Blog

 • Gelişmiş Ülkelerdeki Tedarikçi Finansmanı Çözümleri

  Gelişmiş Ülkelerdeki Tedarikçi Finansmanı Çözümleri

  Fundbox 01.01.2013 yılında San Francisco USA kurulmuş, 2016 Ocak itibariyle 30 bin müşteriye hizmet vermekte ve Eylül 2015 itibariyle 15 Milyon fatura temlik işlemine aracılık etmiştir. US Bank'ın yaptıgı çalışmaya göre Amerika'da kobilerin %82'si kötü nakit akışı yönetiminden dolayı iflas etmektedir (Kasım 2015 verilerine dayanarak). Kobilerin nakit akışı optimizasyonuna alternatif olarak, US'de faturaların geç ödenmelerden en çok etkilenen sektörler olan; temizlik servisi sektoru, muhasebe...
 • Figopara'nın Ekonomi ve Sektöre Katkısı

  Figopara'nın Ekonomi ve Sektöre Katkısı

  Repütatif kurumsal şirketler piyasa koşulları ve belirtilen ekonomik gerçeklik karşısında figopara'dan; Tedarikçileri tarafından kendilerine gönderilen e-Faturaları, elektronik bir sistem içerisinde vadesi geldiğinde ödeyeceğinin taahhüdünü finans şirketlerine vererek, gerekli evrak ve sözleşmeleri elektronik ortamda gönderebileceği, Finans şirketlerinin, kurumsal şirketlerin kredibiliteleri göz önüne alınarak fatura veya faturaya bağlı ödeme alacaklarını (çek, senet) temliki için...
 • Türkiye’nin Ekonomik Konjönktürü ve Faktoring Sektörü

  Türkiye’nin Ekonomik Konjönktürü ve Faktoring Sektörü

  Tedarikçi firmaların faktoring işlemlerinde temlik ettirdiği faturalara karşılık oluşan faktoring kredi limiti, Merkez Bankası Risk Raporları’nda faktoringe tabi kredi tutarı olarak görüntülenmektedir. Tedarikçiler, borçlusu repütatif kurumsal firmalar olmasına rağmen iyi kredibiliteye sahip olmadıklarından ve bilançolarındaki yüksek kredi borç oranlarından ötürü işletme sermayesi ihtiyacını, Bankalar veya Faktoring Şirketlerinden teminat karşılığında yüksek faiz ve komisyon oranlarıyla...
 • Faktoring İşlemindeki Gerekli Evraklar

  Faktoring İşlemindeki Gerekli Evraklar

  Faktoring işlemini tüzel şirketler gerçekleştirebileceği gibi şahış şirketleri de faktoring işleminden yararlanabilirler. Faturasını veya faturaya bağlı ödeme alacaklarını (çek, senet) vadesinden önce temlik ettirmek amacıyla faktoring işlemine başvuran şirketlerin imzalayacağı Faktoring Sözleşmesi ve Alacak Bildirim Formu (ABF)’na ek olarak, finans şirketi tarafından temlikte teklif edilecek faiz oranının hesaplanması için şirketlerden finansal bilgileri yanında aşağıda belirtilen gerekli...

Bültenimize abone olun

Aylık bültenimizi kaçırmayın.