Giriş Yap Hemen Başvur
EN

KOSGEB Hibe Başvuru Şartları

Figopara Admin Figopara Admin | 25.10.2023

KOSGEB tarafından sunulan destek ve hibe projelerine dahil olmak isteyen girişimciler için dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, güncel projeleri ve destek programlarını yakından takip etmektir. Çünkü KOSGEB destek ve hibe programları konusunda oldukça üretken ve güncel anlamda sürekli yeni projeler açıklayan bir kuruluştur. Dolayısıyla KOSGEB hibe başvurusu yapmak isteyenlerin güncel hibe programları hakkında ve içerik şartlarına dair bilgi sahibi olması önem taşır.“KOSGEB hibe kimlere verilir, KOSGEB'in sunduğu yeni dönem hibe projeleri nelerdir?” diye merak ediyorsanız, gelin başlayalım! 

Neredeyse her çalışma alanında faaliyet gösteren firma ya da girişimci için hibe konusundaki en önemli kuruluşların başında KOSGEB yer alır. Bunun temel sebeplerinden biri kamu destekli bir kuruluş olarak bankacılık faaliyetleri başta olmak üzere kritik mali sorunlara çözüm getirmesidir. 

Aynı zamanda girişimcilik ve gelişim faaliyetleri anlamında firmaların kurulması ve gelişmesi için önemli hibe programları ile projeler sunar. Bu bağlamda yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler ve mevcut işini büyütmek isteyen ticaret erbapları açısından en çok merak edilen konuların başında; KOSGEB destek başvurusu ile ilgili sorular gelir.  

KOSGEB Hibesi Nedir?   

KOSGEB hibesi; girişimciler veya ticaret erbapları tarafından sunulan projelerin özellikle finans alanında desteklenmesini sağlayan ve geri ödemesi yapılmasına gerek olmayan ödemelerdir. Ancak bu hibe projeleri kendi içinde çeşitli alt dallara ayrılır. 

Yani KOSGEB hibe programları sadece mali ve maddi destek anlamında değil, girişimcilik faaliyetlerinin Ar-Ge için ihtiyaç duyduğu emtialardan proje detaylarının geliştirilmesi için gereken danışmanlığa kadar farklı türlere ayrılabilir.   

Hangi kategoride olursa olsun, KOSGEB tarafından sunulan projelerin en temel özelliği geri ödemenin zorunlu olmamasıdır. Yani bu programların temel özelliği; diğer kredi ve borçlandırma programlarından farklı olarak KOSGEB tarafından finansal ya da diğer kategorilerde sunulan hizmetlerin geri ödemesiz verilmesidir. 

KOBİ'lerin faydalanabileceği KOSGEB finansman çözümleri nelerdir?” diye araştıranlar için hibelerin kategorileri ve kırılımları ile ilgili bilgi sahibi olmak ve şartlarını öğrenmek başvuru sürecini kolaylaştırır.  

KOSGEB hibe desteği başvurusu yapmadan önce KOSGEB tarafından sunulan güncel hibe programlarını yakından takip etmek gerekir. Çünkü her işletmenin ihtiyaç duyduğu hibe projesi farklı özelliklere sahiptir.   

Bazı girişimciler işletmelerini kurmak ya da girişimlerini gerçekleştirmek için finans varlığına sahipken Ar-Ge çalışmaları için ihtiyaç duydukları emtialara ulaşmakta zorlanır. Bu durumda KOSGEB tarafından sunulan emtia ya da danışmanlık desteğinden faydalanma imkanı bulabilirler. 

Bir başka örnek ise; bir girişimci, işletmesini kurarken Ar-Ge çalışmalarını tamamlamış ya da danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymadığı halde; finansal desteğe ihtiyaç duyuyor olabilir. Bu durumda KOSGEB tarafından sunulan hibe projeleri arasında tercih yaparken hangi projenin hangi anlamda destek sunduğunu iyi irdelemesi gerekir.  

KOSGEB hibe desteği başvuru şartları belirlenirken de alınacak olan hibe programının içeriği önem kazanır. Yani bir işletme finansal hibe projesine dahil olmak istediğinde taşıması gereken şartlarla, danışmanlık hizmeti için sunulan programa dahil olması için gereken şartlar birbirinden farklıdır. Bu durumda girişimci ya da işletme sahiplerinin KOSGEB tarafından sunulan hibe programlarına ait genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekir. Böylece başvuru sürecinde uygun olup olmadıklarına dair ön bilgi edinme şansı bulurlar.  

