Türkiye’nin Ekonomik Konjönktürü ve Faktoring Sektörü

Faktoring; yeni adıyla ticaretin finansmanını en kısa ve yalın haliyle yazımızda okuyabilirsiniz.

Şirketlerin aralarında yaptıkları ticarette doğmuş ya da doğacak mal veya hizmet satışlarına ilişkin vadeli fatura veya faturaya bağlı ödeme alacaklarının (çek, senet), tedarikçinin vadesinden önce tahsil ederek finansman sağlamayı istemesiyle faktoring şirketi tarafından temlik alınmasına olanak sağlayan bir finansal üründür.

Tedarikçi Finansmanı, müşterilerin birbiriyle anlaşmaları sonucunda verilen mal veya hizmet karşılığında tedarikçilerin müşterilerine (faturanın alıcılarına) gönderdikleri faturaların, alıcılar tarafından vadesi geldiğinde ödeneceğinin taahhüt edilmesiyle, alıcıların kredibiliteleri göz önüne alınarak faturaların faktoring işlemine tabi tutulması ve tedarikçilerin kendilerinden daha iyi kredibiliteye sahip müşterilerinin avantajlı faiz oranlarıyla faturalarını temlik edebilmesine olanak sağlanmasıdır.

Figopara Tedarikçi Finansmanı Platformu içerisinde süreç, tedarikçinin alıcısına gönderdiği e-Faturalar alıcının faturayı belirtilen vadede ödeyeceği taahhüt etmesiyle pazar alanındam seçili olan finans şirketlerinin belirtilen faturaya tedarikçinin faturasını temlik etmek istediği tarihteki fiyat tekliflerini iletmeleri ve gelen fiyat tekliflerinden en avantajlı olan teklifin tedarikçi tarafından seçilmesiyle tamamlanır.


Paylaş: