Blog

 • Blog

  Dinamik İskonto (Dynamic Discounting) Nedir?

  Net İşletme Sermayesi yönetim şekillerinden bir olan Dinamik İskonto (Dynamic Discount)  nakit yönünden kuvvetli kurumsal firmaların, kendi vadeli ödemelerini vadesinden önce gerçekleştirerek, erken ödeme iskontosundan faydalanmalarına ve aynı zamanda fon bulmakta zorlanan küçük tedarikçilerin fon ihtiyacını gidermeye olanak sağlayan finansal bir enstrümandır.  Figopara altyapısı dinamik iskonto için gerekli adımları sağlayarak nakit yönünden kuvvetli kurumsal firmaların...
 • Blog

  FinTech şirketleri, Bankalar, Finansal Şirketler ve API

  Günümüzde dijital dünyada neredeyse her şey kendi kişilik özelliklerimize, isteklerimize, beğenilerimize göre düzenlenir hale geldi. Dijital dünyanın bu hali taleplerin çok hızla büyüyen arz ile karşılanmasına ve doğal olarak dijital dünyanın katlanarak büyümesine neden olmaktadır.  Hal böyle olunca binlerce müşterisi bulunan banka ve finansal şirketlerin de müşterilerinin beğenilerini karşılamak üzere ciddi efor sarf etmesi gerekmektedir.  Ancak, dijital dünya bu eforu en aza...
 • Blog

  Tedarikçi Finansmanı Nedir?

  Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin neticesi kendini en çok ticaret çevrelerinde göstermiş, firmaların alacak sorunları ve tahsilat vadelerinin uzaması problemleri hissedilir derecede artmıştır. Bu etkiyi en çok hisseden tekstil, beyaz eşya, otomobil, teknoloji, gıda gibi sektörlerde yeralan lokomotif firmalar ise yeni finansman modelleri üzerinde çalışmaya başlayarak finans kurumlarına da bu konuda adeta yön gösterici olmuşlardır. Firmaların yukarıdaki...
 • Blog

  Faktoring İşlemleri: Gayrikabili Rücu ve Kabili Rücu

  Gayrikabili Rücu Faktoring işlemi; borçlunun, söz konusu vadeli alacağa ilişkin borcunu vadesinde yerine getirememe (ifa riski ile sınırlı olmak kaydıyla) riskini de garanti altına almaya dayanır. Söz konusu alacağa ilişkin mala/hizmete dair her türlü uyuşmazlık bu garanti kapsamı dışındadır. Kabili Rücu Faktoring işlemi; sağlanan finansmana dayanak olan temlik konusu alacakların herhangi bir nedenle ilgili borçlu tarafından ödenmemesi durumunda satıcının finansman tutarını finansmanı sağlayan...