KOSGEB hibe programlarının temel özelliği geri ödemesiz bir şekilde girişimciler ya da mevcut işletmeler için kredi sağlanmasıdır. Ancak standart kredi kullanımından farklı olarak girişimci ya da işletmeler bu krediyi geri ödemek zorunda değildir. Söz konusu programa dahil olarak geri ödemesiz şekilde finansal ya da farklı kategorilerde destek almak isteyenlerin belirli şartları ve ön kabulleri yerine getirmesi gerekir.  

KOSGEB Hibesinden Kimler Yararlanabilir?  

“KOSGEB hibe başvurusu nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arayan kişiler ya da kuruluşlar için ilk adımlardan biri bu hibe programlarından kimlerin yararlanabileceğini bilmektir. Çünkü tüm programlara, her şirket ya da girişimci bireysel veya kurumsal olarak katılamaz. Açıklanan güncel programların ve hibe projelerinin katılım için taşıdığı ön kabul ve şartları başvuru sahiplerinin taşıması gerekir.  

“KOSGEB hibe kimlere verilir?” diye araştıranların kontrol etmesi gereken en önemli şey kriterleri taşıdığından emin olmaktır. Ardından hibe programının ihtiyaçlara uygunluğu bakımından tespit yapılması gerekir. Bu denetimden de onay alan girişimci veya kuruluşlar, KOSGEB'in sunduğu hibe programlarına dahil olabilir. Mevcutta var olan bir şirketin KOSGEB hibe programına dahil olması için önemli olan bir başka şart ise bu şirketin KOBİ statüsünde yer alıyor olmasıdır.   

KOSGEB Hibesi Başvuru Koşulları Nelerdir?  

KOSGEB, birbirinden farklı çalışma alanında ve alt araştırma grupları için binlerce hibe programı sunar ve güncel olarak bunları geliştirir. Dolayısıyla farklı çalışma alanları ve şirket ihtiyaçları başta olmak üzere çok farklı faktörler hibenin verilmesi için rol oynar. Bu durumda başvuru sahibinin taşıması gereken nitelikler ya da şirketin ait olması gereken kategori gibi özel şartlar dahil olmak üzere hibenin başvuru şartları değişkenlik gösterebilir. KOSGEB hibesi alırken değişmeyen temel niteliklerin başında mevcut işletmelerin KOBİ statüsünde yer alması bulunur.   

E-fatura finansmanı başta olmak üzere işletmeler açısından gelişim ve dönüşüm faaliyetleri son derece önemlidir. Bu bağlamda hacmini büyütmek ve ticari ağını genişletmek isteyen işletmeler için finans ya da farklı kategorilerde desteğe ihtiyaç duyulabilir. Bu desteğin geri ödemesiz şekilde sağlanması için hizmet ve proje sunan kuruluşların başında KOSGEB yer alır. 

KOSGEB'in sağladığı hibe programlarına dahil olmak için gereken başvuru koşulları projelerin içerisinde özel olarak belirtilir. Bu şartları sağlayan ve ön kabulleri gerçekleştiren şirketler hibe programından faydalanabilirler.  

KOSGEB Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?  

KOSGEB hibe başvurusu sırasında bazı projeler için şahsen başvuru yapmak şart olurken, bazıları için online başvuru sürecinden yararlanılabilir. Hangi programın hangi başvuru sürecine ihtiyaç duyduğu kurumun resmi sitesinden takip edilebilir. 

Şahsen başvuru gerektiren projelere dahil olmak için girişimcilerin istenen belgelerle birlikte KOSGEB merkezine giderek başvuru sürecini başlatması gerekir. KOSGEB hibe başvuru formu dahil istenen belgeler kuruma teslim edilir. Süreç başladıktan sonra takibini kurumun online kanalları aracılığıyla yapabilen girişimciler, istenen şartları yerine getirdikleri ve başvuruları onaylandıkları durumda KOSGEB programına dahil olur.   

