Faktoring İşlemlerinde Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS) Kullanımı

Şirketlerin vadelerinden önce temlik ettirmek istedikleri fatura veya faturaya bağlı ödeme alacaklarla (çek, senet) ilgili her türlü bilgi ve dokümanın toplu bir hale getirilmesi, aynı alacakların birden fazla faktoring işlemine konu edilememesi ve faktoring işlemine ilişkin sektörel olarak doğru bilgiye ulaşılması, raporların oluşturulabilmesine aracılık etmek için hazırlanmış hizmettir.

Şirketlerin vadelerinden önce temlik ettirmek istedikleri fatura veya faturaya bağlı ödeme alacaklarla (çek, senet) ilgili her türlü bilgi ve dokümanın toplu bir hale getirilmesi, aynı alacakların birden fazla faktoring işlemine konu edilememesi ve faktoring işlemine ilişkin sektörel olarak doğru bilgiye ulaşılması, raporların oluşturulabilmesine aracılık etmek için hazırlanmış hizmettir.

MFKS sisteminin kurulması işlemi kanunla Finansal Kurumlar Birliğine (FKB) verilmiş olup, 25 Temmuz 2013 tarihinde sistemin kurulmasına ilişkin çalışmalar başlamıştır. FKB tarafından Şubat 2014’te MFKS’nin altyapı yazılımı için Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile anlaşılmıştır.

FKB, ticari hayatın önemli bileşeni olan faktoring şirketleri ve bankaların, mükerrer finansman işlemlerinin yaratacağı potansiyel zararlardan korunabilmesi amacıyla KKB işbirliğinde Merkezi Fatura Kaydı Sistemi’ni 2 Ocak 2015 tarihinden itibaren kullanıma açmıştır. 2015 yıl sonu itibarıyla 14 banka ve 66 faktoring şirketinin üye olduğu ve kullandığı sistemde aşağıdaki işlemler gerçekleşmiştir. (Finansal Kurumlar Birliği, 2015 Faaliyet Raporu)


Paylaş: