Sıkça Sorulan Sorular

Figopara, tedarikçi finansmanı işleminin tarafları olan alıcı, tedarikçi ve finans kurumunu aynı platform üzerinde buluşturarak temlik ihbarı/teyidi, fatura temliği, fiyatlandırma vb. süreçleri çok daha hızlı ve tek bir sistem üzerinden yapabilme imkanı vermektedir.
Figopara, çek ile ödenen faturaların iskontosu işleminin tarafları olan tedarikçi ve finans kurumunu aynı platform üzerinde buluşturarak çek bilgilerinin/görüntüsünün iletilmesi, fatura temliği, fiyatlandırma vb. süreçleri çok daha hızlı ve tek bir sistem üzerinden yapabilme imkanı vermektedir.
Alıcı firmaya mal ya da hizmet sağlayan tedarikçinin, yapmış olduğu satıştan doğan alacaklarını ihtiyaç duyduğu zamanda nakde dönüştürmesini sağlayan finansal bir enstrümandır.
Şirket adına FİGO Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu'na kayıt olacak kullanıcı ve Şirket bilgilerinin FİGO Destek Ekibine iletilmesi gerekmektedir.
Ücretsiz Başvur linki aracılığıyla temas bilgilerinizin platforma yüklenmesinin ardından, ekibimiz sizinle temasa geçecek ve kayıt işleminizi tamamlayacaktır.
Platformu kullanmaya başlamadan önce Platform Sözleşmesi imzalanması ve 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında herbir kullanıcının “Bilgilendirme ve Muvafakatname” formunu web üzerinden onaylaması gerekmektedir. Buna ek olarak, kullanmış olduğunuz muhasebe sistemiyle Figopara’nın entegre olması iş süreçlerinizi kısaltacaktır.
Her firma için 1 adet kullanıcı hesabı oluşturulmaktadır. Hesabım bölümündeki Kullanıcılar sekmesinden “Yeni Kullanıcı Ekle” butonunu kullanarak yeni hesaplar oluşturulabilmektedir.
Hayır. Platforma kullanıcı eklemenin bir sınırı yoktur.
Hem e-fatura hem kağıt fatura ile işlem yapılabilmektedir.
  • Kağıt faturalarınızın bilgilerini platformun içinde bulunan hazır Excel şablonu aracılığıyla yükleyebilirsiniz. Ayrıca bilgilerini girdiğiniz kağıt faturalarınızın görüntüleri de yüklenebilmektedir.
  • E-Faturalarınızı ise güncel UBL-TR formatında veya platformun içinde bulunan hazır Excel aracığıyla yükleyebilirsiniz.
  • Firmaların muhasebe sistemlerine entegre olunması durumunda, faturalar platforma doğrudan da yüklenebilmektedir.
Platformda bulunan Çek Ekle bölümüne girilerek gelen ekrandaki bilgilerin doldurulması yoluyla veya platformun içinde bulunan hazır şablon aracılığıyla çek bilgileri platforma yüklenebilmektedir. Çek görüntüleri ise Çeklerim bölümünde ilgili çekin içine girilerek Dosya Yükle butonu aracılığı platforma yüklenebilmektedir.
Evet. Aynı alıcıya ait ve aynı para biriminde olması koşuluyla, birden fazla fatura aynı işleme konu edilebilmektedir.
Hayır. Platforma yüklenen tüm faturalar iskonto işlemine konu edilmek zorunda değildir.
Alıcı, tedarikçi ve finans şirketinin mutabık kalması durumunda tüm para birimlerinde işlem yapılabilmektedir.
Evet, iskonto talebine konu faturalar belirlendikten sonra, işlemin bildirimli ya da bildirimsiz olacağı tedarikçi tarafından seçilebilmekte ve alıcı onayı aranmadan doğrudan finans şirketinden teklif alınabilmektedir.
Evet. Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Hazirun Cetveli, Bilanço, Gelir Tablosu, İkametgah bölümlerine ilgili dokümanlar yüklenebilmekte, bunun dışındaki dokümanları yüklemek için Diğer sekmesi kullanılmaktadır. Bu dokümanlar seçilen Finans şirketi ile paylaşılmaktadır.
İskonto talebinin sonuçlanmasının ardından, finans kurumu tarafından ABF otomatik olarak oluşturularak figopara üzerinden tedarikçiye gönderilmektedir. Tedarikçi ABF’yi Figo İmzacı programını kullanarak figopara üzerinden e-imza ile imzalayarak finans şirketine gönderebilmektedir. Tedarikçi dilerse ABF’nin çıktısını alarak imzasını tamamlayıp finans şirketine posta ile de iletebilir.
İskonto talepleri ve platforma yüklenen tüm faturalara ait işlem kayıtları platformda saklanmakta ve görüntülenebilmektedir.
“Gizli Bilgilerin ve Kişisel Verilerin Korunması”, Figo’nun alıcı, tedarikçi ve finans şirketi ile imzalayacağı sözleşmelerin her birinin 10. Maddesinde belirtilmektedir. Buna ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, alıcı, tedarikçi ve finans şirketi tarafından “EK-6: BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME” dokümanı imzalanmaktadır.
Evet. Kullanıcılara istenilen bölümler için farklı seviyelerde kullanım yetkisi tanımlanabilmektedir.
28.08.2016 tarihli MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİ (MFKS) UYGULAMA ESASLARI’nın 2. Bölüm 4. Maddesi’nde MFKS’ye Erişim ve Yetkilendirme Kuralları belirlenmiş olup Hizmet Sağlayıcı Şirket’e üye olan faktoring şirketleri ve bankalar MFKS’yi kullanmaya yetkilidir. Bu nedenle Figopara, MFKS kontrollerini yapmaya yetkili kılınmamıştır.