Sıkça Sorulan Sorular

Figopara, tedarikçi finansmanı işleminin tarafları olan alıcı, tedarikçi ve finans şirketini aynı platform üzerinde buluşturarak temlik ihbarı/teyidi, fatura temliği, fiyatlandırma vb. süreçleri çok daha hızlı ve tek bir sistem üzerinden yapabilme imkanı vermektedir.
Alıcı firmaya mal ya da hizmet sağlayan tedarikçinin, yapmış olduğu satıştan doğan alacaklarını ihtiyaç duyduğu zamanda nakde dönüştürmesini sağlayan finansal bir enstrümandır.
Şirket adına FİGO Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu'na kayıt olacak kullanıcı ve Şirket bilgilerinin FİGO Destek Ekibine iletilmesi gerekmektedir.
Ücretsiz Başvur linki aracılığıyla temas bilgilerinizin platforma yüklenmesinin ardından, ekibimiz sizinle temasa geçecek ve kayıt işleminizi tamamlayacaktır.
Platformu kullanmaya başlamadan önce Platform Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Buna ek olarak, kullanmış olduğunuz muhasebe sistemiyle Figopara’nın entegre olması iş süreçlerinizi kısaltacaktır.
Her firma için 1 adet kullanıcı hesabı oluşturulmaktadır. Hesabım bölümündeki Kullanıcılar sekmesinden “Yeni Kullanıcı Ekle” butonunu kullanarak yeni hesaplar oluşturulabilmektedir.
Hayır. Platforma kullanıcı eklemenin bir sınırı yoktur.
Hem e-fatura hem kağıt fatura ile işlem yapılabilmektedir.
E-faturalar XML formatında, kağıt faturalar ise platformun içinde bulunan hazır şablon aracılığıyla yüklenebilmektedir. Firmaların muhasebe sistemlerine entegre olunması durumunda, faturalar figopara’ya doğrudan yüklenebilmektedir.
Evet. Aynı alıcıya ait ve aynı para biriminde olması koşuluyla, birden fazla fatura aynı işleme konu edilebilmektedir.
Hayır. Platforma yüklenen tüm faturalar iskonto işlemine konu edilmek zorunda değildir.
Alıcı, tedarikçi ve finans şirketinin mutabık kalması durumunda tüm para birimlerinde işlem yapılabilmektedir.
Evet, iskonto talebine konu faturalar belirlendikten sonra, işlemin bildirimli ya da bildirimsiz olacağı tedarikçi tarafından seçilebilmekte ve alıcı onayı aranmadan doğrudan finans şirketinden teklif alınabilmektedir.
Evet. Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Hazirun Cetveli, Bilanço, Gelir Tablosu, İkametgah bölümlerine ilgili dokümanlar yüklenebilmekte, bunun dışındaki dokümanları yüklemek için Diğer sekmesi kullanılmaktadır. Bu dokümanlar seçilen Finans şirketi ile paylaşılmaktadır.
İskonto talebinin sonuçlanmasının ardından, ABF otomatik olarak oluşturularak figopara üzerinden tedarikçiye gönderilmektedir. Tedarikçi ABF’yi Figo İmzacı programını kullanarak figopara üzerinden e-imza ile imzalayarak finans şirketine gönderebilmektedir. Tedarikçi dilerse ABF’nin çıktısını alarak imzasını tamamlayıp finans şirketine posta ile de iletebilir.
İskonto talepleri ve figopara’ya yüklenen tüm faturalara ait işlem kayıtları platformda saklanmakta ve görüntülenebilmektedir.
“Gizli Bilgilerin ve Kişisel Verilerin Korunması”, Figo’nun alıcı, tedarikçi ve finans şirketi ile imzalayacağı sözleşmelerin her birinin 10. Maddesinde belirtilmektedir. Buna ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, alıcı, tedarikçi ve finans şirketi tarafından “EK-6: BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME” dokümanı imzalanmaktadır.
Evet. Kullanıcılara istenilen bölümler için farklı seviyelerde kullanım yetkisi tanımlanabilmektedir.
28.08.2016 tarihli MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİ (MFKS) UYGULAMA ESASLARI’nın 2. Bölüm 4. Maddesi’nde MFKS’ye Erişim ve Yetkilendirme Kuralları belirlenmiş olup Hizmet Sağlayıcı Şirket’e üye olan faktoring şirketleri ve bankalar MFKS’yi kullanmaya yetkilidir. Bu nedenle Figopara, MFKS kontrollerini yapmaya yetkili kılınmamıştır.