Faktoring İşlemindeki Gerekli Evraklar

Faktoring; yeni adıyla ticaretin finansmanını en kısa ve yalın haliyle yazımızda okuyabilirsiniz.

Faktoring işlemini tüzel şirketler gerçekleştirebileceği gibi şahış şirketleri de faktoring işleminden yararlanabilirler.

Faturasını veya faturaya bağlı ödeme alacaklarını (çek, senet) vadesinden önce temlik ettirmek amacıyla faktoring işlemine başvuran şirketlerin imzalayacağı Faktoring Sözleşmesi ve Alacak Bildirim Formu (ABF)’na ek olarak, finans şirketi tarafından temlikte teklif edilecek faiz oranının hesaplanması için şirketlerden finansal bilgileri yanında aşağıda belirtilen gerekli evrakları talep ederler.

Evraklar ilk işlem özelinde iletildikten sonra aynı finans şirketi üzerinden yeni bir temlik işlemi yapılmak isteniliyorsa; ödeme bilgileri, ödeme bilgileri için konu edilmiş fatura ya da faturalar yeterli olur.

Gerekli evraklar

Tüzel Şirketler İçin

  1. Bilanço, gelir/gider tablosu
  2. Vergi levhası
  3. Ticaret Sicil Gazetesi
  4. A.Ş. ise Hazirun Cetveli
  5. %25 ve üzeri ortakların imza sirküleri ve kimlik bilgileri
  6. İmza sirküleri – yetkililerin kimlik fotokopileri
  7. Yetkililer için adres beyan edici belge fotokopisi (örn: elektrik, su veya doğalgaz faturası)

Paylaş: