Gayrikabili Rücu Faktoring işlemi; borçlunun, söz konusu vadeli alacağa ilişkin borcunu vadesinde yerine getirememe (ifa riski ile sınırlı olmak kaydıyla) riskini de garanti altına almaya dayanır. Söz konusu alacağa ilişkin mala/hizmete dair her türlü uyuşmazlık bu garanti kapsamı dışındadır.

Kabili Rücu Faktoring işlemi; sağlanan finansmana dayanak olan temlik konusu alacakların herhangi bir nedenle ilgili borçlu tarafından ödenmemesi durumunda satıcının finansman tutarını finansmanı sağlayan faktoring şirketine geri ödemekle yükümlü olması esasına dayanır. Kabili Rücu Faktoring işlemlerinde alıcı/borçludan kaynaklanan hiç bir risk garanti kapsamında değildir.