Programların türleri ve nitelikleri için işletmelerin kuruluşta veya gelişimde ihtiyacı olan uygunluk tespiti yapılmalıdır. Bu tespit için girişimcilerin KOSGEB'in resmi sitesini takip etmesi önemlidir. Bu takip sayesinde aynı zamanda KOSGEB tarafından sunulan yeni projelerden de haberdar olunabilir. Başvuru kanalları açısından online başvurunun kabul edildiği projelere yine KOSGEB'e ait resmi site üzerinden başvuru yapılabilir.  

KOSGEB Hibe Başvuru Formuna Nereden Ulaşılır?  

KOSGEB hibe başvuru formuna, kuruma ait resmi site üzerinden veya şahsen başvurular sırasında fiziki kanallarla ulaşılabilir. Bu formda istenen bilgi beyanları ve ek belgeler usule uygun şekilde sunulmalıdır. 

Başvuru sürecinde eksik belge veya yanlış beyan sebebiyle reddedilme riskine karşı form değerlendirmeleri dikkatle yapılmalıdır. KOSGEB başvuru formunu dolduran ve istenen belgeleri tamamlayan başvuru sahipleri, evrakları KOSGEB merkezine teslim etmelidir.  

2023 Yılı KOSGEB Hibe Desteği 

Girişim faaliyetleri için hibe desteği almak isteyen girişimciler açısından en önemli konuların başında güncel hibe programları yer alır. Bu programlar belirli başvuru ve hizmet sürelerine sahiptir ve kurum tarafından sürekli olarak yenilenir. Dolayısıyla girişimcilerin hangi alanlarda hibe projesi açıklandığına güncel olarak hakim olması gerekir. Bu bağlamda 2023 KOSGEB hibe desteği başlıklarıyla ilgili araştırma yapmanız oldukça önemlidir. 

Güncel dönem KOSGEB hibe projeleri sunulan çalışma alanlarından birkaçı şu şekilde sıralanabilir:  

 • Madencilik işletmeleri 
 • Taş ocağı işletme projeleri 
 • İmalat ve ürün geliştirme işletmeleri 
 • Elektrik ve iklimlendirme ticareti 
 • Toptan ticaret işletmeleri 
 • Ulaştırma hizmetleri 
 • Depolama faaliyetleri 
 • Konaklama hizmetleri ve yiyecek sektörü 
 • Mesleki gelişim projeleri 
 • Teknik ve bilimsel gelişim odağındaki çalışmalar 
 • İdari hizmet işletmeleri 
 • Eğitim Sektörü 
 • Kültür, sanat ve eğlence sektöründeki işletmeler 

KOSGEB girişimcilik ve işletme hibesinden faydalanmak isteyenler için güncel çalışma başlıklarına ait faaliyetler gerçekleştirmek önemlidir. Çünkü hibe projeleri bu kapsamlarla ilgili olarak açıklanır. Dolayısıyla girişimcilerin yeni kuracakları iş; bu güncel çalışma alanları içinde yer almalıdır. Aksi takdirde yapılan başvuru kabul edilmez.   

Aynı şart mevcut işletmesi için hibe talep eden başvurularda da geçerlidir. Bir şirket hibe programına dahil olmak için kendi çalışma alanında sunulan hibe projesinde yer almalıdır. Bu ön koşulu yerine getiren ve başvuru sürecini tamamlayan girişimcilerin incelemeleri başlatılır. İnceleme sonucu uygun bulunan başvurulara hibe programında yer verilir. 

Figopara ile e-Fatura’larınızı Vadesinden Önce Tahsil Edin!

Figopara Tedarikçi Finansmanı sistemi ile vadesi gelmemiş alacaklarınızı vadesinden önce tahsil etmenizi sağlar. Figopara’nın tek sistem entegrasyonu sayesinde yalnızca e-Faturalarınızı sisteme girerek aynı anda birden çok finans kuruluşundan teklif alabilir, uzun süren prosedür işlemleri ile uğraşmanıza gerek kalmadan e-Faturalarınızı tahsil edebilirsiniz.

Avantajlarımızdan yararlanmak için tek yapmanız gereken hiçbir ek ücret ve şart olmadan platformumuza üye olmak. Siz de hemen Figopara’ya katılın, finansal süreçlerinizin takibini kolaylaştırın!

KOSGEB Hibe Başvuru Şartları