet üzerinden yapmak olanaklıdır. Belediyelerin online sistemleri üzerinden vergi borcunuzu öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra çevrimiçi sistemler üzerinden ödeme işlemlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmeniz olanaklıdır.

2024 yılı takvimine göre ilk taksit ödemesi, mart ayından mayıs ayının sonuna kadar yapılmalıdır. Verginin ikinci taksit ödemesinin ise kasım ayının sonuna kadar yapılması gerekir. Belirlenen dönem içinde ödeme yapılması zorunlu olduğundan vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin vergi dönemi ile ilgili detaylı bilgi sahibi olması önemlidir.

Ödeme işlemi öncesinde yükümlülerin beyanname vermesi gerekir. Beyanname işlemleri ise şu şartlar altında gerçekleştirilir:

 • İşyeri olarak kullanılmakta olan binaları kullanan kişiler, her yılın ocak ayında yıllık tutarı tahakkuk etmiş sayılır.
 • Vergiden ilk kez mükellef olan kişiler, 30 gün içerisinde ilgili belediyeye bildirimde bulunmak durumundadır.
 • Belirtilen şartlar dahilinde, Çevre Temizlik Vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler; beyanname vererek belirlenen dönem içerisinde ödemelerini gerçekleştirir.

Çevre Temizlik Vergisi’nin zamanında ödenmemesi durumunda aylık gecikme cezası uygulanır. Buna göre yükümlülerin gecikme süreleri arttıkça ödeyecekleri miktar da artış gösterir. Bu nedenle 2024 yılı vergi takvimi incelenmeli, ödeme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

 

2024 Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

2024 yılında verilecek vergi beyannameleri için takvim, genellikle vergi döneminin türüne ve ilgili vergi mükellefiyetine göre değişir. Türkiye'de yaygın olarak karşılaşılan bazı vergi beyannameleri ve genel teslim tarihleri şunlardır:

 • Gelir Vergisi Beyannamesi: Gelir vergisi mükellefleri için, beyan dönemi genellikle takvim yılını takip eder. Bu durumda, 2023 yılına ait gelirler için vergi beyannamesi 2024 yılının Mart veya Nisan aylarında verilir. Özellikle, serbest meslek erbabı, kira geliri elde edenler, menkul sermaye iradı elde edenler ve diğer gelir sahipleri için bu dönem geçerlidir.
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Kurumlar vergisi mükellefleri, hesap dönemlerinin sona ermesinden itibaren dört ay içinde kurumlar vergisi beyannamesini vermek zorundadırlar. Eğer hesap dönemi takvim yılı ile örtüşüyorsa, beyanname Nisan ayı sonuna kadar verilmelidir. Yani 2023 hesap dönemi için 2024 yılının Nisan ayı sonu beyanname verme süresidir.
 • KDV Beyannamesi: Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefleri için beyanname verme süreçleri aylıktır veya üç aylıktır. Aylık mükellefler her ayın 24'üne, üç aylık mükellefler ise her dönemin son ayının 24'üne kadar KDV beyannamesi verirler.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: Bu beyanname, çalışanlardan kesilen vergiler ve sosyal güvenlik primlerinin beyan edildiği bir formdur. Genellikle her ayın 23'üne kadar verilir.
 • Geçici Vergi Beyannameleri: Kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannameleri, dört dönem halinde verilir. Her dönemin sonundan itibaren iki ay içinde beyanname verilmesi gerekir (Örneğin, birinci dönem için Mayıs, ikinci dönem için Ağustos, üçüncü dönem için Kasım, dördüncü dönem için ise ertesi yılın Şubat ayı).
 •  

Figopara’nın KOBİ’lere Sağladığı Avantajlar ile İşletmenizi Büyütün!

e-Fatura Finansmanı kapsamında müşterilerinin vadesi gelmemiş alacaklarını nakde çevirmesini sağlayan Figopara, yenilikçi bir bankacılık hizmeti sunuyor.  Siz de Figopara hizmetlerini kullanarak e-faturalarınızı zahmetsiz bir şekilde nakde çevirebilirsiniz. Tüm sektörler için inovatif finansal çözümler, nakit akışı optimizasyonuna katkı, farklı finansal kuruluşların tekliflerine tek bir yerden ulaşılması ve daha pek çok konuda avantajlı hizmetler sunan Figopara uzmanlığından yararlanabilirsiniz.

2024 Vergi Takvimi ve 2024 Vergi Oranları