Giriş Yap Hemen Başvur
EN

e-Dönüşüm Nedir? Hangi Uygulamaları İçerir?

Figopara Figopara | 27.09.2021

Gelişen teknolojiyle birlikte iş dünyasında yeniliklerin meydana gelmesi, işletmelerin finansal süreçlerinin dijital ortama taşınmasına sebep olmuştur. Bu yeniliklerden biri olan ve son zamanlarda en çok tercih edilen e-Dönüşüm nedir? Uygulamaları nelerdir?

e-Dönüşüm Nedir?

e-Dönüşüm, birçok sektörde hızla yayılan bir dijitalleşme sürecidir. İşletmelerin finansal süreçlerini dijital ortama taşınması olarak tanımlanabilir. 

Avantajları Nelerdir?

e-Dönüşüm ile birlikte ticari faaliyetlerin ve yapılacak işlemlerin pratikliği artmaktadır. Zamandan tasarruf edilmesini sağladığı gibi verimliliğin artmasında da olumlu etkisi bulunmaktadır.  Birçok alanda çeşitli kolaylıklar da sağlar. Örneğin; e-Dönüşüm uygulamaları sayesinde finansal süreçlerin elektronikleşmesi ile birlikte kağıt kullanımı azalır, analiz ve arşivleme gibi süreçler hızlanır, karşılaştırma yapmak kolaylaşır. Aynı zamanda, internet bankacılığı ve mobil uygulamalarda da kullanımı oldukça yaygındır. 

e-Dönüşüm Uygulamaları Nelerdir?

Günümüzde birçok e-Dönüşüm uygulaması mevcuttur. Bu uygulamalar belirli koşulları sağlayan şirketlere zorunludur; ancak,sağladığı avantajlar ile gönüllü olarak geçişler de son zamanlarda artmıştır.

1) e-Fatura

Formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu gereğince bir faturanın içinde olması gereken her bilgiyi bulunduran ve kullanıcılar arası iletimin merkezi bir platform (GİB) üzerinden yapıldığı elektronik bir fatura türüdür. VUK tebliğine göre bu uygulama bazı şirketler için zorunludur. Mesela; 2015 ve sonraki yıllarda cirosu 5 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-Fatura’ya geçmesi zorunludur. Ancak gönüllü olarak da geçiş yapılabilmektedir. e-Fatura sistemi ile kullanıcıların faturalarının 10 yıl süre ile saklanma zorunluluğu vardır. 

2) e-Arşiv Fatura

Vergi Usul Kanunu gereğince kağıt ortamda düzenlenme, muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu olan faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve ve ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasını sağlar. Fatura gönderilirken taraflardan biri elektronik fatura kullanıcısıyken diğer taraf kullanıcısı değildir. GİB tarafından belirlenen kurallar gereğince internetten satış yapan tüm şirketler e-Arşiv Fatura kullanıcısı olmak zorundadır ve e-Arşiv Fatura kullanabilmek için de öncelikle e-Fatura kullanıcısı olması gerekmektedir.

3) e-İrsaliye

Bir malın taşınması ve sevk edilmesi sürecinde kullanılan irsaliye belgesinin elektronik ortamda düzenlenen ve yine elektronik ortamda alıcısına iletilen bir elektronik belgedir. Kağıt ortamda düzenlenen sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan, 2018 ve sonraki yıllarda cirosu 25 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu hale getirilmiştir.

4) e-Defter

VUK’a ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu ve maliyeye elektronik imzayla beyan edildiği bir sistemdir. Dijital ortamda tutulduğu için noter onayı gerektirmez. Cirosu 5 milyon TL’yi geçen firmaların 1 Ocak 2022 tarihine kadar e-Defter sistemine geçmesi gerekmektedir. 

5) e-Mutabakat

Firmaların alacak verecek durumu üzerine yapılan mutabakatların dijital ortama taşındığı bir sistemdir. Bu sayede cari hesapların dataları alıcıya elektronik ortamdan ulaştırılmaktadır. e-Posta kullanan tüm müşterilere e-Mutabakat gönderilebilir. Gönderileri Kayıtlı Elektronik Posta sistemi üzerinden yaparak giden mutabakat mektuplarının ve gelen cevapların resmi olması sağlanabilir. 

6) e-İmza

Islak imzanın yerine geçebilen e-İmza ile belgeyi gönderen kişinin kimliği doğrulanmış olur ve sahtecilik gibi sorunların önüne geçilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun onayladığı elektronik sağlayıcılar üzerinden sunulan bir uygulamadır. Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki çeşit e-İmza bulunmaktadır. 

7) e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)

GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulma, muhafaza edilme ve raporlamayı içeren bir uygulamadır. Serbest meslek mensupları mesleki faaliyetlerinin makbuzlarını elektronik bir belge olarak düzenleyebilir ve alıcısına dijital ortamdan iletebilir. Aynı zamanda GİB’e bu ortamda raporlayabilirler. e-SMM uygulamasından faydalanmak için mali mühür sahibi olunması gerekir. 

8) e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

Müstahsil makbuzunun elektronik ortamda hazırlanan halidir ve kağıt ortamdaki ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilir. Bu uygulamaya geçmek için mali mühür ve e-İmza’ya sahip olmak gerekmektedir. 

Faturaların Takibini Kolaylaştıran Platform: Figopara

Figopara’nın Tedarikçi Finansmanı Platformu ile alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebilirsiniz. Tek sistem entegrasyonu sayesinde birçok finans kurumuna aynı anda ulaşabilir, e-Fatura’larınızın takibini tek bir platform üzerinden anında yapabilirsiniz. Uzun süren prosedür işlemleri yerine sadece faturanızı sisteme yükleyerek erken tahsilat talep edebilir, zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Avantajlarımızdan yararlanmak için hiçbir ek şart ve ücret olmadan platformumuza üye olabilirsiniz. Siz de Figopara’ya katılın, faturalarınızın takibini kolaylaştırın!

e-Dönüşüm Nedir? Hangi Uygulamaları İçerir?