Tedarikçi Finansmanı’nın Mal/Hizmet Satanlar için Avantajları

Son yıllarda dünya ticaretinin karşılıklı güvene dayalı ve daha uzun vadeli ödeme şekillerini içeren anlaşmalarla gerçekletiği gözlemlenmektedir. Ancak günümüz şartlarında alıcı firmaların tek taraflı olarak vadelerini ötelemeleri, tedarikçilerin finansal olarak sıkıntıya düşmesine sebebiyet verebilecektir.

Son yıllarda dünya ticaretinin karşılıklı güvene dayalı ve daha uzun vadeli ödeme şekillerini içeren anlaşmalarla gerçekletiği gözlemlenmektedir. Ancak günümüz şartlarında alıcı firmaların tek taraflı olarak vadelerini ötelemeleri, tedarikçilerin finansal olarak sıkıntıya düşmesine sebebiyet verebilecektir.

Tam da bu noktada tedarikçi finansmanı çözümleri devreye girmektedir. Ana hatlarıyla tedarikçi finansmanı, alıcı ve satıcı firmalar arasındaki mal ve/veya hizmet satışından doğan alacağın temliği ile bankalar ve/veya finansal kuruluşlar nezdinde yapılacak olan anlaşma çerçevesinde vadesinden önce nakde çevrilerek, alıcı ve satıcı firmalar arasındaki ticaretin daha verimli hale gelmesini sağlayan finansal bir enstrümandır.

Tedarikçi finansmanı genellikle alıcı firmaların inisiyatifi ile başlatılsa da tedarikçilerin büyük faydalar sağlayacağı bir finansman ürünü olması sebebiyle ticaretin her iki tarafı açısından olumlu karşılanmaktadır.

Alıcı firmalar için ödeme vadelerinin uzatılması firmanın bilançosunda ticari borç devir hızını artıracak bu da  daha likit bir bilançoya sahip olmasına neden olacaktır. Vadeler alıcı tarafından uzatılsa bile özellikle açık hesap çalışılan ve hangi aralıklar ile ne tutarda tahsilat yapacağını bilemeyen, bilse bile tedarikçi finansmanı ile alacaklarını erken nakde çeviren tedarikçi düzenli nakit akışına sahip olacak ve alıcı ile arasındaki ticari ilişkiler kuvvetlenecektir. Aynı zamanda genelde tedarikçiden daha güçlü olan alıcının kredibilitesi ve faiz oranına dayalı bu finansal enstrüman sayesinde tedarikçiler kendi faiz oranlarına göre daha düşük maliyetler ile karşılaşacağı gibi çalışmadığı bir banka ya da faktoring şirketi ile de çalışma fırsatına ulaşabilecektir. Alacaklarını erken tahsil ederek ulaştığı nakit ile kendi mal aldığı firmaya peşin ödeme yapıp satın alma maliyetini peşin iskontosu kadar azaltabilmesi de tedarikçiler açısından küçümsenmeyecek bir avantajdır.

Tamamen alıcı ve tedarikçi firmalar arasındaki ticarete ait faturaların temliğine istinaden yürüyen tedarikçi finansmanı süreci banka ve finansal kuruluşların da desteği ile proje bazında yapılandırılarak hayata geçirilmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı tedarikçi finansmanı projelerinin çok yakın zamanda hızla yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır.​ 


Paylaş: