Giriş Yap Hemen Başvur
EN

Gelir Tablosu Nedir? Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Figopara Figopara | 01.10.2021

Her işletmenin muhasebe sürecinde hazırlaması gereken bazı belgeler vardır. Gelir tablosu sayesinde işletmeler genel finansal durumlarını görebilir ve buna göre uzun vadeli stratejik planlar yapabilir. Peki, gelir tablosu hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, bir şirketin kârlılığından sorumlu olan temel faktörler hakkında bilgi verir. Diğer herhangi bir ifadeden çok daha sık oluşturulduğu için zamanında güncellemeler sağlar. Bir şirketin giderini, gelirini, kazançlarını ve zararlarını gösterir. Bu bilgiler, işletmenizin mali açıdan iyi durumda olduğunuzdan emin olmak için zamanında kararlar almanıza yardımcı olur. Gelir tablosu belli ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu ilkelerin amacı; satışların, gelirlerin, satış maliyetlerinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve bazı belirli dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesidir.

İşletmeler için Gelir Tablosunun Önemi Nedir?

Gelir tablosu işletmenin belli bir döneme ait gelir ve giderlerinin mali tablolar ilkesine uygun olarak gösterilmesini sağlar. Böylece işletmenin durumu sayısal verilerle analiz edilmiş olur. İşletmenin finansal durumunu objektif olarak gösteren bir belge olduğu için önemlidir. Tabloda belirtilen net kâr ve zarar değerleri dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli yol haritası belirlenir. İlerleyen dönemde şirket bunları göz önünde bulundurarak stratejik kararlar alır. 

Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gelir tablosu hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • Mali tablolar ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu özellikle başka işletmelerle karşılaştırma yapılabilmesi için önemlidir. 
  • Düzenli olarak elde edilen gelirler ile düzenli olmayan gelirlerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Tablosunun oluşturulması için tüm dönem sonu işlemlerinin kaydının yapılmış olması gerekmektedir.
  • Gelir hesapları 6 ile, gider hesapları ise 7 ile başlar. İşletmenin kazancı gelir hesabının alacak kısmına, masrafları ise gider hesaplarının borçlar kısmına kaydedilir.
  • Bütün değerler brüt miktarı ile tabloya işlenmelidir.
  • Arıza gibi olağanüstü durumlardan kaynaklanan kâr ve zararlar tabloya işlenmeli; ancak sonuç olarak normal faaliyetlerin dışında ayrıca belirtilmelidir.

Gelir Tablosunda Neler Yer Alır?

X işletmesinin 31.12.2011 tarihli gelir tablosu
**A- BRÜT SATIŞLAR**   8.500
Yurtiçi satışlar 7.000  
Diğer gelirler 1.500  
**B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)**   200
Satıştan iadeler 80  
Satış iskontoları 120  
**C-NET SATIŞLAR**   8.300
**D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) **   6.000
Satılan ticari malların maliyeti 6.000  
Brüt satış kâr ya da zararı   2.300
**E-FAALİYET GİDERLERİ (-) **   750
Araştırma ve geliştirme giderleri 100  
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 150  
Genel yönetim giderleri 500  
Faaliyet kârı ve zararı   1.550
**F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR **   80
Faiz gelirleri 80  
**G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) **   100
Komisyon giderleri 70  
Diğer olağan gider ve zararlar 30  
Finansman giderleri (-)   60
Kısa vadeli borçlanma giderleri 60  
Olağan kâr ve zarar   1.470
Olağandışı gider ve kârlar   50
Diğer olağandışı gider ve kârlar 50  
Olağandışı gider ve kârlar (-)   70
Diğer olağandışı gider ve kârlar 70  
Dönem kârı ve zararı   1.450
Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük karş. (-)  
**Dönem net kârı**   1.450

Belgelerle Vakit Kaybetmeden Nakde Ulaşmanın Yolu: Figopara

Evraklarla uzun süre uğraşmanıza gerek kalmadan da nakde kolayca ulaşabilirsiniz. Figopara sistemi sayesinde e-faturalarınızı vadesinden önce tahsil etme şansı yakalarsınız. Böylece nakde tam işletmenizin ihtiyacı olduğu an ulaşır ve nakit akışınızı iyileştirebilirsiniz. Platformda finans kurumlarının size sunduğu teklifler arasından dilediğinizi seçebilirsiniz. Haydi siz de ücretsiz olarak platforma üye olun ve Figopara’nın tüm avantajlarından yararlanın!

Gelir Tablosu Nedir? Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?